modelowanie kursu walutowego koncepcje r wnowagi kw n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modelowanie kursu walutowego- koncepcje równowagi KW PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modelowanie kursu walutowego- koncepcje równowagi KW

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Modelowanie kursu walutowego- koncepcje równowagi KW - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Modelowanie kursu walutowego- koncepcje równowagi KW. Plan wykładu. Modele kursu równowagi oparte na PPP KW równowagi oparty na modelu napływu kapitału KW równowagi oparty na efekcie B-S Kurs równowagi oparty na teorii behawioralnej Kurs równowagi fundamentalnej Model NATREX.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Modelowanie kursu walutowego- koncepcje równowagi KW


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
plan wyk adu
Plan wykładu
 • Modele kursu równowagi oparte na PPP
 • KW równowagi oparty na modelu napływu kapitału
 • KW równowagi oparty na efekcie B-S
 • Kurs równowagi oparty na teorii behawioralnej
 • Kurs równowagi fundamentalnej
 • Model NATREX

Rynek walutowy 130810-1165

kurs r wnowagi definicje
Kurs równowagi- definicje
 • KW= KWR + niedopasowanie KW
 • KWR- zależny od fundamentalnych wielkości ekonomicznych
 • Niedopasowanie- czynniki stochastyczne

Rynek walutowy 130810-1165

kurs r wnowagi definicje1
Kurs równowagi- definicje
 • KWR- część KW, która odzwierciedla stabilne funkcjonowanie fundamentów gospodarki
 • Kwestia definicji fundamentów

Rynek walutowy 130810-1165

czynniki kw r wnowagi
Czynniki KW równowagi
 • KWR rynkowy- czynniki kształtujące popyt i podaż na rynku walutowym
 • KWR krótkookresowy- z pominięciem czynników spekulacyjnych
 • KWR średniookresowy- z pominięciem wahań cyklicznych i sezonowych
 • KWR długookresowy- jedynie czynniki o charakterze zasobowym

Rynek walutowy 130810-1165

kw r wnowagi oparty na ppp
KW równowagi oparty na PPP
 • Najbardziej rozpowszechniona koncepcja KWR
 • ER=Pn/Pa
 • Testy przydatności PPP do określania KRW w długim okresie

Rynek walutowy 130810-1165

kw r wnowagi oparty na ppp1
KW równowagi oparty na PPP
 • Testy pierwszego rodzaju

NERt=ά0+ ά1(Pnt-Pat)+ε

H0: ά1=1

 • Testy drugiego rodzaju:

RERt=(NERt+Pat-Pnt) ~I(0)

RERt = ά0+ ά1 RERt-1+ ε

H0: ά1<1

 • Testy trzeciego rodzaju:

NERt+ ά1Pnt+ ά2Pat =ε ~I(0)

Rynek walutowy 130810-1165

empiryczna weryfikacja przydatno ci metody ppp
Empiryczna weryfikacja przydatności metody PPP
 • Długi okres
 • Brak założeń symetrii i proporcjonalności
 • Waluta referencyjna inna niż USD
 • Wysoka inflacja lub deflacja

Rynek walutowy 130810-1165

modelowanie kw pln na podstawie ppp
Przykład estymacji:

Wyniki badania Bęza- Bojanowska, Kelm (2005)

Test trzeciego rodzaju:

EUR/ PLN

Deflator IPI

Wektor kointegrujący

ERt=1,37+1,87ptPL-1,83ptEUR

Potwierdzenie względnej wersji teorii

Modelowanie KW PLN na podstawie PPP

Rynek walutowy 130810-1165

modelowanie kw pln na podstawie ppp1
Modelowanie KW PLN na podstawie PPP
 • Weryfikacja przydatności metody dokonana również przez:
   • Przystupa (2003)
   • Rawdanowicz (2004)
   • Rubaszek (2005)

Rynek walutowy 130810-1165

modelowanie kw na podstawie ppp
Modelowanie KW na podstawie PPP
 • Konieczność spełnienia teorii PPP  ograniczone zastosowanie dla niektórych gospodarek
 • Możliwość aplikacji wersji względnej
 • Przejrzysty i względnie prosty do estymacji model

Rynek walutowy 130810-1165

kw r wnowagi oparty na modelu nap ywu kapita u
KW równowagi oparty na modelu napływu kapitału
 • Model CHEER (capital enhanced equilibrium exchange rate)
 • Parytet stóp procentowych- krótki okres
   • in= ia+ (NERe-NER)/NER
 • PPP- długi okres

Rynek walutowy 130810-1165

kw r wnowagi oparty na modelu nap ywu kapita u1
KW równowagi oparty na modelu napływu kapitału
 • W długim okresie KW kształtuje się zgodnie z PPP a w krótkim może się odchylać od tego poziomu z uwagi na dysparytet stóp procentowych

Rynek walutowy 130810-1165

kw r wnowagi oparty na modelu nap ywu kapita u2
KW równowagi oparty na modelu napływu kapitału
 • NERet+1-NERt=RERet+1-RERt+ Πnet+1 - Πaet+1
 • rine-riae=(RERe-RER)/RER
 • RERt-RERPPP= - Σ (rnt+k-rat+k)

