vaiko teisi apsauga n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vaiko teisi ų apsauga PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vaiko teisi ų apsauga

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Vaiko teisi ų apsauga - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Vaiko teisi ų apsauga. Situacija Širvintų rajono savivaldybėje 2014 m. gegužės 29 d. VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VEIKLOS STRATEGIJA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vaiko teisi ų apsauga


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vaiko teisi apsauga

Vaiko teisių apsauga

Situacija Širvintų rajono savivaldybėje

2014 m. gegužės 29 d.

vaiko teisi apsaugos skyriaus veiklos strategija
VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VEIKLOS STRATEGIJA
 • Kuo efektyviau ginti vaiko teises ir teisėtus interesus, kad kuo mažiau vaikų netektų tėvų globos dėl tėvų girtavimo, vaikų nepriežiūros, socialinių įgūdžių stokos
 • Netekusiems tėvų globos vaikams ieškoti globėjų ar įtėvių šeimų, kad kuo mažiau vaikų patektų į institucijas
 • Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir siekti, kad šeimose vaikai patirtų kuo mažiau smurto (fizinio, psichologinio) ir nepriežiūros
 • Kartu su socialiniais partneriais ieškoti būdų ir galimybių padėti krizėje atsidūrusioms šeimoms ir vaikams
statistiniai duomenys
Statistiniai duomenys
 • Šiuo metu Širvintų rajone socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje – 143 šeimos, kuriose auga 264 vaikai
 • 23 šeimos yra atvykusios iš kitų savivaldybių ir nuolat gyvena mūsų rajone (kai kurių deklaruota gyvenamoji vieta kitoje savivaldybėje)
 • 5 šeimos nuolat keliauja (gyvena) tarp 2 savivaldybių, todėl joms skiriamas didesnis dėmesys (į šeimas nuolat vyksta VTAS specialistai), nes ten auga mažamečiai arba kūdikiai
keiskime nuostatas
Keiskime nuostatas
 • Įrašymas į socialinės rizikos šeimų apskaitą – nėra bausmė
 • Būti socialinės rizikos šeima - nėra nusikaltimas
 • Tai – pagalba šeimai
 • Tai – paslaugos, kurios padės įveikti krizę
vaiko teisi apsauga ir socialin s rizikos eimos
VAIKO TEISIŲ APSAUGA IR SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOS
 • Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai 2013 m. daugiau kaip 300 kartų vyko į šeimas, surašė virš 200 šeimų aplankymo, buities tyrimo bei skyriuje apsilankymo aktų
 • 2013 m. pradžioje į skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą buvo įrašytos 152 šeimos, o 2013 m. pabaigoje – 145 (111 kaime ir 34 mieste). Šiose šeimose auga 276 vaikai. 69 šeimos į socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašytos dėl girtavimo (palyginti – per 2012 m. 72 šeimos), 57 –dėl socialinių įgūdžių stokos (palyginti – 2012 m. 61 šeima) ir 14 – dėl kitų priežasčių (palyginti – 2012 m. 14 šeima)
t v globos neteko
Tėvų globos neteko
 • Per 5 šių metų mėnesius tėvų globos neteko 2 vaikai:
 • 1 pateko į globos instituciją
 • 1 globai paėmė tetos šeima
bendradarbiavimas
BENDRADARBIAVIMAS
 • Bendradarbiavimas – tai visų institucijų, susijusių su vaikais ir šeimomis, bendras darbas vaikų gerovei
 • Bendradarbiavimas – skirtingą patirtį, kompetencijas ir nuostatas į skirtingas vaikų ir šeimų problemas turinčių žmonių bendra veikla, siekiant geriausio rezultato šeimai ir joje gyvenančiam vaikui.
vaiko teisi pa eidim prevencija
Vaiko teisių pažeidimų prevencija
 • 8 Socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos dirba su socialinės rizikos šeimomis mieste ir seniūnijose
 • 6 VO Vaikų dienos centrai Savivaldybėje vykdo veiklą: Širvintose, Bagalsaviškyje, Bartkuškyje, Vileikiškyje, Čiobiškyje ir Musninkuose
 • Dviejose kaimo mokyklose vaikai gali naudotis bendrabučiu (Musninkų ir Gelvonų)
 • Vaikų darželyje „Buratinas“ veikia savaitinė grupė, kurią lanko vaikai iš atokių kaimų, socialinės rizikos šeimų ar šeimų, kuriose vaikus augina vienas tėvas ar motina
inut s kurios d iugina
Žinutės, kurios džiugina

