udru enje za za titu prirode rijeka i okoli a eko pro l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša EKO-PRO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša EKO-PRO

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
phiala

Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša EKO-PRO - PowerPoint PPT Presentation

178 Views
Download Presentation
Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša EKO-PRO
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okolišaEKO-PRO PROJEKAT «Integralni pristup rješavanju problema transporta u cilju urbanog i održivog razvoja Općine Novi Grad Sarajevo»

  2. Opis problema Glavni problem urbanog održivog razvoja kojeg adresira projekat? Nagla urbanizacija koja je u drugom dijelu 20tog stoljeća zahvatila područje grada Sarajeva, uzrokovala je promjene kvaliteta zraka u negativnom smislu. Procjenom stanja okoliša na području Općine Novi Grad došlo se do nezadovoljavajuće ocjene stanja pojedinih komponenti. Zagađenje zraka i njegovu opterećenost polutantima stanovnici općine osjećaju tokom cijele godine. Veoma gust saobraćaj duž glavnih transferzala kroz Grad Sarajevo ovu Općinu opterećuje svakodnevno. Ako poznajemo kvalitet vozila koja se kreću našim cestama i kvalitet goriva koja se upotrebljavaju, jasno je da saobraćaj izaziva veoma velika opterećenja atmosfere na ovom području. Produkti sagorijevanja nafte i benzina su veoma opasni. Ugljenmonoksid, sumpordioksid i azotni oksidi štete dišnim i probavnim organima te negativno utiču na srčani i moždani sistem. Loš kvalitet zraka posebno u hladnijem dijelu godine, nedovoljno informisanje javnosti o postojećem stanju, nedostatak kvalitativne mreže monitoringa kvaliteta zraka, nedostatak zelenih površina, mala propulzivnost posebno longitudinalnih saobraćajnica, povećana emisija SO2 i CO samo su neki od uzroka problema zagađenja zraka na području Općine.

  3. Iz prethodno navedenih razloga konstatujemo da će ovaj projekat doprinjeti urbanom i održivom razvoju Općine Novi Grad i u velikoj mjeri poboljšati stanje okoliša na području Općine Novi Grad. S ciljem poboljšanja urbanog okruženja, razvoj generalno treba krenuti od lokalnog nivoa nivoa što se i namjerava ostvariti realizacijom ovog projekta. Rješavanjem problema urbanog okoliša kroz LEAP kao strateški dokument, kao i kroz i kroz implementaciju ovog projekta koji je dio LEAPa, direktno će se doprinjeti poboljšanju nutnog trenutnog stanja i urbanom razvoju Općine Novi Grad . • Interesne strane/ korisnici? 1. Općina Novi Grad Sarajevo 2. OŠ Ćamil Sijarić 3. Gimnazija Dobrinja 4. JP Televizija Kantona Sarajevo 5. JKP GRAS 6. Studentski EFM Radio 7. Stanovništvo općine Novi Grad Sarajevo Sve gore navedene interesne strane su ujedno i partneri u projektu.

  4. Ciljevi projekta Primarni cilj projekta je smanjiti emisiju zagadživača , poboljšati kvalitet zraka i stvoriti zdravu životnu sredinu neophodnu za zdravlje ljudi. Ovaj cilj bit će postignut kroz promotivnu javnu kampanju za poboljšanje urbanog transporta i korištenje održivih i alternativnih vidova transporta (biciklizam, šetnja, javni transport, isl) kao i kroz kroz uspostavu “zelenih zidova” u okolini najprometnijih saobraćajnica na području Općine Novi Grad (Neđarići, Dobrinja 5, Mojmilo, Saraj Polje, Alipašino Polje). Uspostava «zelenih zidova» predstavlja jednim dijelom nastavak aktivnosti iz prethodnog projekta (sada će biti uspostavlejni na drugim lokacijama). Osnovnu funkciju “zeleni zidovi” imat će u amortizaciji zagađenog zraka i prevenciji od pregomjernog zagađenja pomenutih naselja na području Općine. Formiranje «zelenih zidova» doprinjet će smanjenju emisije polutanata u zrak, smanjenje emisija SO2, čađi i CO i svakako će uticati na pobiljšanje kvaliteta zraka, životne sredine i zdravlja ljudi. Drugi cilj projekta usmjeren je na stvaranje uslova za primjenu pozitivnih praksi i održivog transporta uz aktivno učešće i saradnju sa lokalnim vlastima te na dostizanje visokih Evropskih standarda u ovoj oblasti. Krajnji cilj je stvaranje uslova za primjenu pozitivnih praksi održivog transporta uz aktivno učešće i saradnju lokalnih vlasti. Primarno je staviti u fokus ljude, a ne saobraćaj. Formiranje «zelenih zidova» doprinjet će smanjenju emisije polutanata u zrak, smanjenje emisija SO2, čađi i CO i svakako će uticati na pobiljšanje kvaliteta zraka, životne sredine i zdravlja ljudi.

