Download
nutri zioa kirurgian n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nutri zioa Kirurgian PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nutri zioa Kirurgian

Nutri zioa Kirurgian

196 Views Download Presentation
Download Presentation

Nutri zioa Kirurgian

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nutrizioa Kirurgian E. Eizagirre Irakaslea Kirurgiaren Oinarriak 2009-2010 ikasturtea

 2. Garrantzitsua al da gure goixoek zenbat kcal behar duten jakitea?

 3. HELBURUAK • Organismoaren erreserba energetikoak • Desnutrizioa paziente kirurgikoan • Nutrizio-egoeraren balioztapena • Behar energetikoen kalkulua • Nutrizio artifiziala • nutrizio parenterala • nutrizio enterala

 4. Erreserba energetikoak • Karbohidratoak • 4 kcal/g • Proteinak • 4 kcal/g • Koipeak • 9 kcal/g

 5. Desnutrizioa paziente kirurgikoan • Desnutrizioaren mekanismoak Kirurgian • Ahozko hartze desegokia(anorexia, jan-ondoko mina) • Galtze gehituak(beherakoak, hemorragia, gorakoak, fistulak) • Absortzio eskasa(heste laburraren sindromea, behazun-gatzik eza) • Beharren haunditzea(infekzioa, minbizia) • Kontsumo lokala haunditzea(ugaltze bakterianoa) • Stress kirurgikoa(traumatismoa, edozein ebakuntza)

 6. Desnutrizioa paziente kirurgikoan • Ondorio klinikoak: • Sodio eta urarekiko orekaren jasanezina. • Hiponatremia, hemodiluzioa, edemak • Galtze hematikoekiko tolerantzia txikiagoa. • Zaurien orbaintzearen atzeratzea. • Digestio-funtzioaren atzerapena. • Infekzio joera haundiagoa. • Hazkundearen atzerapena. • Arnas-bidearen disfuntzioa. MORBILITATEA ETA HERIOTZA-TASA HAUNDITZEA

 7. Nutrizio-egoeraren balioztapena • Gantz-konpartimentua • Besoko trizeps muskuluaren tolesa

 8. Nutrizio-egoeraren balioztapena • Konpartimentu proteikoa • Muskularra • Parametro antropometrikoak: • besoaren perimetroa, pisua, pisu idealaren %a, kreatinina indizea. • 3-metil-histidina.

 9. Nutrizio-egoeraren balioztapena • Parametro immunologikoak • Linfozitoen kontaketa • Beranduko hipersentikortasun azaleko frogak.

 10. Nutrizio-egoeraren balioztapenaOreka nitrogenatua Sarrerak N2 HARTZEAK (Irabaziak) Irteerak N2 GERNUA GOROZKIAK IZERDIA (Galerak) Biokimika: odola gernua Irabaziak >> Galerak Oreka nitrogenatua positiboa Anabolismoa Irabaziak << Galerak Oreka nitrogenatua negatiboa Katabolismoa

 11. Behar energetikoen kalkulua • Metodo zuzenak • Metodo zeharkakoak • Harris-Benedicten ekuazioa • Gizonak: 66 + (13.7 x PISUA) + (5 x ALTUERA) - (6.8 x ADINA) • Emakumeak: 655 + (9.6 x PISUA) + (1.8 x ALTUERA) - (4.7 x ADINA) • Zuzentzeko Faktorea • Kirurgia nagusia 1.2 • Politraumatizatua 1.35 • Erredura haundiak 1.4 • Sepsia 1.6

 12. Nutrizioa • Nutrizio parenterala. • Nutrizio enterala.

 13. Nutrizio Parenterala • Definizioa. • Oinarrizko konzeptuak • N.P.O./N.P.P. • Ez da erabiltzen ohiko prozeduretan • Oinarrizko jatorri energetikoak: glukosa eta koipeak • Sortutako osmolaritatea oso haundia da • Bena-bide zentralaren premia • Etengabeko perfusioa

 14. Nutrizio Parenterala

 15. Nutrizio Parenteral Osoa • Indikazioak • Ebakuntza aurrean. • Digestio bidezko nutrizioa ezin denean. • Onkologian. • Digestio-atsedena behar denean. • Ebakuntza ondoren. • Barau luzeetan (aste bat baino gehiago) • Ebakuntza ondoko konplikazioetan. • Egoera kliniko berezietan.

 16. Nutrizio Parenteral Osoa • Osagaiak • Karbohidratoak %50-60 • Koipeak <%40 • Proteinak %10 • Elektrolitoak eta oligoelementoak • Bitaminak • Osagai bereziak

 17. Nutrizio Parenteral Osoa • Monitorizazioa. • Zer ekiditu behar dugu? • Glukosarekiko desoreka. • Asaldura elektrolitikoak (K+) • Gibel-disfuntzioa. • Oreka nitrogenatu negatiboa. • Konplikazio infekziosoak.

 18. Nutrizio Parenteral Osoa

 19. Nutrizio Enterala • Definizioa • Abantaiak • Merkeagoa. • Hesteetako atrofia eragoztea. • Proteosintesia hobetzea. • Konplikazio gutxiago. • Sistema immunea hobetzea.

 20. Nutrizio Enterala • Prozedurak • Zunda nasogastrikoa. • Zunda nasojejunala. • Jejunostomiarentzako zunda. • Gastrostomia.

 21. Nutrizio Enterala

 22. Nutrizio Enterala

 23. Nutrizio Enterala • Dieta enteral motak: • Nahaste naturalak. • Osagarri dietetikoak. • Dieta oligomerikoak. • Funtsezko dietak • Elikagai sinpleak, uretan disolbagarriak, sabore gabekoak, absortzio arinekoak, hondakin gutxiekin eta bai emate bai kontserbazio errezekin • Dieta bereziak

 24. Nutrizio Enterala • Derrigorrezko Betebeharrak • Heste-peristaltismoa izatea. • Oztopo mekanikorik eza. • Estabilitate hemodinamiko eta hidroelektrolitikoa.

 25. Nutrizio Enterala • Indikazioak: • Anatomia eta funtzio osoak: egoera hiperkatabolikoak, elikadura eskasa,... • Anatomia osoa, funtzioa desegokia: malabsortzioa, heste-eritasun inflamatorioa,... • Anatomia desegokia, funtzio osoa:heste-erresekzioak, fístula gastrointestinalak,... • Koloneko ebakuntza aurreko prestakuntza

 26. Nutrizio Enterala • Konplikazioak • mekanikoak • gastrointestinalak • Beherakoa. • Goragaleak. • Sabelaldeko mina.