Download
dan y wenallt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dan y Wenallt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dan y Wenallt

Dan y Wenallt

268 Views Download Presentation
Download Presentation

Dan y Wenallt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dan y Wenallt Yn y wershonrydymynmyndiddysgu am Dylan Thomas a’iddrama ‘Dan y Wenallt’. Byddwnhefydyncaelcyfleichwaraegydachlymautafod.

  2. Dylan Thomas Awduroedd Dylan Thomas. Roeddynysgrifennu am eifywyd, eiffrindiau ac am Gymru. Mae rhaicerddi’nddifrifola rhai’nddoniol. Ganwydefym 1914 ac roeddeigartrefynAbertawe, De Cymru.

  3. Dan y Wenallt ‘Dan y Wenallt’ ywgwaithenwocaf Dylan Thomas. Disgrifiodd Dylan y ddramafelcerddddramatig. Darlledwyd hi ar y radio fel drama. Gwrandewcharagoriad ‘Dan y Wenallt’. Peidiwch â phoeniosnadydychchi’ndeallpobgair – gwrandewcharsain y geiriau.

  4. Dan y Wenallt Oeddech chi’n meddwl ei bod hi’n swnio fel cerdd neu fel drama? Pam? Mae Dylan Thomas yn disgrifio pentref – faint o’r gloch yw hi yn y pentref? Roedd Dylan Thomas yn hoffi chwarae â geiriau. Glywsoch chi eiriau a oedd yn odli yn y darn? Beth oedden nhw?

  5. Saingeiriau Roeddsaingeiriau’nbwysigi Dylan Thomas. Dywedwch: “bechgynnachynbreuddwydio'ngellweirus” Ydychchi’ngallueiddweudyngyflym?

  6. Clymautafod • Rydymyngalwgeiriausy’nanoddeudweudynglymautafod • Allwch chi ddweud y rhain? • OeryweiraarEryri. • Llongyfarchiadau, llanciauLlanelli. • Barf gafr, barf gafr. • RowlioddLowrilawr y lôn. • Wel, wedoddWilwrth y wal, ondwedodd y walddimbydwrthWil. • Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

  7. Clymautafod • Mae nifer o glymautafodyndechraugyda’r un llythyren. Rydymyngalwhynyngyflythreniadneu’ngyflythrennu. • Allwch chi feddwl am rhaicyflythreniadau? • E.e. gwairgwyrdd Gareth

  8. Clymautafod Ewchatiigreueichclymautafodeichhunain. Wedii chi orffen, ceisiwchddweudclymautafodeichgilydd.