ap 3 15 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
( Ap 3,15) PowerPoint Presentation
Download Presentation
( Ap 3,15)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

( Ap 3,15) - PowerPoint PPT Presentation

posy
127 Views
Download Presentation

( Ap 3,15)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. (Ap 3,15) Obyś był zimny albo gorący!

  2. Duchu Ogniu, Duchu Żarze, Duchu Światło, Duchu Blasku,Duchu Wichrze i Pożarze, ześlij płomień Twojej łaski.

  3. … ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia…

  4. A Pan szedł przed nimi (…) podczas nocy jako słup ognia…

  5. Ukazały się im też języki z ognia

  6. …wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym…

  7. Ogień • Ciepło • Życie • Światło

  8. Bóg • Ciepło • Życie • Światło

  9. Duch Święty ma dla Ciebie zadanie… Obyś był zimny albo gorący!

  10. W prezentacji wykorzystano: • Grafika: Zdjęcia autora i zasoby internetowe WDDiM 2011