slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNİMİ. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' - prisca


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNİMİ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide2

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yabancı gerçek kişiler 18.05.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6302 sayılı “Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile değişik 2644 sayılı Tapu Kanununun 35. maddesi hükümleri uyarınca taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilmektedir.

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide3

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • EDİNİMDEKİ GENEL KISITLAMALAR
 • Kanuni Kısıtlamalar:
 • 2644 Sayılı Tapu Kanunun 35. maddesi gereği yabancı gerçek kişilerin edinimleri ancak kanuni sınırlamalar dâhilinde mümkündür.

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide4

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • b)Tapu Kanununda yer alan kısıtlamalar:
 • aa)Yüzölçümüne İlişkin Kısıtlama
 • i)Kişi bazında özel Kısıtlama:
 • Yabancı uyruklu gerçek bir kişi ülke çapında en fazla 30 hektara kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.
 • Bakanlar Kurulu bu miktarı iki katına kadar arttırmaya yetkilidir.
 • Yabancı uyruklu kişilerin ediniminde bu miktar sorgulanarak işlem yapılacaktır.

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide5

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Yabancı uyruklu gerçek kişilerin işlemlerinde resmi senette/tescil istem belgesinde;
 • "Bu taşınmaz dahil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde şahsım tarafından edinilen bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni haklar ile taşınmazların miktarı otuz hektarı geçmemektedir. Aksi durumun tespiti halinde fazla miktarın tasfiye edilerek bedele çevrilmesini kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ederim."
 • şeklinde taahhüt alınır.

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide6

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Ülke Bazında Genel Kısıtlama:
 • Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu (%10) geçemez.

%

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide7

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Özel mülkiyete konu olamayan alanlar:
 • Devlete ait taşınmazlar
 • Belediye, köy, il özel idaresi tüzel kişiliklerine ait taşınmazlar
 • Devlet ve kamu tüzel kişilerine ait olan ormanlar,mera,yaylak,kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırlar
 • Hükümet, belediye, karakol, okul binaları, köy odası, hastane veya diğer sağlık tesisleri, kütüphane, kitaplık, namazgâh, cami genel mezarlık, çeşme, kuyular, yunak ile kapanmış olan yollar, meydanlar, pazar yerleri, parklar ve bahçeler ve boşluklar

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide8

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • bb)Uyruğa İlişkin Kısıtlama
 • 2644 Sayılı Tapu Kanunun 35. maddesi gereği Bakanlar Kurulu kararıyla edinimine izin verilen ülkeler ülkemizde taşınmaz edinebilir.
 • Bakanlar kurulu bu listeyi ve edinim koşullarını belirlerken uluslararası ikili ilişkiler ve ülke menfaatlerinin gereklerini esas alır.

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide9

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

cc ) Bakanlar Kurulunun kısıtlama yetkisi:

Bakanlar Kurulu;

ÜLKE

 • KİŞİ

 COĞRAFİ BÖLGE

 • SÜRE
 • SAYI
 • ORAN
 • TÜR
 • NİTELİK
 • YÜZÖLÇÜM
 • MİKTAR

olarak belirleme, sınırlandırma, kısmen veya tamamen durdurma ya da yasaklama yetkisine sahiptir.

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide10

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Tapu Kanunu Dışında Yer alan Kanuni Kısıtlamalar:
 • 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereği askeri yasak bölgelerde yabancıların taşınmaz edinimi mümkün bulunmamaktadır.
 • Bunun yanı sıra “Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine askeri yasak bölgelere yakınlığı veya diğer stratejik nedenlerle tespit edilecek bölgelerde yabancıların taşınmaz mal edinemeyeceklerine ve izin alınmadıkça kiralayamayacaklarına, Bakanlar Kurulunca karar verilebilir.”
 • Yabancı tarafından edinilmek istenen taşınmazın belirlenen alanlarda bulunmaması gerekir.

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide11

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 •  Yabancı uyrukluların taşınmaz edinim taleplerinde görüş alınacak yetkili komutanlıklar:
 • Tapu ve Kadastro XIII. (Gaziantep) Bölge Müdürlüğüne bağlı bütün Müdürlükler için;

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide12

2)Tedbir Kararları ile Getirilen Kısıtlamalar:

 • Bakanlar Kurulunca yabancı gerçek ve tüzel kişilerin edinemeyecekleri alan olarak belirlenen stratejik alan ve özel güvenlik bölgelerinde bulunan yerlerde yabancı edinimi mümkün bulunmamaktadır.
 • Örneğin Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararı ve ülke güvenliği açısından Hatay, Kilis, Mardin illerinde ve Gökçeada ve Bozcaada’da yabancıların taşınmaz edinimi yasaklanmıştır.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide13

