lietuvoje veikian i ne gyvyb s draudimo moni ir filial reitingas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lietuvoje veikian čių ne gyvybės draudimo įmonių ir filialų reitingas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lietuvoje veikian čių ne gyvybės draudimo įmonių ir filialų reitingas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Lietuvoje veikian čių ne gyvybės draudimo įmonių ir filialų reitingas - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Lietuvoje veikian čių ne gyvybės draudimo įmonių ir filialų reitingas. Bendrasis reitingas. Apie projektą. Tikslas – suteikti draudimo brokeriui pagalbinių įrankių greta kainos ir draudimo sąlygų lyginant draudikus ir teikiant klientui rekomendaciją.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lietuvoje veikian čių ne gyvybės draudimo įmonių ir filialų reitingas' - psyche


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
apie projekt
Apie projektą
 • Tikslas – suteikti draudimo brokeriui pagalbinių įrankių greta kainos ir draudimo sąlygų lyginant draudikus ir teikiant klientui rekomendaciją.
 • Užsibrėžta, kad projektą turi vykdyti nepriklausomi ekspertai ir pateikti nešališkas išvadas.
 • Numatyta, kad projektą sudarys dvi dalys: finansinė analizė ir nuomonių tyrimas.
apie projekt1
Apie projektą
 • Finansinė analizė atskleidžia, kaip įmonė atrodo iš vidaus, kokie jos objektyvūs rodikliai.
 • Pritaikytas ekonometrinis modelis, įvertintas rodiklių reikšmingumas, atsiribota nuo bet kokių subjektyvių vertinimų.
 • Nuomonių tyrimas atskleidžia, kaip įmonė atrodo iš išorės, ką mano draudimo brokeriai (profesionalai) ir draudėjai.
 • Labai svarbi patirtis, nuomonė, jausmas, kurie stipriai veikia sprendimo priėmimą.
apie projekt2
Apie projektą
 • Finansinę analizę atliko mokslinį interesą draudimo srityje ir 12 m. patirtį draudimo priežiūros tarnyboje turintis buvęs Draudimo priežiuros komisijos pirmininko pavaduotojas, VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos direktorius, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas Audrius Linartas.
 • Nuomonių tyrimo koncepciją suformavo ir tyrimą atliko nepriklausomas ekspertas, dr. Gintaras Šumskas. Tai ilgus metus rinkos tyrimų srityje dirbantis projektų vadovas, anksčiau vadovavęs projektų įgyvendinimui rinkos tyrimų įmonėje RAIT, Vytauto Didžiojo Universiteto destytojas, taip pat vykdantis mokslinę veiklą Vilniaus Universitete.
apie projekt3
Apie projektą
 • Bendrasis reitingas suformuotas tokiu principu:
t ikslas
Tikslas
 • Įvertinti ne gyvybės draudimo įmonės finansinį stabilumą pagal viešai skelbiamą finansinę informaciją, atsižvelgiant į Lietuvos draudimo rinkos ir jos raidos ypatumus.
 • Siekiant:
  • Palyginti Lietuvos ne gyvybės draudimo įmones su kitų ES valstybių draudimo įmonėmis veikiančiomis Lietuvoje per filialus.
  • Atkreipti draudimo brokerių dėmesį į atskiras draudimo įmonių finansinės būklės vertinimo sritis.
  • Padėti draudėjams pasirinkti draudimo įmonę.
vertinimui naudotas modelis
Vertinimui naudotas modelis
 • Atlikta 1998-2011 m. Lietuvos rinkoje vykdžiusių veiklą draudimo įmonių ir filialų finansinių ataskaitų analizė.
 • Identifikuoti geriausiai draudimo įmonės veiklos stabilumą atspindintys finansiniai rodikliai ir ekonometriniais modeliais įvertintas jų tarpusavio ryšys, reikšmingumas.
 • Septynios vertinimo sritys: kapitalo pakankamumas, turtas, perdraudimas, techniniai atidėjiniai, valdymo efektyvumas, pelningumas, likvidumas.
 • Pirmiausia naudoti 24 rodikliai, iš kurių atrinkta 12, iš kurių 7.
 • Parinktas dauginės tiesinės regresijos modelis.
modelis i samiau
Modelis išsamiau

