Download
cvi en z matematiky a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cvičení z matematiky A PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cvičení z matematiky A

Cvičení z matematiky A

187 Views Download Presentation
Download Presentation

Cvičení z matematiky A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tématický plán • Podklady pro hodnocením • Způsob klasifikace • Domácí příprava Cvičení z matematiky A Mgr. Blanka Majtanová 8. ročník František Běloun: Sbírka úloh z matematiky pro základní školu 2010 – 11

 2. Tématický plán • Racionální čísla • Dělitelnost přirozených čísel • Procenta • Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost • Druhá mocnina a odmocnina. Pythagorova věta • Mocniny s přirozeným mocnitelem a mocnitelem nula • Úpravy algebraických výrazů • Slovní úlohy • Obsahy a obvody obrazců • Povrchy a objemy těles • Konstrukční úlohy • Shodnost

 3. Podklady pro pololetní hodnocení • domácí příprava • 12krát odevzdat ke kontrole • písemné zkoušení • 2krát na 40 minut • průběžné body • řešení úlohy u tabule (max. 3 body) • samostatné práce v sešitě (max. 3 body) • zpracování referátu na zadané téma (max. 10 bodů) • žákovská odbornáčinnost (max. 15 bodů)

 4. 1. pololetí ……………PEVNÝ ZÁKLAD …………… 107 bodů domácí příprava 12krát 5 bodů …….…….…….…………….………... 60 bodů písemné zkoušení 22 bodů + 25 bodů ………………………….……... 47 bodů 1 …………. 85% a více 2 …………. 84% - 65% 3 …………. 64% - 40% 4 …………. 39% - 25% 5 …………. 24% - 0% Pololetní klasifikace PRŮBĚŽNÉ BODY: řešení úlohy u tabule max. 3 body samostatné práce v sešitě max. 3 body zpracování referátu na zadané téma max. 10 bodů žákovská odborná činnost max. 15 bodů 2. pololetí ……………PEVNÝ ZÁKLAD …………… 116 bodů domácí příprava 12krát 5 bodů …….…….…….………………….…. 60 bodů písemné zkoušení 24 bodů + 32 bodů …………………………….…. 57 bodů

 5. I. Kapitola a číslo příkladu 1. 3 4 24 30 2. 1 2 8 17 3. 1 4 7 27 4. 2 7 10 23 10. 3 12. 1 2 23

 6. II. Kapitola a číslo příkladu 1. 14 31 32 2. 3 4 9 10 3. 2 3 5 6 9 4. 1 3 8 9 5. 1 2 3 4

 7. III . Kapitola a číslo příkladu 1. 34 35 36 45 2. 5 18 19 20 3. 12 13 14 28 4. 5 6 12 13 10. 1 6 8 9

 8. IV. Kapitola a číslo příkladu 1. 10 11 29 37 2. 11 23 24 25 3. 10 11 15 16 4. 4 11 14 15 13. 1 2 8 10

 9. V. Kapitola a číslo příkladu 1. 1 20 25 28 2. 6 12 26 27 3. 8 17 19 29 4. 16 17 24 50 5. 19 20 23 25

 10. VI. Kapitola a číslo příkladu 4. 18 25 48 51 10. 16 30 32 33 11. 9 12 14 17 12. 15 24 25 46 13. 3 5 6 58

 11. VII. Kapitola a číslo příkladu 1. 26 33 38 39 2. 13 29 30 32 3. 20 21 30 31 4. 29 42 43 44 5. 18 21 22 24

 12. VIII. Kapitola a číslo příkladu 1. 2 5 6 7 4. 30 34 35 36 5. 27 28 30 31 10. 2 7 28 29 12. 26 27 54 55

 13. IX. Kapitola a číslo příkladu 1. 8 9 40 41 2. 7 14 16 21 3. 18 22 26 32 4. 27 28 39 40 5. 26 29 36 37

 14. X. Kapitola a číslo příkladu 1. 12 27 42 43 2. 15 22 31 33 3. 23 24 33 34 4. 37 38 45 46 5. 6 7 8 11. 16

 15. XI. Kapitola a číslo příkladu 1. 44 46 47 2. 34 35 36 37 3. 25 37 38 39 40 4. 47 49 52 53 10. 69 70 82 83

 16. XII. Kapitola a číslo příkladu 7. 1 3 6 21 10. 10 27 36 41 11. 4 10 11 22 12. 3 33 42 43 13. 35 36 37 44

 17. XIII. Kapitola a číslo příkladu 5. 5 10 32 38 7. 2 5 7 8 10. 5 14 21 42 11. 7 12. 35 36 37 rozbor, konstrukce, postup konstrukce, zkouška, počet řešení

 18. XIV. Kapitola a číslo příkladu 4. 54 55 56 57 5. 9 11 12 13 7. 22 25 38 39 10. 11 17 19 20 11. 1 2 8 18

 19. XV. Kapitola a číslo příkladu 5. 39 41 42 47 6. 5 6 7 8 7. 23 34 35 63 10. 22 24 40 51 11. 5 19 21 25

 20. XVI. Kapitola a číslo příkladu 2. 38 39 41 44 4. 31 32 61 62 5. 33 35 44 45 7. 4 9 36 37 10. 23 46 49 59

 21. XVII. Kapitola a číslo příkladu 1. 13 15 16 17 2. 28 40 42 43 3. 35 36 41 42 4. 33 41 58 60 5. 46 49 50 51

 22. XVIII. Kapitola a číslo příkladu 1. 18 19 21 22 3. 43 44 45 46 4. 59 65 66 69 5. 40 43 52 53 7. 10 11 12 13

 23. XIX. Kapitola a číslo příkladu 4. 63 64 72 73 5. 14 15 34 54 6. 1 2 3 4 7. 26 27 44 45 11. 27 29 30 31

 24. XX. Kapitola a číslo příkladu 4. 76 78 79 80 5. 55 57 58 59 7. 28 29 40 41 10. 13 31 37 39 11. 20 23 24 36

 25. XXI. Kapitola a číslo příkladu 4. 82 83 84 85 5. 16 17 56 6. 9 10 7. 14 15 46 64 10. 15 18 47 11. 28 33 34 35

 26. XXII. Kapitola a číslo Příkladu 3. 47 48 4. 89 90 91 92 5. 48 7. 30 31 8. 1 2 5 9 10. 52 53 62 63 11. 6 26 38

 27. XXIII. Kapitola a číslo příkladu 4. 67 68 94 97 8. 3 4 7 7. 16 17 18 47 48 49 50 65 10. 25 26 34 55 11. 13