suomi toisena kielen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Suomi toisena kielenä

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Suomi toisena kielenä - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Uutta ja vanhaa, hyväksi havaittua. Suomi toisena kielenä. Mamu-oppija. Oma kulttuuritausta Perheen odotukset Opiskelukaverit Kouluyhteisö Oppilaitoksen säännöt Oppimäärät Suomen kielen oppiminen Opettajan odotukset Omat odotukset ja toiveet. S2-opettaja. Lainsäädäntö

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Suomi toisena kielenä' - posy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
suomi toisena kielen

Uutta ja vanhaa, hyväksi havaittua

Suomi toisena kielenä

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

mamu oppija
Mamu-oppija
 • Oma kulttuuritausta
 • Perheen odotukset
 • Opiskelukaverit
 • Kouluyhteisö
 • Oppilaitoksen säännöt
 • Oppimäärät
 • Suomen kielen oppiminen
 • Opettajan odotukset
 • Omat odotukset ja toiveet

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

s2 opettaja
S2-opettaja
 • Lainsäädäntö
 • Opetussuunnitelman perusteet
 • Opetussuunnitelma
 • Kurssisuunnitelmat
 • Tuntisuunnitelmat
 • HOPSit
 • HOJKSit
 • Materiaaliset resurssit?
 • Oppijan kohtaaminen yksilönä

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

s2 opettajan onnistumisen edellytykset
S2-opettajan onnistumisen edellytykset

Mamu-oppija

S2-opettaja

Kuka minä olen?

Mitä tehtäviini kuuluu?

 • Kuka minä olen?
 • Mitä minun pitää tehdä?

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

s2 opettajan onnistumisen edellytykset1
S2-opettajan onnistumisen edellytykset
 • Tavoitteet ja sisällöt selviksi: ops
  • Etsi
  • Vertaa
  • Pidä ajan tasalla
 • Raamit selviksi: resurssit määrittävät toiminnan laajuuden
 • Roolit selviksi: mitä S2-opettajan työhön kuuluu: opetusta ja muuta työtä
  • Opettajan tehtävät
  • Luokanvalvojan/Ryhmänohjaajan tehtävät
  • Sosiaalikuraattorin ja muiden asiantuntijoiden tehtävät

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

mik on riitt v kielitaito
Mikä on riittävä kielitaito?

Lähtötasolta tavoitetasolle

 • Millä taidoilla pääsee oppilaitokseen?
 • Millä taidoilla pääsee osallistumaan kurssille?
 • Millä taidoilla pääsee kurssista läpi?
 • Miten testata?
 • Miten arvioida?
  • Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus
  • Toisen asteen koulutus
  • Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus
  • YKI

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

riitt v kielitaito perusopetus
Riittävä kielitaito: perusopetus
 • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 (osin):

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine  suomi toisena kielenä - oppimäärä

Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet. Päättöarvioinnissa on otettava huomioon, että oppilaan kielitaitoprofiili voi olla hyvinkin epätasainen.

Kielen osaamisen hyvä (8) taso luokalla 9 kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan B1.1–B1.2.

 • Tiedote arvioinnin uudistumisesta vuonna 2007:

Äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineena on sisällöltään poikkeuksellisen laaja. Siksi arvioinnin erityinen haaste on sen monipuolisuus, niin arvioinnin kohteissa kuin menetelmissä. Oppiaine on sekä taito-, tieto- että taideaine, minkä tulee näkyä myös arvioinnissa. Oppiaine on myös kumulatiivinen: 9. luokalla saavutettu taitotaso on ratkaiseva. Myös kieliopin osaamisessa 9. luokka on kokoava - syntyy kokonaiskuva suomen kielestä ja sen rakenteesta aiemman opitun pohjalta.

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

riitt v kielitaito perusopetus1
Riittävä kielitaito: perusopetus
 • 9. luokalla hyvän taso B1.1–B1.2.
 • Arvioinnin osa-alueet yhteisestä eurooppalaisesta viitekehyksestä
  • Kuullun ymmärtäminen
  • Puhuminen
  • Luetun ymmärtäminen
  • Kirjoittaminen

Kaikki huomioitava arvioinnissa.

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

riitt v kielitaito perusopetus2
Riittävä kielitaito: perusopetus
 • Suomi toisena kielenä -oppimäärä eroaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään suomi äidinkielenä -oppimäärästä.
 • Saavuttaa perusopetuksen loppuun mennessä (!) mahdollisimman hyvän suomen kielen taidonkaikilla kielitaidon osa-alueilla
 • Voi vähitellen saavuttaa äidinkielen veroisen suomen kielen taidon
 • Opetuksessa painotetaan viestinnällisyyttä: sanaston kasvattaminen ja kielen rakenteiden harjoitteleminen kietoutuvat kielitaidon eri osa-alueiden kehittämiseen ja oppijan kulttuuritietouden lisäämiseen.
 • Opetusmenetelmät ja työtavat tulee valita niin, että oppilas saa mahdollisuuden omaksua oppimisstrategioita, joiden avulla hän pystyy aktiivisesti hyödyntämään koulussa ja koulun ulkopuolella kohtaamaansa kielellistä ja kulttuurista ainesta.

