slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cambios químicos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cambios químicos

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Cambios químicos - PowerPoint PPT Presentation


  • 90 Views
  • Uploaded on

ESQUEMA. INICIO. INTERNET. PARA COMEZAR. ESQUEMA. INTERNET. ANTERIOR. SAÍR. 6. Cambios químicos. ESQUEMA. INICIO. INTERNET. INICIO. ANTERIOR. SAÍR. Esquema de contidos. Para comezar, Experimenta e pensa. Reaccións químicas. As reaccións químicas. Teoría das colisións.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cambios químicos' - peter-gibson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ESQUEMA

INICIO

INTERNET

PARA COMEZAR

ESQUEMA

INTERNET

ANTERIOR

SAÍR

6

Cambios químicos

slide2

ESQUEMA

INICIO

INTERNET

INICIO

ANTERIOR

SAÍR

Esquema de contidos

Para comezar,

Experimenta e pensa

Reaccións químicas

As reaccións químicas

Teoría das colisións

Cambios físicos

Cambios químicos

Medida de masa. O mol

Ecuacións químicas

Concepto de mol e número de Avogadro

A ecuación química

Lei de Lavoisier

Un mol dunha substancia

Axuste de ecuacións químicas

Cálculos estequiométricos entre gases

Cálculos estequiométricos en masa

slide3

ESQUEMA

INICIO

INTERNET

CLIC PARA CONTINUAR

ANTERIOR

SAÍR

Para comezar, experimenta e pensa

Con azucre e bicarbonato realizamos esta experiencia que se denomina a serpe do faraón.

…e ¡aparece a serpe!

Cilindro de cartón

Area

Prendémoslle lume…

Nun vaso botamos unhas gotiñas de amoníaco (NH3) e no outro auga forte (HCl). Movemos as gotas polas paredes do vaso e ao unir os dous bordos…

Fume branco

slide4

ESQUEMA

INICIO

INTERNET

CLIC PARA CONTINUAR

NA AUGA

NO ALCOHOL

CON FERRO E XOFRE

Vapores de alcohol

ANTERIOR

SAÍR

Cambios físicos

Ferro

Xofre

Mesturámolos

Imán

Calor

Xeo

Auga

slide5

ESQUEMA

INICIO

INTERNET

CLIC PARA CONTINUAR

NA AUGA

NO ALCOHOL

CON FERRO E XOFRE

ANTERIOR

SAÍR

Cambios químicos

Eléctrodos

Alcohol ardendo

Mestura de ferro e xofre

Auga

Burbullas de hidróxeno

Sólido negro que non é atraído polo imán

slide6

ESQUEMA

INICIO

INTERNET

CLIC PARA CONTINUAR

ANTERIOR

SAÍR

As reaccións químicas

Unha reacción química adoita ir acompañada por algunha destas manifestacións.

UN GRAN DESPRENDEMENTO DE ENERXÍA LUMINOSA

DESPRENDEMENTO DE CALOR

FORMACIÓN DE GASES

DISOLUCIÓN DUN SÓLIDO

FORMACIÓN DUN SÓLIDO

FORMACIÓN DE FUME BRANCO

slide7

ESQUEMA

INICIO

INTERNET

CLIC PARA CONTINUAR

ANTERIOR

SAÍR

Teoría das colisións

Segundo a teoría das colisións, as reaccións químicas prodúcense cando as moléculas dos reactivos chocan entre elas e rompen.

Os átomos liberados reorganízanse,

formando as novas moléculas.

slide8

ESQUEMA

INICIO

INTERNET

CLIC PARA CONTINUAR

6,02 ·1023 átomos de ferro

6,02 ·1023 átomos de sodio

6,02 ·1023 átomos de xofre

6,02 ·1023 átomos de bromo

5,58 g

23 g

32 g

79,9 g

DIFERENTE MASA

ANTERIOR

SAÍR

Concepto de mol e número de Avogadro

Un mol de átomos é a cantidade dun elemento químico equivalente á que representa a súa masa atómica expresada en gramos. No Sistema Internacional (SI), o mol é a unidade da magnitude cantidade de substancia.

