korow d obrz dowy
Download
Skip this Video
Download Presentation
Korowód obrzędowy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Korowód obrzędowy - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Korowód obrzędowy. Innowacja pedagogiczna mgr Małgorzata Sęk. Spis treści. Idea powstania programu Cele edukacyjne Cele wychowawcze Charakterystyka programu Na czym polega innowacyjność programu? Przebieg zajęć Sposoby ewaluacji i ocena wiedzy i umiejętności uczniów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Korowód obrzędowy' - portia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
korow d obrz dowy

Korowód obrzędowy

Innowacja pedagogiczna

mgr Małgorzata Sęk

spis tre ci
Spis treści
 • Idea powstania programu
 • Cele edukacyjne
 • Cele wychowawcze
 • Charakterystyka programu
 • Na czym polega innowacyjność programu?
 • Przebieg zajęć
 • Sposoby ewaluacji i ocena wiedzy i umiejętności uczniów
 • Oczekiwane efekty
idea powstania programu
Idea powstania programu
 • Program zainspirowany został rozmowami z uczniami na temat znajomości zwyczajów i obrzędów ludowych w naszym kraju i kultywowaniu ich w rodzinnej tradycji.
 • Okazuje się, że wielu uczniów nie potrafi ich wymienić, nie mówiąc już o uczestniczeniu w nich, a przecież obrzędy

i zwyczaje ludowe towarzyszą ludziom od zawsze, są składnikiem naszej kultury i tradycji.

 • Program jest odpowiedzią na te potrzeby.
cele edukacyjne
Cele edukacyjne
 • Świadome i aktywne uczestniczenie w zachowaniu

i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego związanego z

najbliższym regionem

 • Rozbudzenie w uczniach potrzeby pielęgnowania

tradycji polskiej obrzędowości

 • Nabycie umiejętności orientowania się na mapie

Polski

 • Rozumienie roli źródeł historycznych dla rozwoju kultury i cywilizacji
 • Umiejętność prezentacji wytworów własnej pracy

i zdobytych umiejętności

cele wychowawcze
Cele wychowawcze
 • Umiejętność współpracy i współdziałania w grupie
 • Przestrzeganie reguł i norm postępowania
 • Zapewnienie atmosfery wzajemnej życzliwości

I tolerancji

charakterystyka programu
Charakterystyka programu:
 • Realizacja programu to godzinne lub dwugodzinne zajęcia pozalekcyjne, realizowane w ciągu jednego tygodnia przed okresem lub datą danego zwyczaju i obrzędu ludowego (45 scenariuszy zajęć). „Korowód obrzędowy”- to program przeznaczony dla uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, przeprowadzony w ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010.
 • Tematyka zajęć związana z każdym zwyczajem i obrzędem ludowym podzielona została na cztery pory roku: jesień, zimę, wiosnę lato i obejmuje: historię pojawienia się danego zwyczaju i obrzędu, występowanie i nazewnictwo w poszczególnych regionach Polski, zabawy tematyczne, wytwory własnej pracy, dokumentację zajęć, ewaluację.
 • Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III SP ale mogą uczestniczyć w nim także uczniowie klas starszych.
 • Podczas zajęć uczniowie poznają zwyczaje i obrzędy ludowe aktywnie w nich uczestnicząc. Są to m.in.: katarzynki i andrzejki, jasełka, zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, zapusty, Niedziela Palmowa, topienie Marzanny, sobótka, dożynki.
charakterystyka programu1
Charakterystyka programu:
 • W świetlicy wyznaczony został kącik: „Korowód obrzędowy” z kalendarzem obrzędowym, tematyką zajęć danej pory roku, przysłowiami ludowymi oraz wierszem, którym witamy się podczas każdego spotkania (ułożonego specjalnie na tę okazję).

Oto wierszyk:

„Dziś się wszyscy spotykamy

by w pamięci nam zostało

co obyczaj stary każe -

nieść tradycje wszystkim w darze.

Naród żyje tylko wtedy,

gdy nie boi się swej schedy,

język swój i obyczaje

pokoleniom swoim daje.”

