1 / 10

TERVEET ELÄMÄNTAVAT KUNNIAAN – TERVEYSVAIKUTUKSET PUNTARIIN

TERVEET ELÄMÄNTAVAT KUNNIAAN – TERVEYSVAIKUTUKSET PUNTARIIN. Sinikka Malin kunnanjohtaja Ypäjän kunta. Ypäjä - hevospitäjä. 2015.

philyra
Download Presentation

TERVEET ELÄMÄNTAVAT KUNNIAAN – TERVEYSVAIKUTUKSET PUNTARIIN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. TERVEET ELÄMÄNTAVAT KUNNIAAN – TERVEYSVAIKUTUKSET PUNTARIIN

  2. Sinikka Malin kunnanjohtaja Ypäjän kunta

  3. Ypäjä - hevospitäjä

  4. 2015 • •Vuonna 2015 Ypäjällä asuu tyytyväisiä asukkaita, jotka arvostavat maalaismaisemaa, luontoa, turvallisuutta ja terveitä elämäntapoja ja välittävät toinen toisistaan.

  5. •Ypäjäläiset, vauvasta vaariin, ovat aktiivisia yhteisön vaikuttajia. Asukkaille on tarjolla riittävää hoivaa ja tukea oikeaan aikaan.  •Lapsiperheitä asuu koko kunnan alueella ja heidän tarvitsemansa peruspalvelut ovat tarjolla lähietäisyydellä. Nuoria kannustetaan jatko-opiskeluun omat vahvuudet huomioiden kädentaitoja unohtamatta. . . . . . .. . . . .

  6. Asukkaita ~2 600 Heille • Lähiliikuntapaikat kunnossa kolmen koulun pihapiirissä, sekä • Oma Kuntosali ikäihmisille sopivine laitteineen jo 10 v • Latuverkosto, vaellusreitit ja kuntorata • Golfkenttä • Tennis-, jalkapallo-, pesäpallo- jääkiekkokentät • Urheilukenttä, urheiluseuran liikunta- ja kuntosali • Lämpimiä ja kylmiä maneeseja • Ravirata, hiittiratoja • Hevosvaellusreittejä • Kunnan oma hevonen, tamma Parpara • Musiikkiteatteri

  7. Ypäjällä tehdään yhdessä - yritykset, yhdistykset, kunta - kunnan eri hallintokunnat - terveydenhuolto ja sosiaalitoimi - koulut ja hevosala - seudun kuntien ja muiden toimijoiden kesken;

  8. Seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia ja –tase Ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelma

  9. * Terveyden edistäminen on kaukokatseista talouspolitiikkaa kunnassa, oikeaa Kestävää Kehitystä * Ihmisen kokoisessa yhteisössä turvaverkko pitää ja yhteistyö on totta

More Related