Regionens nul ge
Download
1 / 23

Regionens nuläge - PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on

Regionens nuläge. Utmaningar och de europeiska målen till år 2020. Europa har haft sämre tillväxt. USD, 2000 års priser. Källa: World Bank. Smart , hållbar och inkluderande tillväxt i Europa ● sysselsättning ● forskning ● utbildning ● fattigdomsminskning ● klimat ● energi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Regionens nuläge' - platt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Regionens nul ge

Regionens nuläge

Utmaningar och de europeiska målen till år 2020


Europa har haft s mre tillv xt
Europa har haft sämre tillväxt

USD, 2000 års priser

Källa: World Bank

Smart, hållbar och inkluderande tillväxt i Europa

●sysselsättning ● forskning ●utbildning ● fattigdomsminskning ● klimat ● energi


Utmaningarna
Utmaningarna

●demografi ● urbanisering ●tillväxt ● klimat


Demografisk utmaning i mindre kommuner

Utmaningar

Demografisk utmaning i mindre kommuner…

Andelen som ska försörja hela befolkningen minskar

Stora pensionsavgångar och små ungdomskullar innebär brist på arbetskraft

Brist på kvinnor i barnafödande ålder

Källa: Konjunkturläge Västerbotten, våren 2012


Och i st rre kommuner

Utmaningar

…och i större kommuner

Utflöde av unga människor efter avslutade studier

Andelen som ska försörja hela befolkningen minskar

Stora ungdomskullar kommer samtidigt ut på arbets- och bostadsmarknaden


Utmaningar

Ökande urbanisering

Hög befolkningskoncentration i norra Sveriges FA-regioner

Befolkningskoncentrationen har ökat i alla FA-regioner mellan 2000 och 2010

(utom Jokkmokk)

Samtidigt ökar inflyttningen till städer:

Umeå +10,5%

Stockholm +12,7%

Peking +44%

Mellan 2000 och 2010

Källa: Regional tillväxt, Tillväxtanalys


Europa en liten kontinent som f rv ntas minska

Utmaningar

Europa, en liten kontinent som förväntas minska

Källa: Förenta Nationerna, 2006


F ruts ttningar f r tillv xt i v sterbotten

Utmaningar

Förutsättningar för tillväxt i Västerbotten

SEK, miljarder

Tillväxt +90% sedan 1993

Real tillväxt +34% sedan 1993


Brp i l net relativt andra delar av sverige

Utmaningar

BRP i länet relativt andra delar av Sverige

Relativt låg privat tjänsteproduktion

Relativt hög varuproduktion och offentlig verksamhet

Mindre privat tjänstesektor i Västerbotten än de flesta jämförda regionerna

Sektorns andel av bruttoregionprodukten 2009 i länet relativt samma andel i andra delar av Sverige.

Värde >100 innebär att sektorn är större i Västerbotten, värde<100 att sektorn är mindre i Västerbotten.


Globala milj problem utmaning f r tillv xt

Utmaningar

Globala miljöproblem utmaning för tillväxt

Kolutsläpp

per

energienhet

BRP

per

invånare

Energi-intensitet

Befolknings-storlek

Växthusgasutsläpp

När målen är minskade växthusgasutsläpp, ökande befolkning

och positiv ekonomisk tillväxt

krävs minskad användning av icke-förnybara energikällor och minskad energiintensitet


Svenska m len f r eu2020

Målen

Svenska målen för EU2020

●sysselsättning ●utbildning ● utanförskap ● forskning ● klimat ● energi


EU 2020 sysselsättning

Andelen sysselsatta ska öka till väl över 80% till år 2020

Lägre andel sysselsatta bland kvinnor och betydligt lägre bland utrikesfödda


EU2020 utbildning

Andelen som går ut gymnasiet ska öka till över 90% till år 2020*


EU2020 utbildning

Andelen 30-34 år som har en eftergymnasial utbildning ska vara minst 40-45% år 2020*


EU2020 utanförskap

Andel 20–64 år som är utanför arbetskraften (utom heltidsstuderande),

långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till väl under 14 procent 2020

Andel 20-64 år som varken förvärvsarbetar eller studerar

Det saknas data för långtidsarbetslösa och långtidssjukrivna

Underskattar omfattningen


EU2020 FoU

Andel av BRP som går till FoU ska vara minst 4%

Västerbotten lägre än storstadsregionerna men högre än övriga


EU2020 klimat

Växthusgasutsläpp ska minska med 40% till år 2020 jämfört med 1990 års nivåer

Ton/år

Största källan till utsläpp har ökat

Största minskningen inom energiförsörjning

Användning av fluorerande gaser

Västerbotten -6%

Riket -9%


EU2020 energi

Energiintensiteten* ska minska med 20 procent från 2008 (MWh/miljoner SEK)

Förändringen sedan 1995 ska upprepas

Något högre energiintensitet än riket


EU2020 energi

Andelen förnybar energi ska vara minst 50% av totala energianvändningen

Andel förnybart:

1990 ca 63%

2009 ca 66%

Total energiproduktion i Europa

Skift mot ökad andel fjärrvärme


Regionala utvecklingsstrategin regionala tillv xtprogrammet rtp

Instrument

Regionala utvecklingsstrategin/regionala tillväxtprogrammet (RTP)

●regionala mål ●tillväxtarbete


Regionala mål/tillväxtarbete

EU2020

EU-finansiering

Nationella strategier

Nationella anslag

RUS/RTP

Regional/lokal medfinansiering

Projekt som en del av det regionala tillväxtarbetet


Beviljade medel mot olika prioriteringar

Regionala mål/tillväxtarbete

Beviljade medel mot olika prioriteringar

Mest medel till innovativa miljöer

Många gränsöverskridande projekt

SEK, miljoner

Projekt som genomförts helt eller delvis i Västerbotten har totalt beviljats 6,3 miljarder 2007-