finnair konserni n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finnair-konserni PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finnair-konserni

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Finnair-konserni - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Finnair-konserni. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009. Lentoyhtiöiden tulokset punaisella. Koko toimiala on kriisissä, heikkoja tuloksia tiedossa Kysynnän heikentyminen johtanut polkumyyntiin Rahtikysynnän lasku pysähtynyt yli 20 prosenttia alemmalle tasolle kuin vuosi sitten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Finnair-konserni' - prisca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finnair konserni

Finnair-konserni

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009

lentoyhti iden tulokset punaisella
Lentoyhtiöiden tulokset punaisella
 • Koko toimiala on kriisissä, heikkoja tuloksia tiedossa
 • Kysynnän heikentyminen johtanut polkumyyntiin
 • Rahtikysynnän lasku pysähtynyt yli 20 prosenttia alemmalle tasolle kuin vuosi sitten
 • Ala on ilmoittanut kapasiteettileikkauksista, mutta ylikapasiteetti poistuu hitaasti
 • Useimmat yhtiöt kärsivät polttoainesuojista
 • Liiketoiminnan kassavirta muodostumassa kohtalonkysymykseksi monille lentoyhtiöille
 • IATA ennustaa vähintään viiden miljardin dollarin tappioita tänä vuonna
finnairin tulos romahti
Finnairin tulos romahti
 • Reittiliikenteen kannattavuus surkea
 • Hintataso heikko
 • Matkustajakäyttöaste säilynyt kohtuullisena
 • Reittiliikenteen kapasiteettia leikattu, kustannusrakenteen jousto on riittämätön
 • Yhteensä 100 miljoonan euron tehostamisohjelmat toteutuksessa
 • Toiminnan laatu ja asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla
surkea toiminnallinen tulos
Surkea toiminnallinen tulos

*ilman myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja kertaluonteisia eriä

slide5

MEUR

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Kannattavuus heikentynyt neljä kvartaalia

Toiminnallisen liiketuloksen* muutos vuosineljänneksittäin

* Ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja kertaluonteisia eriä

yksikk kulut eiv t seuraa hinnanlaskua muutos edelliseen vuoteen
Yksikkökulut eivät seuraa hinnanlaskuaMuutos edelliseen vuoteen

%

Yksikkötuotot (EUR c/RTK)

Yksikkökustannukset (EUR c/ATK)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

suurimpien erien yksikk kulut laskivat
Suurimpien erien yksikkökulut laskivat

* ilman johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja järjestelykuluja

** sisältää myös suojauslaskennan ulkopuoliset polttoaine- ja valuuttasuojat

ATK = Available Tonne Kilometre = tarjottu tonnikilometri

tehostamisohjelmat toteutuksessa
Tehostamisohjelmat toteutuksessa
 • Yhteensä 100 miljoonan euron tulosparannusohjelmat valtaosin toteutuksessa
 • Ohjelmien tulosvaikutus painottuu tälle vuodelle
 • Säästöt henkilöstökuluissa yhteensä lähes 50 milj. euroa
  • Runsaat 600 työsuhdetta päättynyt, yli 6000 lomautetaan
 • Keskeiset tehostamisalueet:
  • Reittiliikenteen kapasiteetin leikkaus -8 % vs. 2008
  • Verkoston kustannustehokkuuden parantaminen
  • Yksikkökohtaiset prosessien tehostamiset
 • Onnistuneet sopeutustoimet mm. Finnair Cargossa ja Tekniikassa
 • Vuodesta 2001 toimintaa tehostettu yhteensä yli 400 miljoonaa euroa
henkil st supistuu vuonna 2009
Henkilöstö supistuu vuonna 2009

Henkilöä

Henkilöstökeskimäärin

polttoainesuojat tasasivat kustannusvaikutusta
Polttoainesuojat tasasivat kustannusvaikutusta

Vertailussa polttoainekuluiksi on huomioitu myös sellaiset realisoituneet suojausvoitot ja -tappiot, jotka on kirjattu tuloslaskelman Muut kulut -erään.

polttoaineen osuus liikevaihdosta laskenut hieman
Polttoaineen osuus liikevaihdosta laskenut hieman
 • 2004: 12,6 % liikevaihdosta
 • 2005: 15,6 % liikevaihdosta
 • 2006: 19,4 % liikevaihdosta
 • 2007: 20,3 % liikevaihdosta
 • 2008: 24,6 % liikevaihdosta
 • 2009: >23 % liikevaihdosta

Reittiliikenteen polttoaineostoista suojattu 75 % seuraavat kuusi kuukautta, siitä alenevasti 24 kuukautta.

liiketoiminnan kassavirta pakkasella rahavirtalaskelma
Liiketoiminnan kassavirta pakkasellaRahavirtalaskelma

* mukaan lukien kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät korkosijoitukset

turnauskest vyytt tarvitaan omavaraisuusaste ja oikaistu nettovelkaantumisaste
Turnauskestävyyttä tarvitaan Omavaraisuusaste ja oikaistu nettovelkaantumisaste

%

Omavaraisuusaste

Oikaistu nettovelkaantumisaste, Adjusted Gearing

laivaston uudistamisohjelma
Laivaston uudistamisohjelma
 • 6 E170
 • 1* E190
 • 1 A340

