Download
svalov soustava n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Svalová soustava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Svalová soustava

Svalová soustava

1100 Views Download Presentation
Download Presentation

Svalová soustava

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vytvořil: Jirgl Karel 1.G Svalová soustava

  2. Nejmohutnější soustava • Jen příčně pruhované svaly • Funkce: • S kostrou umožňuje pohyb – celého těla i jeho častí • Udržování polohy • Napětí vnitřních orgánů Svalová soustava

  3. Svalová vlákna • vlákno => snopeček => snopec => bříško => sval Stavba kosterního svalu

  4. Ohýbače a natahovače Přitahovače a odtahovače Svěrače a rozvěrače a – jednoduchý vřetenovitý sval, b – dvojhlavý sval, c – dvojbříškový sval, d – plochý sval, e – musculusintersectus – příčně dělený sval, f – jednostranně zpeřený sval, g – mnohostranně zpeřený sval Svaly podle funkce

  5. Vytvořil: Jirgl Karel • Zdroje: • http://www.fitness-produkty.cz/katalog-obrazku/clanek-208/detail-titulni.jpg • http://nd03.jxs.cz/526/281/040cc2db96_58156323_o2.jpg • http://vyuka.zsjarose.cz/data/swic/lessons/659.jpg • http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/img/biceps.jpg • http://www.fitkul.cz/ckeditor/kcfinder/upload/images/typy-svalu.jpg • http://www.omlazeni.cz/article_images/280_small.jpg • http://www.hitec-nutrition.cz/userfiles/Prsn%C3%AD%20svaly.jpg • http://www.jenzeny.cz/application/upload-files/images/middle/97/1344959366_72208.jpg Děkuji za pozornost