resultat dialogm te n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RESULTAT - dialogmöte PowerPoint Presentation
Download Presentation
RESULTAT - dialogmöte

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

RESULTAT - dialogmöte - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen. FÖRORD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RESULTAT - dialogmöte' - presta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
resultat dialogm te

RESULTAT- dialogmöte

Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand

den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen

f rord
FÖRORD
 • För drygt två år sedan togs det första steget på vägen mot en överenskommelse mellan landstinget och idéburen sektor i länet. Många möten, konferenser och dialoger senare är vi här idag. Nu är det dags att börja konkretisera våra åsikter och tankar kring vilka principer som ska gälla för idéburen-offentlig samverkan i Västernorrlands län.
 • Innan vi tar steget är det värt att påminna oss om varför vi är här. Vi står inför en rad stora och på vissa sätt nya utmaningar i vårt län. Vi har också stora resurser. Överenskommelsen handlar om att ta till vara all den kraft som finns i civilsamhället. Överenskommelsen handlar också om att förtydliga vem som har ansvar för vad. Det är inte alltid vi är överens om var gränserna går men förhoppningen är att vi genom dialog bygger upp ett förtroende för varandra – som hjälper oss i de olika utmaningar vi möter.
 • Snart framme vid mål. Nu under 2014 går arbetet in i nästa fas - att formulera en Länsöverenskommelse för Västernorrland. Förhoppningen är att denna regionala överenskommelse också ska inspirera till och möjliggöra lokala/kommunala överenskommelser. För att överenskommelsen ska bli mer än vackra ord är det viktigt med förankring och brett deltagande från såväl civilsamhället som landstinget.
 • Välkommen!

Härnösand den 26 mars 2014

slide3

Principen om dialog

VAD HANDLAR DET OM?

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Sammanförfattare

Sara Friberg, Coompanion

AmmiGyllenqvist, Studiefrämjandet

Jonne Norlin, Regionala Nämnden

Vincent Arvidsson, Folkuniversitetet

Stefan Andersson, Landstinget

Vad vi kan göra tillsammans utifrån olika områden, synsätt och erfarenheter för att komma vidare och anpassas till vårt län, dess vision och behov.

Ömsesidig respekt och på samma villkor på individ och organisationsnivå.

Det skapar delaktighet och förståelse för allas olika områden och verksamheter samt ger förutsättningar för att komma vidare i processen vilket ger möjligheter till medskapande och en hållbar utveckling.

VILKA SKA GENOMFÖRA?

TRE ÅTGÄRDER:

• Alla ansvarar för att förankra i sina organisationer och få mandat att ingå i arbetsgruppen.

• Sätt delmål för processen, avtal/ansvarsområden och tidsplan före och efter undertecknandet.

Sammankallande för en arbetsgrupp bör vara en regional offentlig aktör. Gruppen ska dessutom bestå av företrädare för idéburen sektor där Idéburen sektor ska vara i majoritet.

Alla ansvarar inom sitt område.

Vi föreslår att alla deltagare vid dagens möte blir remissinstans i det fortsatta arbetet med framtagande av LÖV.

slide4

Principen om kvalitet

VAD HANDLAR DET OM?

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Kvalitet är att säkerställa en hållbar nivå utifrån det sociala företagets krav och medborgarens/mottagarens kravkundnöjdhet och livskvalitet.

Kvalitet förutsätter en viss kompetens från utförarens sida.

Sammanförfattare

Niklas Henriksson,

Friskhuset Sundsvall

Mats Danielsson, NBV

Eivor Schultz, ABF

Roland Tiger, LÖV

Det är viktigt för att säkerställa en god och säker produkt eller service som skapar förtroende och legitimitet, vilket gör att sammanhållningen och livskvaliteten i samhället ökar och alla mår bra.

TRE ÅTGÄRDER:

VILKA SKA GENOMFÖRA?

Kvalitetsarbetet ska vara förankrat i hela organisationen, i nätverk och medlemsorganisationer.

De idéburna organisationernas roll är även att påverka det offentliga och politiken. Alla har egentligen ett ansvar men politikerna har en särskilt viktig roll och sätter mål, inriktning och ramar.

• Uppvakta och för dialog med landsting och kommun.

• Samverka i högre grad

•Säkerställ en hållbar ekonomi och tydliga och kontinuerliga mål

Skapa kunskap, helhetssyn och delaktighet och bidra med verktyg.

Forskning, uppföljning och utvärdering

slide5

Principen om långsiktighet

VAD HANDLAR DET OM?

