1 / 20

Finanskrisens virkninger for håndværkere sættes i fokus.

Velkommen til kreditinformationsmøde i STARK Februar - april 2009. Finanskrisens virkninger for håndværkere sættes i fokus. Program. Velkomst Det gode håndværk Indlæg af advokat Jakob Nielsen fra Abel & Skovgaard Larsen:

posy
Download Presentation

Finanskrisens virkninger for håndværkere sættes i fokus.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Velkommen til kreditinformationsmøde i STARK Februar - april 2009 Finanskrisens virkninger for håndværkere sættes i fokus.

 2. Program • Velkomst • Det gode håndværk • Indlæg af advokat Jakob Nielsen fra Abel & Skovgaard Larsen: • Udvalgte emner fra AB 92 om betalingspligt, standsningsret, ophævelse og stadeopgørelse • Nye regler om byggeskadeforsikring • Nye regler om forældelse og der af følgende ”entreprenørklemmen” • Typiske faldgrupper • Praktiske eksempler fra dagligdagen • Hvordan kreditvurderer STARK: • Hvilke redskaber bruger STARK og hvilke serviceydelser kan STARK tilbyde dig

 3. Vi opfordre alle til at tage del i kampen og være med til at sprede budskabet om det gode håndværk • Se flere film på: WWW.STARK.DK/GODTBYGGERI

 4. STARKs mission !! ”Vi ønsker at blive anerkendt som den mest professionelle leverandør af byggematerialer, som konstant arbejder på at forbedre vore kunders forretning” ”Vi kæmper hver eneste dag benhårdt for vores kunders anerkendelse – et stykke arbejde der aldrig stopper”

 5. Ikke alt der skinner er guld………. Regnskab godkendt på generalforsamling og af revisor uden anmærkning den 10. oktober 2006.

 6. Ikke alt der skinner er guld……….

 7. Ikke alt der skinner er guld……….

 8. Ikke alt der skinner er guld……….

 9. Sådan var forløbet: Regnskabet godkendt på generalforsamling og revisor 10. oktober 2006 (uden anmærkninger) Marts 2007: indledes samarbejde på et beskedent niveau med ønske om at udvide dette Marts 2007: kredit ydes på dækket basis September 2007: forslag til afdragsordning November 2007: betalingsstandsning December 2007: konkurs Hvordan kreditvurderer STARK

 10. Kreditvurdering af private kunder Kreditvurdering af virksomheder Hvordan kreditvurderer STARK

 11. Kreditvurdering af private kunder Små kreditter, op til 10 tkr. RKI eller Debitorregistret Større kreditter RKI eller Debitorregistret Bankgaranti Debitorforsikring - EulerHermes Andre informationer Omdømme Hvordan kreditvurderer STARK

 12. Kreditvurdering af virksomheder Kunden forsikres i EulerHermes Kunden stiller bankgaranti Hvordan kreditvurderer STARK • Hvad kan eventuelt danne grundlag for kredit ud over den sikkerhed, der kan opnås ?

 13. Kreditvurdering af virksomheder Virksomheder i selskabsform ( A/S og ApS’er) Vurderer evne og vilje til at overholde aftaler (er betalingerne sket punktligt ?) Læser regnskabet på virksomheden Henter regnskab via cvr-register eller Købmandsstanden; ofte får vi indleveret regnskab fra ejeren, straks det er færdigt. Hvad gør vi, når der er behov for kredit ud over den sikkerhed vi kan få ?

 14. Vi ser på: Revisors bemærkninger i revisionspåtegningen Balancens udvikling og sammensætning Driftsmidler Grunde og bygninger Projekter i eget regi Kan grunde, bygninger og driftsmidler sælges i morgen til den bogførte værdi ? Sammenhængen mellem aktiver og aktivitet Egenkapitalens sammensætning Hvad gør vi, når der er behov for kredit ud over den sikkerhed vi kan få ? • Noterne i regnskabet • Opskrivninger af aktiver • Sikkerhedsstillelser • Herunder i særdeleshed virksomhedspant

 15. Hvad gør vi, når der er behov for kredit ud over den sikkerhed vi kan få ?

 16. Hvad gør vi, når der er behov for kredit ud over den sikkerhed vi kan få ?

 17. Hvad gør vi, når der er behov for kredit ud over den sikkerhed vi kan få ?

 18. Hvad gør vi, når der er behov for kredit ud over den sikkerhed vi kan få ?

 19. Kreditvurdering af virksomheder Virksomheder i selskabsform ( A/S og ApS’er) Vurderer evne og vilje til at overholde aftaler Kundens åbenhed om selskabets forhold Læser regnskabet på virksomheden Løbende regnskabsopfølgning Tingbogsoplysninger Virksomheder drevet i eget regi (enkeltmandsvirksomheder og I/S’er) Vurderer evne og vilje til at overholde aftaler (er betalingerne sket punktligt ?) Kundens åbenhed om virksomhedens forhold Bløde værdier Godt håndværk og orden i sagerne Hvad gør vi, når der er behov for kredit ud over den sikkerhed vi kan få ?

 20. Du kan få materialer fra kredit-informationsmødet overbragt Du kan få materialer fra kredit-informationsmødet pr. e-mail Du kan få RKI-opslag ved henvendelse i STARK Du kan få A/S og ApS regnskaber på dine kunder ved henvendelse i STARK Du kan få tingbogsoplysning på dine kunder ved henvendelse i STARK Du kan få adgang til STARK hotline kreditservice Hvilke garantier / sikkerheder du kan forlange af dine kunder i konkrete sager Hvilke serviceydelser kan vi til byde dig, som du kan drage nytte af i din kreditgivning ?

More Related