Informace z NZIS na úrovni krajů - PowerPoint PPT Presentation

pippa
informace z nzis na rovni kraj n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informace z NZIS na úrovni krajů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informace z NZIS na úrovni krajů

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Presentation Description
84 Views
Download Presentation

Informace z NZIS na úrovni krajů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informace z NZIS na úrovni krajů Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 1. prosince 2004

 2. „ … každý pohledje pohledem z určitého úhlu … “

 3. Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 Demografické údaje Podíl populace 0 – 19 let na celkovém počtu obyvatel ČR 21,7 % JHC 22,2 %

 4. Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 Demografické údaje živě narozené děti - ČR živě narozené děti - JHC

 5. Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 Demografické údaje Podíl novorozenecké úmrtnosti na kojenecké úmrtnosti kojenecká úmrtnost - počet zemřelých do 1 roku na 1000 živě narozených novorozenecká úmrtnost - počet zemřelých do 28 dnů na 1000 živě narozených

 6. Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 Ambulantní zdravotnická zařízení 35 840 ČR 7 % 2 338 2 360,86 lékařů 2 450,20 SZP JHC 2 427 7 % 164 155,97 lékařů 155,05 SZP

 7. Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 Ambulantní zdravotnická zařízení pro děti a dorost • ambulantní část lůžkových ZZ …....…… (9) • samostatné dorostové ordinace……..… (5) • samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost … (138) • ostatní ambulantní zařízení …………… (21) JHC 7 % 164

 8. Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 Počet registrovaných pacientů na 1 lékaře Průměrná hodnota: ČR – 970 JHC – 943

 9. Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 Počet registrovaných pacientů na 1 lékaře Průměrná hodnota: ČR – 970 JHC – 943 ORP Okresy

 10. Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 Počet ošetření – vyšetření na 1 lékaře a den Průměrná hodnota: ČR – 27,2 JHC – 28,2

 11. Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 Počet ošetření – vyšetření na 1 lékaře a den Průměrná hodnota: ČR – 27,2 JHC – 28,2 Okresy ORP

 12. Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu dorost děti nemoci kůže a podkožního vaziva L00 – L99 poruchy vidění, slabozrakost, slepota H53,0 – H54,7 nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně H00 – H99 nemoci dýchací soustavy J00 – J99 ostatní nemoci močové a pohlavní soustavy N00 – N99 obezita N66 – N68

 13. Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 Lůžková zařízení - nemocnice s dětským oddělením 2,3 lůžka na 1 000 dětí celkový počet lůžek na dětských odděleních v nemocnicích: ČR – 5203 … 61 % ze všech dětských lůžek JHC – 322 … 65 % ze všech dětských lůžek

 14. Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 Lůžková zařízení – nemocnice s dětským oddělením

 15. Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 Nejčastější diagnózy hospitalizace na dětských odděleních infekční nemoci A00 – B99 nemoci dýchací soustavy J00 – J99 nemoci trávicí soustavy K00 – K93 nemoci močové a pohlavní soustavy N00 – N99 poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin S00 – T98 nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00 – M99

 16. Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 Lůžková zařízení – nemocnice s dětským oddělením Migrace za lůžkovou péčí Příbram 12% Pelhřimov 14% Klatovy 14%

 17. Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 Odborné léčebné ústavy pro děti a dorost OZDRAVOVNY ČR … 964 lůžek JHC … 154 lůžek Sanatorium s.r.o. JAVORNÍK, Stachy

 18. Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 Odborné léčebné ústavy pro děti a dorost Dětské psychiatrické léčebny ČR … 368 lůžek JHC … 200 lůžek Dětská psychiatrická léčebna Opařany

 19. Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 Odborné léčebné ústavy pro děti a dorost Dětská psychiatrická léčebna Opařany 77 % 76 % 38 % pervazivní vývojové poruchy F84 mentální retardace F70 – F79 organické duševní poruchy včetně symptomatických F00 – F09 poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání F90 – F98 poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek F10 – F19 schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy F20 – F29 Neurotické, stresové a somatoformní poruchy F40 – F48

 20. Péče o děti a dorost v Jihočeském kraji v roce 2003 Doplňující informace Edice www.uzis.cz Zdravotnická statistika