Rynek walutowy 130810-1165

kw r wnowagi oparty na modelu nap ywu kapita u3
KW równowagi oparty na modelu napływu kapitału
 • Metoda przydatna dla szacowania KW w krajach rozwiniętych
 • Konieczność spełnienia PPP w długim okresie
 • Rzadko stosowany do modelowania KW PLN

Rynek walutowy 130810-1165

kw r wnowagi oparty na modelu nap ywu kapita u4
KW równowagi oparty na modelu napływu kapitału
 • Przykładowa estymacja :

RERt= ά0+ ά1(rnt-rat)+ε

ά0 - poziom PPP

ά1- średni czas trwania dysparytetu stóp procentowych

Rynek walutowy 130810-1165

kw r wnowagi oparty na modelu nap ywu kapita u5
KW równowagi oparty na modelu napływu kapitału
 • Bęza-Bojanowska, Kelm 2005
 • Rubaszek 2005
 • RER objaśniany defilowanym wskaźnikiem cen przemysłu przetwórczego i dysparytetem stóp procentowych pomiędzy EUR i PLN

Rynek walutowy 130810-1165

kw r wnowagi oparty na efekcie b s
KW równowagi oparty na efekcie B-S
 • RKW- iloczyn relatywnej produktywności pomiędzy krajami i sektorami (handlowym i niehandlowym) oraz względnego wynagrodzenia produktywności pracy w sektorze dóbr handlowych

Rynek walutowy 130810-1165

kw r wnowagi oparty na efekcie b s1
KW równowagi oparty na efekcie B-S
 • Przykładowa estymacja:

RERt= ά0+ ά1Δ(NERt+wta-wtn+lptnT-lptaT)+ ά2 Δ(lptaT-lptaN) +ά3 Δ(lptnT - lptnN)+ε

Rynek walutowy 130810-1165

kw r wnowagi oparty na efekcie b s2
KW równowagi oparty na efekcie B-S
 • Korzystna metoda modelowania KW gospodarek doganiających
 • Problem założenia prawdziwości PPP dla dóbr handlowych
 • Transmisja wewnętrzna i zewnętrzna

Rynek walutowy 130810-1165

analiza kw pln w oparciu o b s
Analiza KW PLN w oparciu o B-S
 • Brak konsensusu odnośnie do występowania efektu B-S
 • Egert (2003), Błaszkiewicz (2004), Chmielewski (2003), Rubaszek (2005)
 • Aprecjacja PLN może tylko częściowo wynikać z efektu BS

Rynek walutowy 130810-1165

kurs r wnowagi oparty na teorii behawioralnej
Kurs równowagi oparty na teorii behawioralnej

BEER- behavioural equilibrium exchange rate

Uzupełnienie parytetu stóp procentowych o premię za ryzyko

rine-riae - δt=(RERe-RER)/RER

Rynek walutowy 130810-1165

kurs r wnowagi oparty na teorii behawioralnej1
Kurs równowagi oparty na teorii behawioralnej
 • „Bieżąca wartość KW jest równa oczekiwanej wartości realnego KW w długim okresie pomniejszonej o skumulowany dysparytet realnych stóp procentowych uwzględniający wycenę przyszłego kształtowania się premii za ryzyko”

Rynek walutowy 130810-1165

kurs r wnowagi oparty na teorii behawioralnej2
Kurs równowagi oparty na teorii behawioralnej
 • Oczekiwania uczestników rynku
 • Kanał BP- poprawa CA lub FA przyczyniają się do aprecjacji RKW
 • Czynniki BEER:
   • Udział aktywów zagranicznych w PKB
   • Poprawa terms of trade
   • Efekt B-S

Rynek walutowy 130810-1165

kurs r wnowagi oparty na teorii behawioralnej3
Kurs równowagi oparty na teorii behawioralnej
 • Premia za ryzyko
 • Wiarygodność polityki fiskalnej
 • Różnica w wysokości długu publicznego/ PKB między krajami

Rynek walutowy 130810-1165

kurs r wnowagi oparty na teorii behawioralnej4
Kurs równowagi oparty na teorii behawioralnej
 • Przykładowa estymacja:
 • Clark i McDonald (1998)

RERt ~ (BPt, TOTt, TNTt, GDnt-GDat , rnt-rat)

Rynek walutowy 130810-1165

kurs r wnowagi oparty na teorii behawioralnej5
Kurs równowagi oparty na teorii behawioralnej
 • Łatwa estymacja
 • Koncepcja krótkookresowa
 • Kwestia definicji równowagi behawioralnej
 • Czynniki to bieżące wielkości fundamentalne
 • Czynniki cykliczne
 • Często wykorzystywane do modelowania PLN
 • Np. Rawdanowicz 2002, Rubaszek 2004

Rynek walutowy 130810-1165

kurs r wnowagi fundamentalnej
Kurs równowagi fundamentalnej
 • Wiele modeli równowagi fundamentalnej
 • Równowaga wewnętrzna i zewnętrzna
 • Modele równowagi ogólnej
 • Modele równowagi cząstkowej

