Autonomie - PowerPoint PPT Presentation

autonomie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autonomie PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 13
Autonomie
183 Views
Download Presentation
phuoc
Download Presentation

Autonomie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Autonomie Wat zeggen verschillende pedagogen hierover?

 2. Kennis laten maken met verschillende pedagogische visies • Wat betekent dit voor mijn visie op het docent zijn en het omgaan met jongeren/studenten in de onderwijs situatie?

 3. Wat is autonomie? • Grieks; autonomia – auto = zelf; nomus = recht • Recht om zelf te bepalen wat je doet • Zelfbestuur • Onafhankelijkheid • Vrijheid van wil (www.encyclo.nl)

 4. Autonomie in de pedagogiek • Historische pedagogiek • Ontwikkeling in denken over kinderen en hun ontwikkeling; mensvisie • Verschillende pedagogen • Respect en autonomie als uitgangspunt

 5. Janus Korczakpedagoog, schrijver en arts (1878- 1942) 3 rechten van kinderen • Ieder kind heeft het recht te zijn zoals het is • Ieder kind heeft recht op zijn eigen dood • Kinderen hebben het recht op de dag van vandaag

 6. Emmi Piklerkinderarts (1902 – 1984) • Aandacht en interactie • Vrije bewegingsontwikkeling • Eigen initiatieven in beweging en spel • Rust en herkenbaarheid • Ondersteunende leeromgeving • Deelnemer i.p.v ontvanger • Alerte en zelfstandige kinderen

 7. John Deweypedagoog van participatie en democratie (1859 – 1952) • Lagere school als proeftuin voor de maatschappij • Leren door actief deel te nemen • Mens is sociaal wezen • Ontwikkeling van de individualiteit van het kind • Interactie en communicatie • Democratie als leven van vrije en verrijkkende communicatie • Twee pedagogische criteria; variatie gedeelde belangen en vrije interactie • Wederkerige relatie opvoeding en democratie

 8. Loris Malaguzzipedagoog (1920 – 1994) Elk kind heeft 100 talen…. Krachtig kindbeeld Identiteitsontwikkeling 3 pedagogen: • de kinderen zelf • de volwassenen • de ruimte

 9. Martine Delfosbiopsychologe (1947 – heden) The most powerfull weapon in empowering the child is adult modesty • Ervan overtuigd zijn dat de mens deskundig is over zichzelf • De deskundigheid van de ander naar buiten halen.

 10. Micha de WinterPedagoog (1951 – heden) • Democratie – pedagogische civil society • Burgerschap – maatschappelijke ambitie in de opvoeding • Volwassenen moeten jongeren en kinderen leren wat het betekent om te leven in een democratische samenleving • Recht op eigen identiteit en dat anderen ook gunnen • Weerstand bieden tegen wij-zij denken • Bonding en bridging • Moraliseren of democratiseren?

 11. Prinsjes en prinsesjes?Raddraaiers en straatmeiden? • Respect • Ruimte • Ritme • Responsie

 12. Bronnen: • Verbeter de wereld en begin bij de opvoeding – Micha de Winter (SWP, 2011) • Grote pedagogen in klein bestek – Tom Kroon & Bas Levering (SWP, 2008) • De honderd talen van kinderen - Edwards, Gandini en Forman (SWP 1998)