Socialstyrelsen
Download
1 / 9

Socialstyrelsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Socialstyrelsen. Generaldirektör: Lars-Erik Holm. Generaldirektör Överdirektör Stf GD. Rättsliga rådet. Insynsråd. GD-stab. Kommunikation. Administration. Tillsyn. Statistik och utvärdering. Kunskaps- styrning. Regler och tillstånd. Socialstyrelsen. FÖLJER UPP och UTVÄRDERAR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Socialstyrelsen' - priscilla-copeland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen

 • Generaldirektör:Lars-Erik Holm

 • GeneraldirektörÖverdirektörStf GD

 • Rättsliga rådet

 • Insynsråd

 • GD-stab

 • Kommunikation

 • Administration

 • Tillsyn

 • Statistik och

 • utvärdering

 • Kunskaps-styrning

 • Regler och

 • tillstånd


Socialstyrelsen1
Socialstyrelsen

 • FÖLJER UPP och UTVÄRDERAR

 • Sammanställer och förmedlar KUNSKAP

 • NORMERAR baserad på lagstiftning och kunskap

 • Utövar TILLSYN

 • Utför andra MYNDIGHETSUPPGIFTER


Aktuellt p socialstyrelsen inom funktionshindersor det
Aktuellt på Socialstyrelsen inom funktionshindersorådet?

 • Lagändringar i LSS 1 januari 2011

 • Föreskrift och handbok ang Boende för barn enl. LSS

  Regeringsuppdrag:

 • Nationella handlingsplanen

 • Utveckla kunskapsstödet beträffande flerfunktionshinder

 • Öppna jämförelser

 • m.m.


Kompetenskrav
Kompetenskrav

 • 3 kap 3§ SoL

  ...personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

 • 6§ LSS

  ...den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.


6 lss
6 § LSS

Verksamheten enligt denna lag skall vara avgod kvalitet.....

Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.


Ledningssystem f r kvalitet sosfs 2006 11
Ledningssystem för kvalitet(SOSFS 2006:11)

Personal och kompetensförsörjning

Det ska finnas rutiner för:

 • Att det finns den bemanning som krävs för att utföra uppdraget

 • Att personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna

 • Att personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling.


Vad g r socialstyrelsen betr ffande kompetensfr gan
Vad gör Socialstyrelsen beträffande kompetensfrågan?

 • Kunskapsbaserad Socialtjänst

 • Evidensbaserad praktik

 • Investera nu!

 • Personlig assistent som yrke

 • Allmänt råd om handläggares kompetens

 • Kunskapsstöd beträffande flerfunktionshinder

 • Kunskapsportaler Äldre och Psykiska funktionsnedsättningar