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

asiantuntijuus vai sitoutuneisuus
Asiantuntijuus vai sitoutuneisuus?
 • Prof. Ben Rampton: Onko tavoitteena asiantuntijuus vai sitoutuneisuus?
  • Asiantuntijuus: taidot, kyky toimia kielen avulla
  • Sitoutuneisuus: kieleen identifioituminen, sen arvoihin, merkityksiin ja sen edustamaan identiteettiin ja kulttuuriseen perintöön samastuminen
 • Tavoitteet ja odotukset vaikuttavat siihen, mitä ja miten arvioidaan.

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

riitt v kielitaito lukiot
Riittävä kielitaito: lukiot
 • Lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2003: Suomi toisena kielenä -opetuksen keskeinen tavoite on, että opiskelija saavuttaa sellaisen suomen kielen taidon, että hän voi opiskella täysipainoisesti kaikkia lukion oppiaineita ja että hänen on mahdollista jatkaa opintojaan sekä selviytyä työelämässä suomen kielellä.

Yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa suomi toisena kielenä -opetus vahvistaa opiskelijan monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.

 • Hyvän (8) taso päättövaiheessa B2.2
  • Ymmärtämistaidot B2.2
  • Kirjoittaminen B2.1

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

riitt v kielitaito ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus
Riittävä kielitaito: Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus
 • Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2008
  • Lähtötaso A2.2
  • Päättötaso B1.2
 • Suomen kielen opintojen tavoitteena onettä opiskelijalla on edellytykset
  • osallistua suomenkieliseen opetukseen
  • tutustua työelämässä ja ammatillisissa opinnoissa tarvittaviin ilmaisutapoihin
  • tutustua keskeiseen sanastoon

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

riitt v kielitaito ammatillinen koulutus
Riittävä kielitaito: ammatillinen koulutus
 • Ammatilliseen koulutukseen joko peruskoulun päättötodistuksen tai joustavan valinnan kautta
 • Erityisen syyn perusteella enintään 30 % otettavista opiskelijoista
 • Aloittain huimia eroja kielitaidon lähtötasossa
 • S2-opetuksen päättötason tavoitteena B2.1 (= kiitettävä osaaminen)
 • Arvioitava sitä, mitä oppija osaa - ei sitä, mitä puuttuu.

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

ty el m
Työelämä
 • Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto): Terveydenhuollon ammattihenkilöllä pitää olla  sellainen kielitaito, että hän pystyy sen avulla selviytymään tehtävistään.Valvira ei vaadi Suomen ja muiden EU/ETA-maiden kansalaisilta todistusta kielitaidosta, mutta työnantaja voi sitä edellyttää.
 • Ammatin harjoittamiseen liittyvien oikeuksien saamiseen (esim. lähihoitaja) EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta vaaditaan valtionhallinnon tutkinto, tyydyttävä tai yleinen kielitutkinto, keskitaso.

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

aikuisten kotoutumiskoulutus
Aikuisten kotoutumiskoulutus

Opetussuunnitelman perusteet 2012

 • Viestintätaidot ovat ensisijaisia (esim. kielelliseen tarkkuuteen nähden).
 • Opetus perustuu toiminnalliseen kielitaitokäsitykseen: opiskelija on sosiaalinen toimija, joka käyttää kieltä omiin viestintätarpeisiinsa.
 • Keskeinen sanasto toistuu monen kanavan kautta ja sanastoa opitaan systemaattisesti konkreettisesta kohti käsitteellisempää.
 • Tavoitetaso: B1.1

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

arviointi koto koulutuksessa
Arviointi koto-koulutuksessa
 • Tietoa opiskelijan kotoutumisen jatkosuunnittelua ja työ- ja elinkeinohallintoa varten.
 • Annetaan opiskelijalle kannustavaa palautetta niistä tiedoista ja taidoista, jotka hän on oppinut.
 • Annetaan myös palautetta siitä, mitä taitoja hänen tulee vielä kehittää ja harjoitella.
 • Sekä koulutuksenaikana että sen päättyessä.
 • Arvioinnin tulee olla oppimistatukevaa ja monipuolista.

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

yleinen kielitutkinto yki
Yleinen kielitutkinto, YKI
 • Tarkoitettu aikuisille kielenoppijoille
 • Opetushallitus valvova viranomainen
 • Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus kehittää ja organisoi
 • Oppilaitokset ympäri maata järjestävät
 • Tasoja on kolme: perus- ja keskitaso sekä ylin taso (taitotasot 1 – 6)
 • Suomen kielen koe: elokuu (vain keskitaso), loka-marraskuu, tammikuu (vain keskitaso), maalis-huhtikuu
 • 4 osakoetta: puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen.
 • Yki-treenit verkossa http://www.yle.fi/java/yki/index.nvl

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

kielitaidon osa alueet
Kielitaidon osa-alueet
 • Miten opettaa
  • suullista viestintää
  • kirjallisia taitoja
  • sanastoa?
 • Esitelkää kirja tehtävä tai muu, joka toimii!

