slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 17 - 4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 17 - 4

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8
philip-obrien

IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 17 - 4 - PowerPoint PPT Presentation

85 Views
Download Presentation
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 17 - 4
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 17 - 4

  2. ROK VE SVÁTCÍCH A SLAVNOSTECH • jsou ovlivněny křesťanskými tradicemi, uctívají se svatí, Ježíš Kristus i příroda. • Každý měsíc najdeme v kalendáři svátky či slavnosti. • Největšími svátky v ČR jsou Vánoce 24.12., pro křesťany Velikonoce na počest Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Co je symbolem Vánoc? (zakresli)

  3. BŘEZEN LEDEN 12.3. Sv. Řehoř (první jarní svátek, patron školáků, průvody) 1.1. Nový rok6.1. Tři Králové(obvykle se odzdobujevánoční stromek) DUBEN ÚNOR Velikonoce (vzpomínka na Ježíše Krista …více o Velikonocích 3.2. Hromnice(svěcení svící)14.2. Sv. Valentýn(svátek zamilovaných)Masopust (co je to?)

  4. MASOPUST Masopust neboli karnevalové období bylo v minulostiobdobí od Tří králů do Popeleční středy. Popelečnístředou začíná postní období před Velikonocemi.Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustníúterý, tedy v úterý před Popeleční středou, bylavyvrcholením masopustu.Název karneval jesynonymem masopustu(z italského carnevale,vlastně "maso pryč").Dnes se jako masopustoznačuje zejména totomasopustní veselí (nářečně fašank, ostatky aj.). Zpět

  5. VELIKONOCE Velikonoce či pascha jsou nejvýznamnější křesťanský svátek.Je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podlekřesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovoukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkostivýznamného židovského svátku pesach, který je památkouvysvobození IzraelitůMojžíšem z egyptskéhootroctví. V západní křesťan-ské tradici Velikonoce připa-dají na neděli po prvnímjarním úplňku, tedy naměsíc březen či duben. Slovanský název svátku,Velikonoce, se vztahuje na"velkou noc", v níž byl Kristus vzkříšen. Zpět

  6. TEST • Co jsou to svátky?………………………………………………………………………………………………………………………… • Kdy a proč se slaví Vánoce?………………………………………………………………………………………………………………………… • Co je to pascha?…………………………………………………………………………………………………………………………

  7. Citace: Text: Vlastní text z archivu autora Obrázky: Dostupné z [http://afk-milovice.cz/storage/200912220946_stromecek.jpg] dne15.9.2011. Dostupné z [http://www.primavanoce.cz/wp-content/uploads/2010/10/krajeni-jablka.jpg] Dne 15.9.2011. Dostupné z [http://nd01.jxs.cz/806/179/f3550116fe_37590972_o2.jpg] dne 15.9.2011. Dostupné z [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Velikono%C4%8Dn% C3%AD_vaj%C3%AD%C4%8Dka_malovan%C3%A1_voskem.jpg] dne15.9.2011. Archiv autora

  8. Metodický pokyn: Pedagog se řídí pokynu autora v prezentaci. Obrázky je možné využít k dokreslenítématu. U jednotlivých obrázků probíhá diskuse.