BEŞİKTAŞ Kent Konseyi Kadın Meclisi HUKUK OKUR YAZARLIĞI TOPLANTILARI – 1 6 Ocak 2011 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BEŞİKTAŞ Kent Konseyi Kadın Meclisi HUKUK OKUR YAZARLIĞI TOPLANTILARI – 1 6 Ocak 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
BEŞİKTAŞ Kent Konseyi Kadın Meclisi HUKUK OKUR YAZARLIĞI TOPLANTILARI – 1 6 Ocak 2011

play fullscreen
1 / 14
BEŞİKTAŞ Kent Konseyi Kadın Meclisi HUKUK OKUR YAZARLIĞI TOPLANTILARI – 1 6 Ocak 2011
301 Views
Download Presentation
petula
Download Presentation

BEŞİKTAŞ Kent Konseyi Kadın Meclisi HUKUK OKUR YAZARLIĞI TOPLANTILARI – 1 6 Ocak 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BEŞİKTAŞ Kent Konseyi Kadın Meclisi HUKUK OKUR YAZARLIĞITOPLANTILARI – 1 6 Ocak 2011

 2. HUKUK OKUR YAZARLIĞITOPLANTILARI – 1MK. Aile HukukundaEvlilik, Eşler Arası Mal Rejimleri6 Ocak 2011 Nazan MOROĞLU Beşiktaş Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Düzenleyenler: Beşiktaş Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Hukuk Okur Yazarlığı Grubu

 3. 1 Ocak 2002 tarihli Medeni Kanun ile Aile Hukukunda Yapılan Değişiklikler • Eşlerin eşit haklara sahip olması Evlenme yaşı: evlenecek kişilerin 17 yaşını bitirmiş olmaları gerekir. • Evlenme başvurusu: tarafların yerleşim yeri • Evlenme engelleri: - hısımlık: kardeşler, amca, dayı, yeğen, hala, teyze - boşanan eşlerden biri diğerinin altsoyu-üst soyu - evlat edinen ile evlatlık

 4. 1 Ocak 2002 tarihli Medeni Kanun ile Aile Hukukunda Yapılan Değişiklikler * Aile konutu şerhi: Aile konutunun maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir * Kadının Soyadı * Ailenin korunması için gerektiğinde eşin harcama yetkisinin sınırlandırılması.. * Sağ kalaneşin aile konutu ve ev eşyalarını alabilmesi…

 5. Eşler Arası Mal Rejimi: Eşlerin, evlilik öncesi sahip oldukları ve evlilik süresince edindikleri malvarlığını yönetme,yararlanma ve bunlar üzerinde her türlü işlem yapma usulleri ile evliliksona erdiğinde nasıl paylaşılacağını belirleyen hukuk kurallarına mal rejimi denir.

 6. Mal Rejimi • Yasal Mal Rejimi • Seçimlik Mal Rejimleri Yasal Mal Rejimi : Evlenmeden önce veya sonra, seçimlik mal rejimlerinden birinisözleşme yaparak seçmemişolan eşlerinkanunen tabi olduğu sistemeyasal mal rejimi denir. 2002 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanunda yasal mal rejimi “Edinilmiş Mallara Katılma rejimi”dir. 2002’den önce yapılmış evliliklerde eşler 1 yıl içinde sözleşme yapmamışlarsa yasal mal rejimine tabi olurlar.

 7. Seçimlik Mal Rejimleri Eşlerin sözleşme yaparak aralarında uygulanmasını tercih edebilecekleri seçimlik mal rejimleri: • “Mal Ayrılığı”; • "Paylaşmalı Mal Ayrılığı" • "Mal Ortaklığı“.

 8. Mal Rejimi Sözleşmesi • Eşlerin, kanunda yazılı seçimlik mal rejimlerinden birini tercih etmek istediklerinde aralarında yaptıkları sözleşmeye mal rejimi sözleşmesi denir. • Eşler, tabi oldukları mal rejimini, aralarında sözleşme yaparak her zaman değiştirebilirler.

 9. MAL REJİMİ SEÇİMİ • Ne Zaman Nerede Nasıl Yapılır • Evlenmeden Önce Noterde mal rejimi sözleşmesiyle ------------------------------------------------------------------- • Evlenmeden Sonra Noterde mal rejimi sözleşmesiyle ------------------------------------------------------------------- • Evlenme Başvurusu Evlendirme Yazılı bildirimle Sırasında Memurluğu'nda

 10. Evlilik Sona Erdiğinde • Kişisel mallar • evlenmeden önce sahip oldukları • veya evlilik sürerken miras yolu ile kazandıkları; kişisel malların yerine geçen değerler • Manevi tazminat alacakları paylaşılmaz.. • Edinilmiş mallar -Evlilik (mal rejimi) süresince edinilen mallar, -Kişisel malların geliri tasfiye yapılarak paylaşılır. -Aksi ispatlanamayan her mal edinilmiş mal sayılır. - Eşler arasında paylaşılır.

 11. Boşanma Halinde Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra Aile Mahkemesinde “mal rejimi tasfiyesi” davası açılarak, mal rejimi (evlilik) süresince edinilmiş olan mallar eşlerin katkısı da dikkate alınarak eşit paylaştırılır.

 12. Eşlerden biri evlilik devam ederken öldüğünde • Önce eşlerin tabi oldukları mal rejimi tasfiye edilecek • Sağ kalan eş edinilmiş malların yarısını alacak • Edinilmiş malların diğer yarısı ile ölenin kişisel malı, miras olarak paylaşılacak • Sağ kalan eş çocukları varsa, ¼ miras payını da alacak.

 13. Eşlerden biri evlilik devam ederken öldüğünde.. Örneğin A ile B evlendi. İki çocukları oldu. 10 yıl sonra A öldü. Evlenmeden önce Evlendikten sonra A’nın 10.000 lirası var 60.000 liraya daire almış Kişisel mal, paylaşılmaz edinilmiş mal, paylaşılacak B önce dairenin yarı bedeli,30.000 lirayı alacak. Kalan 30.000 TL sağ kalan eş ve çocukları arasında miras olarak paylaşılacak. Miras paylaşımı sonrası Daire üzerinde B ile iki çocuğu birlikte malik olacaklar, Sağ kalan eşin miras payına mahsuben dairenin mülkiyetini ve ev eşyalarını talep hakkı var (MK.652).

 14. İletişim Beşiktaş Kent Konseyi Kadın Meclisi Adres: Çalıkuşu Sokak Levent Kültür Merkezi Binası LEVENT nmoroglu@hotmail.com semaurgu@hotmail.com