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Långsiktighet handlar om att åstadkomma HÅLLBARHET som i sin tur leder till långsiktighet.

Hållbarhet handlar om kvalitet, bärkraft, ekonomioch utveckling.

Det måste vara budgeterat, flexibelt och ha ett sjugenerationsperspektiv.

Sammanförfattare

Stefan Andersson, Svenska kyrkan

Roland Jonsson, Västernorrlands diabetesförening

Marica Henriksson, Friskhuset i Sundsvall

IngaSara Cardell, MHF

Kristina Sohlberg, Svenska kyrkan

Ett långsiktigt perspektiv är resultatintriktat, förtroendeingivande, friskt, enkelt och sunt.

Saker ska få växa och det leder till:

• Förankring

• Barriärbrytning – attitydförändringar

• Trygghet

VILKA SKA GENOMFÖRA?

TRE ÅTGÄRDER:

 • • Synliggör ekonomisk fördel för
 • parterna och skapa kontakt med politiker.
 • • Uppföljning
 • - Öka kunskap
 • - Skapa rutiner för att föra dialoger
 • Skriv in i överenskommelsen
 • • Belöna rätt beteende

Alla parter som ingår i Länsöverenskommelsen och den

idéburna sektorn.

För långsiktighet:

-Alla i samhället

slide6

Principen om mångfald

VAD HANDLAR DET OM?

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Vi utgår från idén om att mångfald är en resurs och att öppenhet för olikheter ligger inom ramen för en demokratisk värdegrund.

Sammanförfattare

Hans Wiklund, Landstinget, Regional utveckling

Solgun Lundgren, Röda Korset

Mikaela Vennerbring,

Härnösand Folkhögskola

Johnny Torvaldsson,

Hela Sverige ska Leva Västernorrland

Gunnar Holmberg, Örnsköldsviks kommun

Mångfald är en förutsättning för samhällsutveckling där alla medborgare får plats.

VILKA SKA GENOMFÖRA?

TRE ÅTGÄRDER:

Politiken har ansvar för att skapa förutsättningar för mångfald.

Vi har också ett gemensamt ansvar där det civila samhället ses som resurs både i planering och som utförare.

• Arbetsmarknadspolitik

• Samarbete

• Aktiv fritid

slide7

Principen om öppenhet och insyn

VAD HANDLAR DET OM?

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Sammanförfattare

Thord Carlsson, HSO

Sverker Ågren, Landstinget

Helen Andersson

Birgith Viklund Molberg, Röda korset

KarinMalin Ekström, LÖV

Principen om öppenhet och insyn handlar om växelverkan mellan förtroende och tillgänglighet. Förtroende är något vi vinner och måste sedan hela tiden vårdas. Har vi förtroende för varandra kan vi våga vara mer öppna och när vi är öppna skapar vi förtroende.

Öppenhet och insyn är grunden för vårt demokratiska samhälle. Det är viktigt för att möjliggöra samverkan och skapar förtroende.

VILKA SKA GENOMFÖRA?

TRE ÅTGÄRDER:

Alla som ingår i överenskommelsen måste var och en ta ansvar för att skapa öppenhet och möjliggöra insyn. Tillsammans upprätthåller vi principen gentemot den bredare allmänheten.

• Dialogmöten med bred inbjudan

• Studiebesök

• Följa någon i en annan organisation en hel dag

slide8

Principen om självständighet och oberoende

VAD HANDLAR DET OM?

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

En regional överenskommelse mellan landsting och idéburen sektor kan garantera värdegrunderna självständighet och oberoende.

Det handlar om ge förutsättningar för dialog, delaktighet och möjliggörande av ett situationsanpassat arbetssätt. Detta leder till ett förenklat förfarande.

Sammanförfattare

Lena Schmidt, Samhällsbyggarna

Inger Nyträsk, Friskhuset Sundsvall

Carina Sandin, Folkuniversitetet

Åsa Claeson Nordin, Kommunförbundet Västernorrland

Ninni Smedberg, Vårsta Diakoni

Det är viktigt för att organisationerna ska kunna bidra med sin kompetens och professionalitet. Idéburen sektor ska mötas som en jämbördig part. Idéburen sektor ger förutsättningar och utrymme för varje individs utveckling inom sitt arbete och måste därför mötas som en sådan organisation.

VILKA SKA GENOMFÖRA?

TRE ÅTGÄRDER:

Den ideella sektorn och Landstinget, i samverkan.

•Fakta och kunskapsinhämtning

• Metoder och utbildning

•Dokumentation och kunskapsspridning

Allt detta i samverkan.