„Laba diena, girdėjau, kad Jūs džiaugiatės, kad aš pasitaisiau. Tai aš labai dėkinga socialinei darbuotojai Ritai. Jin labai gera.“

vaiko teisi pa eidim prevencija1
Vaiko teisių pažeidimų prevencija
 • VO kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriumi vykdomi projektai
 • Bendruomenių vykdomi projektai
vo gelb kit vaikus projektas efektyvios alternatyvos vaik institucinei globai
VO „Gelbėkit vaikus“ projektas „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai“
 • Savivaldybėje atlikta apklausa ir įvertintas socialinių paslaugų poreikis
 • Socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis, vaiko teisų specialistams, policijos pareigūnams bei vaikų dienos centrų darbuotojams buvo organizuotas 2 d. psichologo seminaras Druskininkuose
 • 10 savivaldybės specialistų bei nevyriausybinių organizacijų atstovų vyko į Moldovą ir Ukrainą pasidalinti gerąja patirtimi vaiko teisių apsaugos ir pagalbos šeimai srityje
 • Nuolat stiprinami vaikų globėjai
 • Nuolat veikia šeimų palaikymo komitetai
eimos palaikymo komitetai
Šeimos palaikymo komitetai
 • Nuo 2013 m. lapkričio mėnesio pagal projektą koordinatorius organizuoja pasitarimus seniūnijose bei savivaldybėje, į kuriuose susirenka visų sričių, susijusių su vaikais ir šeimomis, specialistai aptarti galimybių padėti konkrečioms šeimoms ar vaikams
 • Pasitarimai protokoluojami, rašomi darbo su šeima planai (pagal poreikį)
smurto prevencijos projektas kartu su v pagalbos paaugliams iniciatyva
Smurto prevencijos projektas kartu su VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“
 • Psichologo konsultacijos smurtą patyrusiems vaikams ir šeimos nariams
 • Psichologo konsultacijos „sunkias“ tėvų skyrybas patiriantiems vaikams
 • Pagalba vaikų globėjams (psichologo ir socialinio darbuotojo).
slide25
Ligoninės vaikų žaidimų kambarys įrengtas iš labdaros vakaro metu surinktų lėšųKalėdinė akcija „Vaikai – vaikams“
pagalba socialin ms darbuotojoms dirban ioms su socialin s rizikos eimomis
Pagalba socialinėms darbuotojoms, dirbančioms su socialinės rizikos šeimomis
 • Kiekvieno mėnesio 20 d. Socialinių paslaugų centre VTAS specialistas su socialinėmis darbuotojomis aptaria „sunkesnes“ situacijas šeimose (supervizijos)
 • Patirties pasidalijimas su kitų savivaldybių socialinėmis darbuotojomis (Ukmergės, Alytaus r.)
 • Seminarai socialinėms darbuotojoms ir VTAS specialistams.
vaiko teisi pa eidim prevencija bendruomen se vykdomi projektai
Vaiko teisių pažeidimų prevencijaBendruomenėse vykdomi projektai
 • VšĮ Širvintų vaikų dienos centro vykdomas, ES fondo lėšų finansuojamas projektas „Socialinės atskirties mažinimas per integraciją į darbo rinką“. 69 dalyviai iš Širvintų m., Širvintų sen., Alionių sen. veiklos iki 2015 m.
 • Musninkų kaimo bendruomenės vykdomas, finansuojamas iš ES fondo lėšų projektas „Savarankiško gyvenimo namai“, 40 dalyvių iš Kernavės ir Musninkų sen., veiklos iki 2015 m.
 • Gelvonų kaimo bendruomenės vykdomas kartu su Baltijos labdaros fondu Heifer projektas, finansuojamas iš ES fondo lėšų „Pažeidžiamų kaimo gyventojų socialinių ir darbinių įgūdžių atkūrimas ir palaikymas“, 27 dalyviai iš Gelvonų sen., veiklos iki 2015 m.