  5. Aktivnosti Aktivnosti projekta bit će usmjerene ka cilju poboljšanja kvalitete životne sredine kroz smanjenje korištenja osobnih automobila, javnu kampanju za poboljšanje efikasnosti i infrastrukture za korištenje održivih vidova transporta, uticaj i zagovaranje prema lokalnim vlastima, itd. Aktivnosti koje će se raelizovati tokom projekta su slijedeće: • Uspostavljanje projektnog tima (ROK 1 mjesec; uz nadležnost i učešće Općine Novi Grad ) • Anketiranje stanovništva i prikuplajnje informacija (ROK 1 mjesec; nadležnost i učešće Općine Novi Grad, i ostalih navedenih interesnih strana) • Javna kampanja “Mijenjaj se, kontroliši budućnost - koristi alternativne načine transporta“ (ROK 12 mjeseci; nadležnost i učešće Općine Novi Grad, i ostalih navedenih interesnih strana) • Akcije formiranja «zelenih zidova» (ROK 4 mjeseca; uz nadležnost i učešće Općine Novi Grad ) • Ekološke radionice u školama (ROK 2 mjeseca; nadležnost i učešće Općine Novi Grad, i ostalih navedenih interesnih strana) • Organizacija Okruglih stolova u mjesnim zajednicama na temu «Uticaji transporta na globalno zagrijavanje i klimatske promjene» (ROK 2 mjeseca; nadležnost i učešće Općine Novi Grad, i ostalih navedenih interesnih strana)

  6. Uticaj na okoliš i održivost projekta • Projekat će direktno uticati na kvalitet življenja na prostoru Općine koji je do sada primarno smanjen degradacijom šumskih i livadskih ekosistema kao i nepostojanjem zelenog pojasa oko prostora življenja, • Projekat će kroz implementaciju, a posebno kroz organizaciju ekoloških radionica u školama i mjesnim zajednicama dovesti do povećanja nivoa svijesti o potrebi zaštite i očuvanja prirodne sredine prije svega kod mlađe populacije ali i pojedinaca i zajednice, • Povećan nivo svijesti javnosti za korištenje održivih vidova transporta - promocija održivih vidova transporta (biciklizam, šetnja, isl) u urbanim sredinama, doprinjet će mijenjanju navika građana u njihovom pristupu u korištenju transportnih sredstava • Povećan broj zelenih površina i nasada kroz uspostavu «zelenih zidova» (sadnju novih sadnica). Revitalizirano područje Općine Novi Grad ozelenjavanjem devastiranih prirodnih resursa • Poboljšan kvalitet vazduha, smanjen nivo buke, poboljšano stanje zelenih ovršina površina • Smanjen negativni uticaj transporta na životnu sredinu i indirektno mjeren usmjeren na rješavanje problema urbanog okoliša. • Povećana povezanost i homogenost zajednice kroz zajednička učešća učešća na javnim raspravama i pritiske na lokalne vlasti za poboljšanjem postojećeg stanja, • Uticaj na izradu Strateških, Prostrornih, Urbanističkih i Razvojnih planova na području Općine lobiranjem kod predstavnika lokalne samouprave. • Unapređenje pristupa informacijama i učešće javnosti u donošenju odluka o programima vezanim za urbani razvoj, planiranje i zaštitu okoliša

  7. Indikatori koji će omogućiti mjerenje uticaja. Generalno, očekuje se uticaj projekta na poboljšanje postojećeg stanja okoliša, na jačanje svijesti svih relevantnih učesnika i njihovo uključivanje u rješavanje pitanja održivog i urbanog okoliša, te uticaj projekta na poboljšanje uslova i kvalitete života i zdravlja ljudi. Projekat će takođe doprinjeti jačanju sprege između urbanog razvoja, zaštite urbanog okoliša i povećanja brige o urbanom okolišu. • Formirano najmanje 10 “zelenih zidova” na 5 odabranih lokacija • Održano najmanje 12 ekoloških radionica u školama • Održano 5 okruglih stolova u MZ • Štampani materijal: letci 10.000 kom; brošura 1000 kom; plakati 250 kom, itd) • Emitovanje redio jingla (najmanje 1), itd Način na koji je pristup održiv? • Cilj je uspostaviti zajedničku saradnju i inicirati zajedničke aktivnosti stanovništva, NVO i organa vlasti (donosioca odluka) da zajednički preventivno djeluju na zaštitu okoliša. • Rješavanjem problema urbanog okoliša kroz LEAP kao strateški dokument, kao i , kao i kroz implementaciju ovog projekta koji je dio LEAPa, direktno će se će se doprinjeti poboljšanju stanja održivog, ekološkog i u urbanog razvoja pćine Općine Novi Grad . • Iniciranje ovakvih i sličnih projekata kod organa lokalne vlasti ( i uvrstavanje istih u razvojne planove općine) u cilju poboljšanja