Download
ok 07 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OK 07 PowerPoint Presentation

OK 07

101 Views Download Presentation
Download Presentation

OK 07

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OK 07 Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Dansk Arbejdsgiverforening

 2. OK 07 Temaer for OK 07: • Presset på arbejdsmarkedet og konjunkturerne lægger pres på overenskomstresultatet • Regeringen ønsker øget aktivitet på efteruddannelsesområdet • Velfærdsforliget

 3. OK 07 Hvorfor koordinerer vi OK-forhandlinger? • Styrke konkurrenceevnen • Suverænitet og Solidaritet inden for DA • Hensyn til eksporterende og importkonkurrerende erhverv • Minimering af konfliktrisiciene

 4. OK 07 Hvorfor koordinerer vi OK-forhandlinger? • Sikrer fleksibiliteten på arbejdsmarkedet • Styrer omkostningsudviklingen • Muliggør en samlet strategi for håndtering af velfærdstemaer

 5. OK 07 Fleksibiliteten • Fælles styring af behandlingen af lønmodtagerkrav – modvirker løftestangsprincippet • Styrer efter samlet omkostningsniveau • Arbejdsgiverforbedringer gennemføres på alle relevante områder

 6. OK 07 Omkostningsudviklingen • Styrer efter samlet omkostningsniveau på alle områder • Lønmodtagerkrav vurderes i forhold til andre betydende områder

 7. OK 07 Velfærdsudviklingen • Styrer velfærdsudviklingen ved at sætte rammerne • Respekt af overenskomstparternes aftaler • Sikrer mod krydsende regulering af virksomhederne

 8. OK 07 Betydning af koordinering • Fastholde let adgang til at hyre/fyre • Sikre en stabil omkostningsudvikling på de generelle temaer • Sikre mod krydsende regulering

 9. OK 07 Karakteristika for OK 07-koordineringen: • Mere end 700 overenskomster skal fornys • Samtidighed afgørende på grund af konfliktrisiko • Resultatet skal vedtages ved urafstemning • Styring af fælles temaer (satser, pension m.v.) • Friere rum for branchespecifikke temaer

 10. OK 07 Retningslinjer for OK 07: • Rammer fastlægges af FU og bestyrelsen • Retningslinjer fra OK 04 stadig gældende

 11. OK 07 Rammebeslutninger: Alle overenskomster hvor risiko for konflikt eller uønsket afsmitning er omfattet af koordineringen

 12. OK 07 Rammebeslutninger: • DA skal orienteres forud for forhandlinger • Forhandlinger på fastlagte grundlag • Løbende orientering af DA • Etablering af teknisk informationsnetværk

 13. OK 07 Rammebeslutninger: • Inden afslutning sikre at DA kan godkende • Forbehold for DA’s godkendelse • Forbehold for at indgå i mæglingsforslaget