Kiegészítések az 1. előadáshoz - PowerPoint PPT Presentation

powa
kieg sz t sek az 1 el ad shoz n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kiegészítések az 1. előadáshoz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kiegészítések az 1. előadáshoz

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
Kiegészítések az 1. előadáshoz
79 Views
Download Presentation

Kiegészítések az 1. előadáshoz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kiegészítések az 1. előadáshoz

  2. Az előadás anyagai elérhetőek: http://www.reak.bme.hu/munkatarsak/dr_makai_mihaly/letoeltes.html

  3. Hermesz Triszmegisztosz Való, való, nincs benne kétség, biztos, megbízható. Íme, ami fent van, alulról jön, ami lent van, felülről. Az Egy műve a varázslat. Ebből az Egyből egyetlen művelettel minden létező így keletkezett. Apja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta. Ő a varázslat nemzője, őrzője, ereje tökéletes, a fények élesztője. Tűz, amely földdé válik Válaszd el a tüzet a földtől, a könnyűt a nehéztől, vigyázva, mesteri kézzel. A földről az égbe száll, úrrá lesz a fény fölött, s ismét leszáll a földre. Megszerzi a felső és az alsó erőket. Így lesz úrrá afölött, ami fent van, s ami lent. Mert veled van a fények fénye, s ezért a sötétség előled kitér. Az erők erejével leszel úrrá a finom fölött, és hatolsz be a nehézbe. Olyan ez, mint a világ teremtése. Az ilyen tett varázslat, és ez a módja. Ezért neveztek Háromszor Nagy Hermésznek. Amit a Nap műveleteiről mondtam, befejeztem.

  4. Hermesz Triszmegisztosz Megtévesztés nélküli az igazság, bizonyos és a legigazabb: ami alul van, olyan, mint ami felül van, és ami felül van, olyan, mint ami alul van, csodák létrehozására az egyedülvaló. És miként minden dolog egytől van, egynek az elgondolásából, úgy minden dolgot ez az egyedüli lény hozott létre. Atyja a Nap anyja a Föld. Szél hordozta a méhében, táplálója a föld. A világ minden törekvésének alapja ez. Ereje sértetlen, ha visszafordul a földbe. Elválasztod a földet a víztől, a finomat a durvától, könnyedén, nagy tehetséggel. A földről az égbe emelkedik, majd ismét leszáll a földre, és átveszi a föntiek és a lentiek erejét. Így jutsz birtokába a világ dicsőségének. Éppen ezért távozik tőled minden homályosság. Ez az egész erősségnek erős erőssége, mivel legyőz mindent, ami légies, és áthatol mindenen, ami tömör. Így jött létre a világ. Csodálatos átalakulások lesznek ebből, melyeknek módja ez. A Háromszornagy Hermésznek hívnak engem tehát, aki bírja a világ bölcsességének három alkotórészét. Amit mondtam a Nap működéséről, befejeztetett.