Ako sa vyrovna s genetickou diagn zou
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Ako sa vyrovnať s genetickou diagnózou. Mgr. Andrea Májková. Ochorenie, diagnóza. Obmedzenie na ktoré sa treba adaptovať Záťaž: zmena životného štýlu, užívanie liekov, hospitalizácia Prispôsobenie sa rôznym podmienkam, špeciálne potreby

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - taya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ochorenie diagn za
Ochorenie, diagnóza

 • Obmedzenie na ktoré sa treba adaptovať

 • Záťaž: zmena životného štýlu, užívanie liekov, hospitalizácia

 • Prispôsobenie sa rôznym podmienkam, špeciálne potreby

 • Úzke hranice, vylúčenie zo spoločnosti...


Prijatie adapt cia
Prijatie, adaptácia

 • Lepšie vyrovnanie sa so zmenami, životom

 • Uvedomenie si trvalosti diagnózy

 • Celoživotný proces (nie konečný stav) – aj potom, čo sme si zvykli sa môžu vynoriť nové a nové situácie.

 • Prispôsobenie sa okolnostiam

 • !!! Neznamená, že sme spokojní so svojou situáciou, učíme sa s ňou žiť.


T dia vyrovnania sa s chorobou
Štádia vyrovnania sa s chorobou

 • Šok, popieranie

 • Agresia, hnev, vzbura, úzkosť

 • Vyjednávanie

 • Zmierenie sa

 • Fázy sa môžu rôzne prelínať, nemusia ísť nutne vždy za sebou, niektorá z fáz môže absentovať.


Ok popieranie
Šok, popieranie

 • To nie ja, určite sa pomýlili, pre mňa to neplatí, to nie je možné...

 • Rýchla reakcia, v ktorej človek nechápe, čo sa deje, nie je schopný prijímať, triediť informácie. Prechádza do štádia popierania – popierame informácie, ktoré nezapadajú do „nášho rámca“


Agresia hnev vzbura zkos
Agresia, hnev, vzbura, úzkosť

 • Prečo práve ja, prečo nie iní, čo som spravil, čia je to vina???

 • Pocity hnevu, viny, smútku, beznádeje, sklamania, strachu, nespravodlivosti...

 • Bod, v ktorom si uvedomujeme, že potrebujeme nájsť rovnováhu, fakt, že musíme preorganizovať náš život...- zásadné zmeny. Hnev – môže poskytnúť chvíľkovú úľavu, ale nič nerieši.

 • Obdobie náročné na život v rodine a v manželstve – hnev môže preniknúť do všetkého, čo robíme, hádky kvôli maličkostiam.


Vyjedn vanie
Vyjednávanie

 • Hľadanie „zázračných liekov“, liečiteľov...

 • Ochota podstúpiť čokoľvek

 • Dávanie veľkých sľubov

  Smútok z utrpenej straty, z hroziacej straty, strach o zaistenie rodiny...


Zmierenie vyrovnanie sa akcept cia
Zmierenie, vyrovnanie sa, akceptácia

 • Akceptovanie svojho zdravotného stavu, situácie...

 • Vynaloženie síl, aby človek začal žiť najlepšie ako sa dá, s tým ako to ide, podľa svojich možností..

 • Iný pohľad na svoju chorobu...(kríza, vďaka, kt. náš život môže dostať nový, lepší základ, roztrasie nás, ale môže nás opäť poskladať)


Strat gie vyrovnania sa s diagn zou
Stratégie vyrovnania sa s diagnózou

 • Vnútorný stav – nehodnotiť podľa dg – či sa vyliečime alebo nie.

 • Choroba ako súčasť ľudskej existencie (ani dobrý život a správna životospráva nemusia

  zaručiť naše zdravie).

 • ?? Čo urobí diagnóza so mnou, alebo čo urobím ja s ňou... (aktívne reagujem a niečo s chorobou robím, aj v prípade že sa dg. nevylieči)


Komunik cia

Informovanosť, komunikácia s odborníkmi,

Informácie: nezaujaté, presné

Pýtať sa to, čomu nerozumieme, žiadať vysvetlenie, radu...

Vyhľadať pomoc v situáciách preťaženia, v situáciách, keď neviete ako ďalej

Blízki ľudia, sociálne okolie,

Hovoriť, počúvať, zdieľať svoje emócie...

Úprimnosť, nezamlčovanie skutočnosti, emócií – prehlbuje sa neistota, úzkosť, osamelosť

Situácia náhlych emócií – dočasná, postupne sa nájdu riešenia, sila vstať.

Komunikácia


Mal kroky humor reakcie in ch ud aktivita
Malé kroky, humor, reakcie iných ľudí, aktivita

 • Úvahy o budúcnosti, nenechať sa zatiahnuť úvahami (čo bude o niekoľko rokov...). Často strach z toho, čo nepoznáme, z budúcnosti môže byť väčší ako strach z toho, čo poznáme. To, čoho sa bojíme, nie je až tak strašné, ako to, čo si predstavujeme.

 • Riešenie každodenných drobných situácií

 • Dovoliť si radovať sa zo života – humor

 • Predsudky a postoje spoločnosti – nemíňať príliš veľa energie a trápením sa nad reakciami iných, kt. nedokážete ovplyvniť.

 • Zachovať si svoju dôstojnosť, vyžadovať ľudský rešpekt, autonómiu, angažovať sa – OZ, pomoc, podpora, povzbudenie pre iných.

 • Skutočnosť je rovnaká – nezmeníme ju, ale tú istú vec možno interpretovať rôzne.