Rynek walutowy 130810-1165

kurs r wnowagi fundamentalnej1
Kurs równowagi fundamentalnej
 • Szerokie zastosowanie w międzynarodowej współpracy gospodarczej
 • Przykład: parytety centralne w systemie z BW, parytety centralne w ramach ERM

Rynek walutowy 130810-1165

kurs r wnowagi fundamentalnej2
Kurs równowagi fundamentalnej
 • Przykład estymacji:
 • RER zapewniający równowagę wewnętrzną i zewnetrzną
 • RER ~Dn
 • FEER okreslony przez
 • IE ~(Dn, RERIE(Dn))
 • EE~(Dn, REREE(Dn))

Rynek walutowy 130810-1165

kurs r wnowagi fundamentalnej3
Kurs równowagi fundamentalnej
 • Kwestia założeń u podstaw modelu
 • Luka popytowa
 • Optymalne saldo CA

Rynek walutowy 130810-1165

feer dla pln wzgl dem eur
FEER dla PLN względem EUR
 • Przykładowa estymacja:
 • Rubaszek 2005
 • Skala nierównowagi wewnętrznej- luka popytowa
 • Równowaga zewnętrzna- kryterium wypłacalności

Rynek walutowy 130810-1165

model feer dla pln wzgl dem eur
Model FEER dla PLN względem EUR

Źródło: M. Rubaszek, Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Poland, Bank i Kredyt 40, NBP, Warszawa 2009

Rynek walutowy 130810-1165

model feer dla pln wzgl dem eur1
Model FEER dla PLN względem EUR

Źródło: M. Rubaszek, Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Poland, Bank i Kredyt 40, NBP, Warszawa 2009.

Rynek walutowy 130810-1165

modele feer
Modele FEER
 • Precyzyjna definicja równowagi
 • Pracochłonna estymacja
 • Metoda normatywna
 • Ograniczone możliwości analizy dynamiki na podstawie FEER

Rynek walutowy 130810-1165

model natrex
Model NATREX
 • NATREX- natural real exchange rate
 • Założenie: brak czynników o charakterze spekulacyjnym
 • Pełne zatrudnienie
 • KWR w średnim oraz długim okresie

Rynek walutowy 130810-1165

model natrex1
Model NATREX
 • Natural real exchange rate
 • In/Ynn ~ (Δάn, Kn/Yn, rn, RER)
 • Cn/Yn~ (Kn/Yn, NFAn/Yn, rn, Zn)
 • NXn/Yn~ (RER, Cn/Yn, Ca/Ya)
 • Parytet stóp procentowych

Rynek walutowy 130810-1165

przyk ad estymacji
Przykład estymacji
 • Stein (1999)
   • USD względem KW G7

RERt=ά0+ά1ant+ά2aat+ ά3 znt + ά4zat +ε

 • Detken i Martinez (2001)- NATREX dla EUR
 • Rubaszek 2005 - PLN

Rynek walutowy 130810-1165

model natrex2
Model NATREX
 • Zarówno równowaga w sensie strumieniowym i zasobowym
 • Mniej normatywny niż FEER
 • Perspektywa długo i średniookresowa

Rynek walutowy 130810-1165

podsumowanie
Podsumowanie
 • Definicja KWR
 • Modele KWR oparte na teoriach ekonomicznych- konieczność spełnienia założeń
 • Przeważnie koncepcje długookresowe

Rynek walutowy 130810-1165

podsumowanie1
Podsumowanie
 • Zalety i wady poszczególnych modeli
 • Wybór modelu zależny od cech gospodarki oraz od celu estymacji
 • Modelowanie bieżących wartości a modelowanie dynamiki

Rynek walutowy 130810-1165

literatura
Literatura
 • J. Bęza-Bojanowska, R. Kelm, Polityka monetarna i fiskalna a odchylenia realnego kursu złotego, Bank i Kredyt, NBP, Warszawa, 2005
 • T. Chmielewski, Od kursu płynnego do unii monetranej. Znaczenie efektu Ballassy Samuelsona dla polskiej polityki pieniężnej, Materiały i Studia, NBP, Warszawa 2003.
 • R. Driver, P. Westaway, Concepts of equilibrium exchange rates, Working Paper, Bank of England, London 2004,
 • R. Macdonald, Concepts to calculate equilibrium exchange rates, Discussion Paper 3/2000, Deutsche Bank, Frankfurt am Main, 2000.
 • Ł. Rawdanowicz, Panel Estimations of PPP and Relative Price Models for CEECs: Lessons for Real Exchange Rate Modelling, Working Papers CASE, Warszawa, 2004.
 • M. Rubaszek, D. Serwa, Analiza kursu walutowego, CH Beck, Warszawa 2009,
 • M. Rubaszek, Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Poland, Bank i Kredyt 40, NBP, Warszawa 2009,
 • M. Rubaszek, Model równowagi bilansu płatniczego. Zastosowanie wobec kursu złotego, Bank i Kredyt , NBP, Warszawa 2003.

Rynek walutowy 130810-1165