2006

2007

 • 5* E190
 • 2 A340

2008

 • 2 A340
 • 2* E190

2009

 • 5 A330
 • 2 E190

2010

 • 3 A330
 • 2 E190
 • Kokonaisinvestointi 2009 yli €400m ja 2010 noin €300m

*) Yhteensä neljälle E190-koneelle tehty myynti-takaisinvuokrausjärjestely

investoinnit turvattu 2009 osalta
Investoinnit turvattu 2009 osalta
 • Rahoituksen saatavuus vaikeutunut ja hinta noussut voimakkaasti
 • Finnairin investointiohjelman rahoitus varmistettu tämän vuoden osalta
 • Kassavarat 375 milj. euroa
 • Sovittuja, mutta käyttämättömiä luottolupauksia 200 milj. euroa
 • Lisäksi luottolupauksia, jotka edellyttävät pankkitakauksen
  • Euroopan Investointipankki 250 milj. euroa
  • TyEL-varojen takaisinlainaus yli 400 milj. euroa
 • 200 milj. euron yritystodistusohjelma
lent jien tes prosessi jatkuu
Lentäjien tes-prosessi jatkuu
 • Vanha sopimus on tehty toisenlaisissa oloissa
 • Lentäjien työehtojen jäykisteitä puretaan
 • Normalisoitu eläkeikä
 • Päätäntävalta yhtiön koneiden käytöstä
 • Palkkaus vastaamaan tuottavuutta
 • Uudet lepo- ja vapaapäivät nostaisivat kustannuksia
finnairin koko vuosi tappiollinen
Finnairin koko vuosi tappiollinen
 • Yritysmatkustus laskee ja hintataso heikentyy edelleen
 • Reittiliikenteen kapasiteetti vähintään kahdeksan prosenttia alle viime vuoden
 • Isot investoinnit, A330-koneet korvaavat MD-11-koneet
 • Investointien rahoitus järjestetty tämän vuoden osalta
 • Tehostamisohjelmia toteutetaan
 • Lomaliikenteen laivastojärjestelyistä päätetään lähiaikoina
 • Lentäjien tes-neuvotteluprosessi edelleen kesken
 • Toinen neljännes selvästi tappiollinen
 • Näkyvyys heikko, mutta edellytyksiä voitolliseen koko vuoden toiminnalliseen tulokseen ei ole
liiketoiminta alueiden tulokset
Liiketoiminta-alueiden tulokset*

* Liiketulos ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja kertaluonteisia eriä

sijoitetun ja oman p oman tuotto rullaava 12 kk
Sijoitetun ja oman pääoman tuotto rullaava 12 kk

%

ROE oman pääoman tuotto

ROCE sijoitetun pääoman tuotto

keskituotot ja kulut eur c rtk eur c atk
Keskituotot ja -kuluteur c/RTK & eur c/ATK

Yksikkötuotot (EUR c/RTK)

Yksikkökustannukset (EUR c/ATK)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

investoinnit ja liiketoiminnan nettorahavirta
Investoinnit jaliiketoiminnan nettorahavirta

MEUR

Liiketoiminnan nettorahavirta

Investoinnit

lentokoneiden vuokravastuut
Lentokoneiden vuokravastuut

Joustavuus, edullisuus, riskien hallinta

MEUR

31.3.2009 kaikki vuokrasopimukset ovat operatiivisia vuokrasopimuksia.

Mikäli lentokoneiden vuokravastuu pääomitetaan tavanomaisellamenetelmällä (= vuosittainen lentokoneiden vuokra x 7), olisi näinoikaistu nettovelkaantumisaste 31.3.2009 91,5 %

finnair taloudelliset tavoitteet
Finnair taloudelliset tavoitteet

”Kestävä, arvoa luova kasvu”

Liikevoittomarginaali vähintään 6% => yli 120 milj. €

Liikevoitto

EBITDAR-% vähintään 17% => yli 350 M€ EBITDAR-tason saavuttaminen lähivuosina

EBITDAR

Tavoitteena tuottaa positiivista taloudellista lisäarvoayli 9,5 %:n pääomakustannuksen (ennen veroja)

Taloudellinen lisäarvo

Leasevastuilla oikaistun nettovelan suhde omaan pääomaan enintään 140%

Oikaistu netto-velkaantumisaste

Vähintään kolmasosa vuosituloksesta maksetaan osinkoina

Osinkosuhde

finnairin taloudelliset tavoitteet mittareiden kuvaus
Finnairin taloudelliset tavoitteetMittareiden kuvaus

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – liiketoiminnan kulut

Liikevoitto (EBIT)

EBITDAR

Tulos ennen poistoja, lentokaluston leasemaksuja ja myyntivoittoja

Taloudellinen lisäarvo

Taloudellinen lisäarvo jää kun liikevoitosta vähennetään sitoutuneen pääoman kustannus

(Korolliset velat + 7* vuosittaiset leasingvuokrat – likvidit varat) / (Oma pääoma + vähemmistöosuus)

Oikaistu netto-velkaantumisaste

Osinkosuhde

Osakekohtainen osinko / osakekohtainen tulos

www finnair fi sijoittaja

www.finnair.fi/sijoittaja

Finnair-konserni sijoittajasuhteet

email: investor.relations@finnair.fi

puh: 09-818 4951

fax: 09-818 4092