na czym polega innowacyjno programu
Na czym polega innowacyjność programu?
 • Tematyka i forma przebiegu zajęć. Uczniowie mają okazję poznania dawnych obrzędów ludowych oraz pochwalenia się tradycjami w swojej rodzinie.
 • W programie zastosowano elementy oceniania kształtującego (OK). Przed każdym zajęciem wyznaczony uczeń głośno czyta zawieszoną na ścianie dokładną tematykę zajęć, dzięki temu nie ma elementu zaskoczenia ani niepewności. Uczniowie czują się pewnie i bezpiecznie, co sprzyja dobrej atmosferze.
 • Dzieci same oceniają w jakim stopniu opanowały wiedzę na dany temat. Po każdym zajęciu powtarzamy wiadomości zdobyte dnia poprzedniego. Po każdym cyklu zajęć jest końcowy test – „Prawda, czy fałsz” , w którym mogą same śledzić swoje odpowiedzi (bez ocen) i szybko poprawić błędy.
 • W celu zapamiętania treści, których jest bardzo dużo, zastosowano liczne zabawy ruchowe: np.. „zabawy z przepiórką” w okresie żniw, drzeć pierze, wróżenie, zabawa w „strrraasznyyy tor przeszkód”, „W krainie Mikołaja ” i wiele innych. Innym wzmocnieniem jest przygotowanie występu „Idą, idą przebierańce”, (przedstawienie „Idą, idą przebierańce” mogli obejrzeć uczniowie klas I-III będzińskich szkół podstawowych i dzieci z Domów Dziecka, podczas organizowanego w naszej szkole „Wielkiego Balu w Królewskim Mieście”), włączenie uczniów najmłodszych klas do radosnego powitania wiosny i topienia Marzanny, udział w powiatowym konkursie na Palmę wielkanocną.
 • Po poznaniu danego zwyczaju lub obrzędu ludowego wszyscy uzupełniamy tabelę, jak było dawniej, jak jest dzisiaj i jakie są nowe elementy tradycji.
 • Uczestnicząc w rocznym cyklu zwyczajów i obrzędów ludowych, zgodnie z kalendarzem, uczniowie przyswajają sobie zarówno tematykę tych obrzędów, a także ich powiązanie i odniesienie do świąt, pór roku, czy innych wydarzeń społecznych.
przebieg zaj
Przebieg zajęć
 • W dniu rozpoczynającym zajęcia uczniowie zostają zapoznani z aktualnym tematem zwyczaju lub obrzędu ludowego i szczegółowym planem zajęć.
 • Powitanie i wspólne odczytanie wiersza, przypomnienie wiadomości dnia lub cyklu poprzedniego.
 • Prowadzenie zajęć przyswajających wiedzę na temat danego zwyczaju i obrzędu. Zajęcia przybierają różne formy i prowadzone są różnymi metodami (np. wykład nauczyciela, film, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyszukiwanie wiadomości z Internetu, oglądanie albumów).
 • Dzielenie uczniów na grupy – praca z atlasem i mapą Polski. Pokazywanie na mapie regionów Polski, gdzie kultywowane są dane zwyczaje i obrzędy ludowe.
 • Zabawa tematyczna
 • Wyszukiwanie wiadomości z Internetu, oglądanie albumów – dzielenie się wiedzą. Wspólne uzupełnianie tabelki obrzędowej co było dawniej, co jest dzisiaj i nowe elementy zwyczaju.
 • Zajęcia plastyczne, techniczne, ruchowe, teatralne –twórcze działania praktyczne.
 • Każdy dzień kończy się ewaluacją i podziękowaniem za wspólną zabawę. Po zakończeniu cyklu zajęć uczniowie rozwiązują test.
slide12
Rozwiązujemy krzyżówki, testy „prawda, czy fałsz”, układamy puzzle, znajdujemy różnice na tematycznych rysunkach i uczestniczymy w zabawach tematycznych
robimy wie ce adwentowe
Robimy wieńce adwentowe

Na zajęcia zaprosiliśmy florystkę, panią Zaporę, mamę uczestnika „Korowodu obrzędowego”. Każde dziecko zabrało do domu wykonany przez siebie wieniec adwentowy.

pieczenie chleba i degustacja
Pieczenie chleba i degustacja

Pieczeniem chleba zajęli się chłopcy. Dziewczynki zrobiły herbatę i nakryły do stołu.

topienie marzanny miercichy i powr t z gaikiem
Topienie Marzanny, Śmiercichy i powrót z gaikiem

Do radosnego powitania wiosny zaprosiliśmy uczniów najmłodszych klas, którzy nieśli ze sobą małe „Marzanki”. Przed spaleniem w rzece tylko jednej słomianej kukły, odśpiewaliśmy przyśpiewki ludowe. Do szkoły wracaliśmy wesoło z gaikiem, budząc duże zainteresowanie mieszkańców Łagiszy.

nasze palmy wielkanocne
Nasze palmy wielkanocne

Przystąpiliśmy do konkursu, organizowanego przez Muzeum Zagłębia w Będzinie, na „Zagłębiowską Palmę Wielkanocną” i zdobyliśmy I wyróżnienie oraz nagrody książkowe.

przebieg zaj1
Przebieg zajęć
 • Tematyka zajęć

Jesień:

IX 2009 – Dożynki

1.Rytm dnia i nocy

2.Koniec żniw – bohaterowie święta dożynkowego

3.Wieńce dożynkowe

4.Orszak dożynkowy

5.Zabawy z „przepiórką” 