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

kielitaidon osa alueet sanasto
Kielitaidon osa-alueet: sanasto
 • Lapsi kuulee sanan hyvin monta kertaa ennen kuin hän itse käyttää sitä
  • Toisto
  • Eri kontekstit
  • Positiivinen palaute
 • Aikuinen ei yleensä opi yksittäisiä sanoja vaan fraaseja.
 • Aikuisopiskelijat kuitenkin arvostavat erityyppisiä sanastoja.
 • Ammattisanastot ja tietyn aineen sanastot: S2-opettajan ei tarvitse opettaa kaikkea mutta jotakin.

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

kielitaidon osa alueet suullinen viestint
Kielitaidon osa-alueet: suullinen viestintä
 • Kaikkea opittavaa olisi hyvä käsitellä myös suullisesti.
 • Spontaanit – organisoidut puhetilanteet
 • Miten ja minkä verran täytyy ohjailla spontaaneja keskusteluja?
 • Miten organisoida keskusteluja?
  • ”Asiantuntijoiden” haastattelut
  • Valmistellut puheenvuorot, alustukset, väittelyt
  • Muistelurinki

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

kielitaidon osa alueet kirjalliset taidot
Kielitaidon osa-alueet: kirjalliset taidot
 • Tälle osa-alueelle oman äidinkielen taidot siirtyvät parhaiten.
 • Tekstin lukustrategiaharjoituksia äidinkielestä.

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

hyv opetus on
Hyvä opetus on…
 • merkityksellistä
 • haastavaa
 • vaihtelevaa
 • edistyvää
 • Muistettavaa.

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

digitaalinen media suomen kielen oppimisen tukena
Digitaalinen media suomen kielen oppimisen tukena
 • Uuden viestintätekniikan käyttämättömyydestä ei kannata syyllistää eikä syyllistyä.
 • Uusia näkökulmia kuitenkin tarvitaan:
  • Ennen: Pelit  väkivaltaisuus lisääntyy
  • Nyt: Pelinomaisuus oppimisessa  oppimisteho lisääntyy
  • Bart Verswijvel: Haveyoueverbeenkilled? http://www.youtube.com/watch?v=jdCn-vbBleI
 • Ubiquitouslearning = kaikkialla tapahtuva oppiminen on verkostoitumista, yhteistoimintaa, vertaisryhmien tukea ja kaikkialle leviävää digitaalista tekniikkaa
 • Olisiko Facebookin jammailukulttuurissa jotain opittavaa?

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

digitaalinen kulttuurin nelj ulottuvuutta
Digitaalinen kulttuurin neljä ulottuvuutta

Suljettu

Henkilökohtainen

Ei-reaaliaikainen

Tekstipohjainen

 • Avoin
 • Julkinen
 • Reaaliaikainen
 • Multimediaalinen

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

digitaalinen media suomen kielen oppimisen tukena1
Digitaalinen media suomen kielen oppimisen tukena
 • Varsinainen oppimateriaali
  • Internet-linkkilista esim. S2-opettajat ry http://s2opettajat.yhdistysavain.fi/linkit/verkkomateriaalit
  • Opetushallitus http://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/maahanmuuttajien_koulutus
 • Muu hyödyllinen materiaali
  • Opiskelijat valitsevat sisällön
   • Sivustojen esittelyä ja arviointia
   • ”Aamu-tv”
  • Opettaja valitsee sisällön
   • Uutiset, ajankohtaisohjelmat, haastattelut http://areena.yle.fi/, Youtube
  • Tiedonhankintatehtävät hyviä, haasteena tiedon muokkaus

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

digitaalinen media suomen kielen oppimisen tukena2
Digitaalinen media suomen kielen oppimisen tukena
 • Sosiaalinen media
  • Oppimisympäristöt, esim. Moodle
 • Avoimessa verkossa vai suljetussa?
  • Kiinnostavuus, tietoturva
 • Etänä vai luokkaopetuksena?

Oppimisympäristössä tärkeintä ihmiset!

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio

l hteit ja muuta
Lähteitä ja muuta

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Opetushallitus.

Lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Opetushallitus.

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus. opetussuunnitelman perusteet 2008. Opetushallitus.

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012. Opetushallitus.

Suomen kielen tulevaisuus. Kielipoliittinen toimintaohjelma. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 7. Helsinki 2009.

Tampereen ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa 2009.

Yhteistä kieltä luomassa. Suomea opetteleva opetusryhmässäni. Opetushallitus 2009.

Sara Sintonen 2012. Susitunti. Kohti digitaalisia lukutaitoja.

S2-opettajien s-postilista: s2ope-lista@kaapeli.fi

Minna Martikainen. Maaliskuu 2012. Kuopio