slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Campagne 2012 Armoede verjaart niet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Campagne 2012 Armoede verjaart niet

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 43
Download Presentation

Campagne 2012 Armoede verjaart niet - PowerPoint PPT Presentation

princess-osborn
94 Views
Download Presentation

Campagne 2012 Armoede verjaart niet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Campagne 2012Armoede verjaart niet Een verjaardag is feest: mooie wensen, warme gezelligheid, leuke attenties… Dat jaartje extra neem je er bij en elke dag worden we een beetje ouder. Ook mensen in armoede blazen jaarlijks een kaarsje uit. Hun feest heeft echter een bittere nasmaak want armoede verjaart niet. Wie in armoede leeft, vecht dagelijks om de eindjes aan elkaar te knopen… vaak vele jaren lang. Op hogere leeftijd uit armoede geraken, is nog zoveel moeilijker.

 2. Campagne 2012Armoede verjaart niet Het risico op een leven in armoede ligt bij ouderen veel hoger dan bij de rest van de bevolking en de gevolgen op latere leeftijd zijn dramatisch. 1 op 5 ouderen wordt geraakt door armoede En een leven in armoede is altijd een leven met minder…

 3. Armoede verjaart niet De gelukskaarten voor ouderen:  Een leefbaar inkomen  Geen zorgen om de (extra) zorg  Een gezonde, veilige en betaalbare woning  Kunnen meetellen én meedoen

 4.  Een leefbaar inkomen • Europese armoedegrens: • € 973 voor een alleenstaande • € 1.460 voor een koppel zonder kinderen • 19,4% van de 65-plussers in België heeft een inkomen onder de armoedegrens • Hoe ouder, hoe hoger het risico: 22% bij 75-plussers

 5. Armoede bij ouderen, diverse factoren, Vlaamse armoedemonitor 2012

 6.  Een leefbaar inkomen • Het pensioen = 3 pijlers • 1e pijler: het wettelijk pensioen • Berekend op basis van je loopbaan • Basis voor een leefbaar inkomen • Belang van welvaartsvastheid van de pensioenen

 7.  Een leefbaar inkomen Verdeling van de pensioenen, pensioenatlas J. Berghman

 8.  Een leefbaar inkomen • 2e pijler: de groepsverzekering • Extra spaarpot opgebouwd als werknemer samen met je werkgever bij privéverzekeraar • Belangrijk voor behoud levensstandaard van voor de pensionering • Aanvulling die we bij laagste pensioenen niet zien…

 9.  Een leefbaar inkomen De hoogte van de pensioenen in België; verdeling tussen 1e en 2e pijler

 10.  Een leefbaar inkomen • 3e pijler: het eigen pensioensparen • Geen echt pensioen, maar spaarproduct • Fiscaal gestimuleerd • Maar moet de overheid zich niet concentreren op stevige eerste pijler? • 3 stelsels: werknemers, zelfstandigen, ambtenaren

 11.  Een leefbaar inkomen • Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) • Bijstandsuitkering als aanvulling op pensioen • Automatisch onderzoek maar was niet steeds zo  inhaaloperatie is noodzakelijk • Geen automatische toekenning + problemen bij aanvraag  optimalisering nodig bij Rijksdienst voor Pensioenen en OCMW’s.

 12.  Een leefbaar inkomen “Het OCMW wil mij geen geld lenen om een moeilijke periode te overbruggen naar de moment dat mijn pensioen in orde is. Ze zeggen dat de kinderen moeten bijdragen, maar dat werkt niet.” Getuigenis Welzijnsschakels

 13.  Een leefbaar inkomen • 1 op 5 ouderen in armoede? • Moeilijk meetbaar: extra zorgkosten, eigen woning, spaargeld • Subjectiviteit van armoede • Verschil met 1 op 8 (campagne 1999): 50% van gemiddeld inkomen vs. 60% van mediaan inkomen.