Greito įsipareigojimų padengimo rodiklis

Žalų įvertinimo rodiklis

Naujų sutarčių įsigijimo nuostolingumo rodiklis

Administracinių sąnaudų rodiklis

Atidėjinių grąžos rodiklis

Veiklos nuostolingumo rodiklis

Mokumas I rodiklis

slide14

Naujų sutarčių įsigijimo nuostolingumo rodiklis (AE_EP) patodo, kuri kiekvienos uždirbtos draudimo įmokos dalis yra skirta padengti įsigijimo sąnaudas ir uždirbti persidraudimo komisinius. Ne gyvybės draudime šio rodiklio reikšmė paprastai svyruoja nuo 0,1 iki 0,3. Didesnė nei 0,3 reikšmė signalizuoja draudimo įmonės priklausomybę nuo tam tikrų sutarčių platinimo kanalų, mažesnė nei 0,1 reikšmė yra siejama su reikšminga ne proporcinio persidraudimo veikla, už kurią įmonė gauna atlygį padengiantį didžiąją dalį įmonės įsigijimo sąnaudų:

slide16

Veiklos nuostolingumo rodiklis (LI_EP) – klasikinis ne gyvybės draudimo įmonės rodiklis, parodantis, kuri uždirbtų įmokų dalis skirta padengti draudimo išmokų sąnaudas. Esant pakankamam persidraudimui, šio rodiklio reikšmė neturi viršyti 0,7. Didesnis rodiklis rodo didelį draudimo veiklos nuostolingumą ir ilgalaikiu laikotarpiu gali kelti draudimo įmonės finansinei būklei.

slide18

Mokumas I rodiklis (SIR) – draudimo įmonės kapitalo pakankamumą pagal pagrindinius šiuo metu galiojančių mokumo reikalavimų principus atskleidžiantis rodiklis, kurio mažesnė nei 1,0 reikšmė signalizuoja galimą draudimo įmonės veiklos nestabilumą. Mažesnė nei 0,75 rodiklio reikšmė gali rodyti reikšmingą draudimo įmonės kapitalo trūkumą. Tuo tarpu didesnė už 2,0 rodiklio reikšmė užtikrina papildomą vykdomos draudimo veiklos saugumą.

kredito reiting ir mon s kapitalo pakankamumo ry ys
Kredito reitingų ir įmonės kapitalo pakankamumo ryšys

Standard&Poor's nustatomo kapitalo adekvatumo ir reitingo lygio sąryšis

apie nuomoni tyrim
Apie nuomonių tyrimą
 • Tikslas – nustatyti, kokie subjektyvūs kriterijai reikšmingi draudimo bendrovės pasirinkimui, įvertinus rinkos profesionalų (draudimo brokerių) ir klientų (fizinių ir juridinių asmenų) nuomones.
 • Atsiribota nuo kainos ir prieinamumo faktorių, t.y.:
  • kaina nepatenka į tyrimo sritį grynuoju pavidalu, čia ji nėra svarbi, kainą ir taip galima palyginti;
  • siekiant vienodai reprezentuoti visus rinkos dalyvius taikyta kvotinė atranka (po lygiai respondentų kiekvienam draudikui).
 • Pritaikyta rezultatų standartizacija – kad būtų galima matyti rinkos „centrą“ ir santykines kitų draudikų pozicijas.
 • Įvertinti respondentų lūkesčiai – kokios savybės svarbiausios – ir lūkesčių vertinimai panaudoti kaip santykiniai svoriai sudarant reitingą.
bendras is draudik reitingas pagal nuomoni tyrimo rezultatus
Bendrasisdraudikų reitingaspagalnuomonių tyrimo rezultatus

