distrib cia ako s as marketingov ho mixu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu PowerPoint Presentation
Download Presentation
DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu. Ing . Iveta Ganajová. 1. POJEM. Súbor operácií, prostredníctvom ktorých sa tovar, služba z oblasti výroby odovzdáva k dispozícii zákazníkovi alebo užívateľovi v správnom množstve, kvalite, cene, mieste a čase. 2. PRVKY DISTRIBÚCIE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DISTRIBÚCIA ako súčasť marketingového mixu' - presley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 pojem
1. POJEM
 • Súbor operácií, prostredníctvom ktorých sa tovar, služba

z oblasti výroby odovzdáva k dispozícii zákazníkovi alebo užívateľovi v správnom množstve, kvalite, cene, mieste a čase.

2 prvky distrib cie
2. PRVKY DISTRIBÚCIE
 • Distribučná politika – je súhrn cieľov, rozhodnutí a spôsobov o tvorbe kontaktov medzi dopytom a ponukou, medzi miestami výroby a miestami tovaru.
 • Zahŕňa :

1. rozhodovanie

2. voľbu odbytovej cesty

3. určenie formy odbytu

2 prvky distrib cie1
2. PRVKY DISTRIBÚCIE
 • Distribučný kanál – tvorí súbor organizácií, ktorých úlohou je zabezpečovať tovar a služby pre uspokojovanie potrieb zákazníkov.

Priamy distribučný kanál – výrobca sa uplatňuje na trhu sám bez sprostredkovateľa

Nepriamy distribučný kanál – výrobca sa uplatňuje na trhu prostredníctvom sprostredkovateľa.

2 prvky distrib cie2
2. PRVKY DISTRIBÚCIE
 • Distribučný systém – je súhrn organizácií alebo jednotlivcov, ktorí sa podieľajú na toku tovarov a služieb od výrobcu až ku konečnému spotrebiteľovi
3 fyzick distrib cia
3. FYZICKÁ DISTRIBÚCIA
 • Zahŕňa :

DOPRAVU – preklenuje časové a priestorové rozdiely medzi výrobou a spotrebou

SKLADOVANIE – uskladnenie tovaru vo vlastných alebo verejných skladoch

3 fyzick distrib cia1
3. FYZICKÁ DISTRIBÚCIA

DOPRAVA :

 • Letecká
 • Automobilová
 • Železničná
 • Vodná
4 distribu n strat gie
4. DISTRIBUČNÉ STRATÉGIE

Správna distribučná politika vytvára

 • Preferencie pre výrobcu
 • Zabezpečuje mu trhy
 • Podiel na trhu
 • Obrat na trhu a jeho rast
4 distribu n strat gie1
4. DISTRIBUČNÉ STRATÉGIE
 • Základným východiskom pre výber správnej distribučnej stratégie je frekvencia nákupu a frekvencia predaja tovaru
4 distribu n strat gie2
4. DISTRIBUČNÉ STRATÉGIE

Podľa frekvencie nákupov a ďalšieho

spotrebiteľského správania tovar delíme :

1. Tovar každodenného dopytu – mlieko, chlieb, nealko, drobný drogériový tovar

4 distribu n strat gie3
4. DISTRIBUČNÉ STRATÉGIE

2. Tovar občasného a dlhodobého dopytu – ošatenie, nábytok, biela technika, auto

4 distribu n strat gie4
4. DISTRIBUČNÉ STRATÉGIE

3. Tovar občasného a dlhodobého dopytu so špecifickými vlastnosťami pre spotrebiteľa – umelecké predmety, značkové odevy a pod.

4 distribu n strat gie5
4. DISTRIBUČNÉ STRATÉGIE

Uvedeným skupinám tovaru zodpovedajú tri

stratégie distribúcie :

 • Intenzívna
 • Selektívna
 • Exkluzívna
4 distribu n strat gie6
4. DISTRIBUČNÉ STRATÉGIE

Intenzívna stratégia

Predaj prostredníctvom čo najväčšieho počtu

predajní v určitej oblasti :

 • Univerzálna masová distribúcia
 • Obmedzená masová distribúcia
 • Masová distribúcia v niektorých kategóriách
 • Lokálna masová distribúcia ohraničená predajným okruhom
4 distribu n strat gie7
4. DISTRIBUČNÉ STRATÉGIE

Selektívna distribúcia

Výrobca spolupracuje s väčším počtom

distributérov, avšak právo predávať jeho tovar

nezíska každý. Výrobca si vyberá partnerov, u

ktorých je predpoklad dobrej spolupráce.

4 distribu n strat gie8
4. DISTRIBUČNÉ STRATÉGIE

Exkluzívna distribúcia

Výrobca predaj výrobkov realizuje

prostredníctvom veľmi obmedzeného počtu

predajcov a distributérov. Ide o tovar, ktorý má

exkluzívny a luxusný charakter, tým aj vyššie

ceny.