 14.  Geen zorgen om de (extra) zorg • De gezondheidskloof • Mensen in armoede leven gemiddeld 4 jaar minder lang. • 15 gezonde levensjaren minder dan beter gegoeden. • Ook in eigen inschatting van de gezondheid toont de kloof zich

 15.  Geen zorgen om de (extra) zorg • Betaalbare gezondheidszorgen Gezondheidsenquête 2008

 16.  Geen zorgen om de (extra) zorg • Hospitalisatieverzekering • Hogere premies  niet betaalbaar • Gevoel van tweederangszorg door het niet kunnen betalen van dergelijke verzekering “Ik lag in het ziekenhuis. Ik kon kiezen tussen op de zaal liggen, en een kamer voor twee personen. Ik koos voor de kamer. Maar daarna zeiden ze dat er geen meer was. Niet veel later hoorde ik dat anderen wel een kamer kregen. Ze nemen dus notie van uw inkomen!” Getuigenis Welzijnsschakels

 17.  Geen zorgen om de (extra) zorg • Stappen in de goede richting • Derdebetalersregeling • Omnio-statuut • Maximumfactuur • Vlaamse zorgverzekering

 18.  Geen zorgen om de (extra) zorg • Toegankelijke gezondheidszorgen • Mobiliteit • Informatieverstrekking • Mantelzorg • Thuiszorg

 19.  Geen zorgen om de (extra) zorg • Residentiële ouderenzorg • Gemiddelde dagprijs: € 41 • Meer dan 1 op 4 kan deze kost niet dragen FOD Economie & RVP

 20.  Een gezonde en veilige woning • Kwaliteitsvol, aangepast en betaalbaar wonen • Eigenaar of huurder

 21.  Een gezonde en veilige woning • Eigenaar in armoede • Oudere woningen = hogere kosten • Sociale huurder • Grootte sociale huisvestingsmaatschappijen: grotere afstand tot bewoners • Renovatie oudere sociale woningen • Wachtlijsten • Private huurder

 22.  Kunnen meetellen én meedoen • Actief ouder worden • ‘Actief ouder worden is het proces om de kansen op gezondheid, participatie en veiligheid te vergroten, met als doelstelling de levenskwaliteit te verhogen bij het ouder worden’

 23.  Kunnen meetellen én meedoen • Ook voor ouderen in armoede? • Economische logica • Gezondheid en zorg • Vrijwilligerswerk

 24.  Kunnen meetellen én meedoen • Sociale armoede • Eenzaamheid en sociaal isolement • Samenspel van factoren: • Leeftijd • Sociaal netwerk • Ziekte en handicap • Economisch kapitaal

 25. Typologie van sociaal isolement van 65-plussers naar inkomen.

 26.  Kunnen meetellen én meedoen • Mobiliteit • Openbaar vervoer • Andere oplossingen • Woonomgeving • Veiligheid

 27. Welzijnszorg en partners Met deze campagne gaan Welzijnszorg, OKRA en Welzijnsschakels de uitdaging aan om elke oudere te laten genieten van een warme oude dag zodat ook hun verjaardag een feest kan zijn.

 28. Troeven op tafel Met en in naam van onze ouderen trekken we vier gelukskaarten, zodat zij op een menswaardige wijze hun leven kunnen verder zetten. We stelden vier beleidseisen op die we met vuur zullen verdedigen bij de beleidsverantwoordelijken.

 29. 1. Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) voor iedereen die er recht op heeft.

 30. 2. Geen zorgen om zorg.

 31. 3. Uitbreiding van de huursubsidie voor alle lage inkomens.

 32. 4. Ondersteuning voor lokale projecten voor maatschappelijke participatie van 65-plussers.

 33. Teken voor een warme oude dag Ook jij kan een signaal van protest geven aan de betrokken beleidsmakers. Steek een symbolisch kaarsje aan en zet er je naam bij. Je kan ons je kaarsjes voor 14/01/2013 bezorgen of digitaal handtekenen via www.armoedeverjaartniet.be.

 34. Zeg het voort • Deel onze boodschap, praat over de campagne en zwengel mee het debat aan. • Hang één van onze campagneaffiches op voor je raam, in je vereniging, op school, op de werkvloer • of vind ons leuk op facebook • en volg ons op twitter.

 35. Iedereen hoopt op een warme oude dag

 36. Iedereen hoopt op een warme oude dag Zet je in voor één van de acties van Welzijnszorg en draag zo op jouw manier bij in de strijd tegen armoede! Met jouw steun kunnen meer dan 150 armoedeprojecten hun werking verder uitbouwen.

 37. Iedereen hoopt op een warme oude dag • Maak een warm gebaar klaar. • Registreer je actie op www.soepopdestoep.be.

 38. Iedereen hoopt op een warme oude dag Zet je benen in voor de armen. Afspraak: 30/12/2012 in Leuven

 39. Iedereen hoopt op een warme oude dag De goedgemutste breicampagne 2012 Stuur ons je meesterwerkjes voor 30/11/2012

 40. Iedereen hoopt op een warme oude dag Schenk je gift op BE21 0000 0000 0303

 41. Armoede mag geen finaliteit zijn, ook niet op oudere leeftijd!