Bendrieji reitingo balai priskirti pagal draudimo kompanijų vertinimų vidurkių standartizuotus įverčius.

draudik reitingas pagal klient apklaus
Draudikų reitingas pagal klientų apklausą

Bendri fizinių ir juridinių asmenų draudimo kompanijų vertinimai.

lyderiai pagal svarbiausias savybes
Lyderiai pagal svarbiausias savybes
 • Kainos ir kokybės santykis – IF, LD, ERGO, PZU, Seesam.
 • Patikimumas ir finansinis stabilumas – LD, IF, ERGO.
 • Greitas ir efektyvus žalų atlyginimas – LD, IF, Seesam.
lyderi grup
Lyderių grupė
 • AB „Lietuvos draudimas“ ir IF P&C Insurance Lietuvos filialas – išsiskiria pagal visas savybes.
 • IF lenkia LD pagal kainos ir kokybės parametrą ir pagal šį kriterijų užima pirmąją vietą.
 • IF pagal žinomumą nusileidžia LD, ERGO, PZU ir sutampa su Compensa.
 • ERGO – antroji pagal žinomumą po LD. Ypač palankiai vertinami parametrai – kaina/kokybė, patikimumas ir finansinis stabilumas, darbuotojų kompetencija.
 • LD – absoliutus lyderis
 • IF – KAINA/KOKYBĖ!!!
 • ERGO – žinoma ir patikima
vidurio grup
Vidurio grupė
 • UAB DK PZU Lietuva – trečioji pagal žinomumą įmonė. Lenkia ERGO pagal lankstumo, prisitaikymo prie kliento poreikių, inovatyvumo parametrus. Klientai skyrė PZU antrąją vietą.
 • Silpnoji vieta – žalų atlyginimas. Čia PZU lenkia tik BTA ir Compensą.
 • Seesam Insurance AS Lietuvos filialas – vertinimas pagal kainos/kokybės parametrą sutampa su lyderiais. Pagal kitus vertinimus, išskyrus žinomumą, praktiškai sutampa su vidurkiu.
 • Seesam užima trečiąją vietą pagal žalų atlyginimo kriterijų.
 • PZU – lanksti ir novatoriška, tačiau santykinai blogai atlygins žalas! Klientai bendrai labai geros nuomonės ir skiria antrąją vietą. Fiziniai asmenys – pirmąją vietą. Juridiniai asmenys ir brokeriai – trečią nuo pabaigos vietą.
 • SEESAM – mažai žinoma, bet stipri KAINA/KOKYBĖ ir ŽALŲ atlyginimas. Rinkos vidurys.
silpnesni j u vidurk grup
Silpnesniųjų už vidurkį grupė
 • AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas vertinamas žemesniais už vidurkį balais. Žalų atlyginimas kaip ir PZU.
 • Silpnoji vieta – žinomumas. Manytina, nuo to nukenčia ir nuomonė apie finansinį stabilumą.
 • Tačiau brokeriai Gjensidige skyrė 4-ąją vietą – aukščiau už Seesam ir PZU.
 • BTA pagal žinomumą dalinasi 4-ąją vieta su IF.
 • Compensa lenkia BTA pagal kainos/kokybės parametrą, tačiau pagal žinomumo vertinimą užima paskutinę vietą.
 • Klientai pagal kainos/kokybės vertinimą Compensai skyrė pirmąją vietą. Juridiniai asmenys dar skyrė pirmąją vietą pagal informacinę pagalbą, prisirišimą ir rekomendacijas.
 • Gjensidige – mažai žinoma, bet brokeriai pasitiki.
 • BTA ir Compensa – iš esmės panašios, tik BTA žinoma, Compensa – mažai žinoma, nes specifiniai produktai. Augimo ir rinkos pozicijų stiprėjimo perspektyva.