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • YABANCI EDİNİMLERİNDE GENEL UYGULAMA:
 • Başvuru sonrasında edinilmek istenen taşınmazın askeri yasak bölgeler dışında kalıp kalmadığının yetkili komutanlıktan sorulması gerekmektedir.
 • Sorgulamalar parsel bazında yapılacaktır.
 • Sorgulamalar için başlangıç tarihi 05 Mayıs 2011 olarak belirlenmiş olduğundan bu tarihten önce yapılmış sorgulamalar yenilenecektir.
 • 05 Mayıs 2011 tarihinden sonra bir parsel için yetkili komutanlıktan olumlu cevap alınmış ise yeni taleplerde (ikinci bir talimata kadar) yetkili komutanlığa tekrar sorulmayacaktır.  

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide14

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • YABANCI EDİNİMLERİNDE GENEL UYGULAMA:
 • Yazışmalara ilgili komutanlıkların talebi doğrultusunda edinilmek istenen yerin 1/25.000 ölçekli haritasının eklenmesi gerekmektedir.
 • Aynı parsele ilişkin ilgili komutanlıkla

05.05.2011 tarihinden önce yapılmış olumlu

yazışma için çıkarılmış olan harita/kroki

dosyasında mevcut ise harita/kroki

fotokopisinin dosyadan temin

edilip yazışmaya eklenmesi yeterlidir.

(2013-14 sayılı Genelge)

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide15

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • TAŞINMAZIN NİTELİĞİNE GÖRE YAPILACAK UYGULAMA;
 • Bakanlar Kurulu kararına göre;
 • Tarım arazisi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden,
 • Sit Alanlarında: sit alanının statüsüne göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra birimlerinden talebin mevzuatlarına uygunluğu sorulması/izin alınması gerekir.
 • Adalardaki taşınmazlar: İçişleri Bakanlığından izin alınması için Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekir.

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide16

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Ülkemize sınır ülkelerin vatandaşları, kendi ülkelerine sınır illerimizden taşınmaz edinemezler.
 • Yunanistan (sınır ve sahil illerimizden): Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya.

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide17

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bulgaristan :Edirne ve Kırklareli illerimizde;

Irak :Şırnak ve Hakkari illerimizde;

İran :Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır illerimizde;

Azerbaycan :Iğdır ilimizde;

Gürcistan :Ardahan ve Artvin illerimizde

taşınmaz edinemezler.

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide18

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPISIZ TAŞINMAZ:

 • Hangi taşınmazlar yapısız taşınmazdır? 
 • Yapı Kullanma izin belgesi olmayan

(ya da yapı unsuru içermeyen) taşınmazlar yapısız taşınmazdır.

 • Edinimi talep edilen yapısız taşınmaz niteliğinde bir taşınmaz ise, bu taşınmaz üzerinde proje geliştirilip ilgili Bakanlığa sunma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Bu nitelikteki taşınmazlar üzerinde yabancı uyruklu kişiden taahhüt alınması (Remi Senet ve Beyanlar hanesi) gerekmektedir.

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide19

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPISIZ TAŞINMAZ:

 • Edinimden itibaren iki yıl içinde onaylı projenin veya projenin onaylandığına dair Bakanlığın yazısının Tapu Müdürlüğüne gelmesi gerekir.
 • Yazı veya proje Tapu Müdürlüğü’ne geldiğinde beyanlar hanesine “…Bakanlığınca… Projesi onaylanmıştır. Tarih, Yevmiye” şeklinde belirtme yapılacaktır.

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide20

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • İki yılın sonunda bu belirtme yapılmamışsa Maliye Bakanlığı’nın ilgili taşra birimlerine tasfiye için bildirimde bulunulmalıdır.
 • Bunun yanında ilgili idare projenin süresi içerisinde tamamlanmadığını bildirmesi halinde de aynı usulle tasfiye yoluna gidilir.

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide21

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Tarım Arazisi Niteliğindeki taşınmazlara ilişkin edinim başvurularında ise;

2013/15 sayılı genelgemiz eki taahhütname düzenlenmek suretiyle Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne edinimin uygunluğu elden soru konusu edilir.

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide22

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Cevabın olumlu olması halinde talep karşılanarak Tapu Kütüğü beyanlar hanesine “Geliştireceği projeyi iki yıl içinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının onayına sunma zorunluluğu vardır.” belirtmesi yapılarak işlem sonucu ilgili birime yazı ile bildirilir.

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı

slide23

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞEKKÜRLER…

Fidan ELÇİ

Tapu ve Kadastro Uzmanı

fidanelci@tkgm.gov.tr

Fidan ELÇİ- Tapu ve Kadastro Uzmanı