X 2009 - Dni świętych patronów

1.Wróżenie pogody –przysłowia ludowe

2.Św. Marcin – legenda i wiersze

3.Św. Franciszek i św. Jadwiga

4.Prządki i pierzaki

5.Wszystkich Świętych i Zaduszki 

XI 2009 - Katarzynki i andrzejki

1.Katarzynki – wróżby chłopców

2.Andrzejki – wróżby dziewcząt i chłopców

3.Wróżby i odczytywanie przyszłości

4.Wróżby z udziałem zwierząt

5.Zabawa andrzejkowa

Zima:

XII 2009 -Początek roku obrzędowego

1.Adwent i roraty

2.Św. Barbara i dzień św. Mikołaja

przebieg zaj2
Przebieg zajęć

3.Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

4.Choinka, podłaźnik, symbolika słomy

5.Kolędy i pastorałki

I /II 2010 - Przebierańcy i maszkary

1.Czas zabawy i swawoli

2.Przebierańcy i maszkary

3.Jasełka i herody

4.Zapusty –„nowe latka” i „byśki”

5.Popielec

Wiosna

III 2010 - Odrodzenie życia

 1.Zwiastuny wiosny

2.Marzanna, Śmiercicha, Śmiertka….- symbol zimy i śmierci

3.Topienie lub palenie słomianej kukły

4.Tajemnicza geneza obrzędu

5.Maik, gaik, lateczko

IV 2010 -Palmowa Niedziela

1.Symbolika wierzby i palmy wielkanocnej

2.Rodzaje palm

3.Palma zagłębiowska

4.Chłostanie palmami

5.Pucheroki

przebieg zaj3
Przebieg zajęć

IV/V Wielkanoc

1.Wielki Tydzień

2.Pisanki, kraszanki, oklejanki…

3.Chodzenie z kurkiem

4.Siuda Baba i dziady śmigusowe

5.Zabawy wielkanocne

V 2010 -Majówka

1.Majenie domów

2.Zabawy i konkursy

Lato

VI 2010-Zielone Świątki i inne obrzędowe zabawy

1.Ozdabianie domów

2.Święcenie wianków z ziół i kwiatów

3.Krakowski lajkonik

4.Wigilia i dzień św. Jana

5.Noc cudów i wianki na wodzie

6.Czas oczekiwania i czas zbiorów

sposoby ewaluacji i ocena wiedzy i umiej tno ci uczni w
Sposoby ewaluacji i ocena wiedzy i umiejętności uczniów
 • Po każdych zajęciach na tablicy ewaluacji dzieci rysują buźki ilustrujące nastrój i zdobytą wiedzę
 • Na każdym zajęciu powtarzamy wiadomości zdobyte dnia poprzedniego
 • Po poznaniu danego zwyczaju lub obrzędu ludowego w danym dniu, uzupełniamy tabelę obrzędową,
 • Rozwiązujemy krzyżówki, układamy puzzle, uzupełniamy rysunki, test „Prawda, czy fałsz”
 • Po każdym cyklu zajęć jest „burza mózgów”.
sposoby ewaluacji i ocena wiedzy i umiej tno ci uczni w1
Sposoby ewaluacji i ocena wiedzy i umiejętności uczniów

Dzieci odpowiadają na pytania, a odpowiedzi zapisujemy:

najbardziej podobało mi się…..

najciekawsze było……

byłem zachwycony…..

wiele przyjemności sprawiło mi…..

nauczyłem się…..

nie podobało mi się…..

najtrudniejsze było dla mnie……

przeszkadzało mi……

oczekiwane efekty
Oczekiwane efekty
 • Dzieci biorących udział w zajęciach przybywało z każdym cyklem więcej. Przychodziły do świetlicy dużo wcześniej, chętnie pomagając w przygotowaniu pomocy dydaktycznych. Świetlica zamieniała się w izbę ludową pełną niespodzianek. Różnorodność obrzędów i zwyczajów ludowych pozwalało na stosowanie różnorodnych metod i form pracy i ciekawych pomocy.
 • Dużą radość sprawiały zabawy tematyczne w auli oraz prace plastyczne. Chętnie też wyszukiwali informacji w Internecie i w starych źródłach historycznych (życzliwie wypożyczonych z bibliotek miejskich).
 • Uczniowie nauczyli się odnajdywać regiony na mapie Polski, co początkowo sprawiało im dużo kłopotów, a także wzbogacili słownictwo i zwroty ludowe związane z obrzędami ludowymi. Opracowany „Kalendarz pogody

na 2010 r.” cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli.

 • Wytwory pracy własnej, jak wieniec dożynkowy, upieczony chleb, wieńce adwentowe, palmy wielkanocne, pisanki, wianki sobótkowe, czy udział w przedstawieniu, na długo pozostaną w pamięci uczniów, a ja czerpać będę satysfakcję z trafnego wyboru tematu innowacji pedagogicznej , jaką jest

„Korowód obrzędowy”.

koniec
Koniec

Dziękuję za uwagę

ad