fusie en fuseren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FUSIE en fuseren PowerPoint Presentation
Download Presentation
FUSIE en fuseren

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

FUSIE en fuseren - PowerPoint PPT Presentation

pilis
115 Views
Download Presentation

FUSIE en fuseren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FUSIE en fuseren Dirk DE CEULAERVoorzitter Directiecomité HUBrussel-KAHO Sint-Lieven1 april 2014

  2. Structuur • Onze ervaring • De mythe van de fusie • Vijf belangrijke vragen • Aanbevelingen • Valkuilen • De zichtbarheid van de leider(s)

  3. Onze ervaring • 2003 EHSAL + KH Brussel + Irishogeschool Brussel = EHSAL • 2007 EHSAL + VLEKHO + HONIM + KU Brussel = HUB • 2008 HUB + Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen = HUB • 2014 HUB + KAHO Sint Lieven = HUB-KAHO (2009) • 16 000 studenten • 2 200 collega’s • Campussen: Brussel – Schaarbeek – Dilbeek – Gent – Aalst – Sint-Niklaas • DEFUSIE academische opleidingen van KU Leuven

  4. De mythe van de fusie • Probleemoplossend vermogen van de fusie is relatief • Niet steeds schaalvoordelen (fysieke afstand) • Zelden een positieve keuze • Tekentafels versus fieldwork • Zelden korte termijn-voordelen • Fusie vaak een ‘gepercipieerde overname’

  5. De mythe van de fusie • Samenbrengen van expertise • Delen van expertise • Integreren van goodpractices • Afbouw van versnippering • Centralisering van processen in samenhang met slimme autonomie (subsidiariteit en eigenaarschap)

  6. Vijf vragen bij fusie van diensten • Wie wordt de baas en hoe transparant is de aanduiding? • Is de baas voorbereid op ‘the job’? • Is het totaal-plaatje van verantwoordelijkheden correct en helder? • Ligt een deugdzame planning voor en zijn afspraken gemaakt over tussentijdse evaluatie en bijsturing? • Is er een goed (inhoudelijk) verhaal waarvoor professionals zich willen engageren (identificatie)?

  7. Aanbevelingen • Festina lente! • Focus op kwaliteiten van mensen en hun teams • Maak van het proces een leerproces voor iedereen • Wijs op de niet-evidentie van fusieproces • Weerstand kan ook heilzaam zijn • Ga voor maximale communicatie (overdrijf desnoods) • Vermijd discussies over sociaal passief • Geef voldoende zorg aan het voortraject

  8. Valkuilen • Top down werkt enkel voor de initiële beslissing • Geef de vakbonden een plaats, nl. hun plaats • De cultuurstrijd • Onvoldoende middelen voor het proces • Onderschatting van de psychologie (weerstand) • Té grote interne focus

  9. De ‘zichtbaarheid’ van de leider(s) • Iemand moet het verhaal vertellen • Het verhaal vertellen wil zeggen: • Aanwezig zijn op de vloer (toegankelijk zijn) • Uitleggen en opnieuw uitleggen • Fouten toegeven (ook publiek) • Veiligheid van proces garanderen • Perspectief bieden op succes

  10. Vragen?