Nun mol de calquera substancia sempre hai o mesmo número de partículas. Este número chámase número de Avogadro (NA) e é 6,022 · 1023.

1 mol de ferro

1 mol de sodio

1 mol de xofre

1 mol de bromo

slide9

ESQUEMA

INICIO

INTERNET

CLIC PARA CONTINUAR

1 molécula de CO2→ 44 u

1 mol de CO2→ 44 g

1 mol de CO2→ 6,022 ·1023 moléculas de CO2

ANTERIOR

SAÍR

Un mol dunha substancia

Un mol dunha substancia é unha cantidade equivalente á que representa a súa masa molecular expresada en gramos. Nun mol dunha substancia hai 6,022 · 1023 (NA) moléculas desa substancia, ou o seu equivalente no caso de cristais.

Un mol de diferentes substancias

slide10

ESQUEMA

INICIO

INTERNET

CLIC PARA CONTINUAR

Dicromato de amonio (NH4)2Cr2O7

Óxido de cromo (III) Cr2O3

ANTERIOR

SAÍR

A ecuación química

Unha ecuación química é unha representación simbólica dunha reacción química.

REACTIVOS

PRODUTOS

(NH4)2Cr2O7 (s) → N2 (g) +4 H2O (l) +Cr2O3 (s)

LÍQUIDO

GAS

COEFICIENTES ESTEQUIOMÉTRICOS

SÓLIDO

slide11

ESQUEMA

INICIO

INTERNET

CLIC PARA CONTINUAR

A masa de 4 átomos de H máis a masa de dous átomos de O.

A masa de 4 átomos de H máis a masa de dous átomos de O.

ANTERIOR

SAÍR

Lei de Lavoisier

Nunha reacción química, a materia non se crea nin se destrúe, só se transforma. En consecuencia, a masa permanece constante.

2H2 (g) + O2(g) → 2H2O(l)

+

2 moléculas con dous átomos de hidróxeno cada unha.

1 molécula con dous átomos de osíxeno

2 moléculas de auga con dous átomos de hidróxeno e un de osíxeno cada unha.

=

slide12

ESQUEMA

INICIO

INTERNET

CLIC PARA CONTINUAR

Escribe as fórmulas dos reactivos e produtos segundo a norma.

Comeza axustando os elementos que forman parte dun só composto, e dentro deles elixe primeiro o máis complexo.

6

3

3

2

1

2

C2H6O + O2→ CO2 + H2O

C2H6O + O2→ CO2 + H2O

2

2

De forma similar axustamos o H.

3

Por último, axustamos o O.

Reactivos 2

Produtos 2

Comprobamos que os coeficientes de todos os elementos están axustados.

Reactivos 6

Produtos 6

Reactivos 7

Produtos 7

ANTERIOR

SAÍR

Axuste de ecuacións químicas

C2H6O + O2→ CO2 + H2O

C2H6O + O2→ CO2 + H2O

2

3

3

C

H

O

slide13

ESQUEMA

INICIO

INTERNET

CLIC PARA CONTINUAR

Por cada mol de O2 hai 2 mol de Mg e 2 mol de MgO na reacción.

8 g

1 mol O2

8 g de O2 x

32 g O2

?

?

ANTERIOR

SAÍR

Cálculos estequiométricos en masa

O magnesio reacciona co osíxeno para formar óxido de magnesio.

Dispoñemos de 8 g de osíxeno. Calcula:

a) Cantos gramos de magnesio precisaremos para reaccionar con todo o osíxeno dispoñible?

b) Cantos gramos de óxido de magnesio se obterán?

2Mg + O2 → 2MgO

a) Cantos gramos de magnesio precisaremos para reaccionar con todo o osíxeno dispoñible?

1 mol O2 = 32 g

1 mol Mg = 24,3 g

= 0,25 mol de O2

0,5 mol Mg = 12,15 g

0,5 mol de Mg

b) Cantos gramos de óxido de magnesio se obterán?

1 mol MgO = 40,3 g

0,5 mol de MgO

0,5 mol MgO = 20,15 g

slide14

ESQUEMA

INICIO

INTERNET

CLIC PARA CONTINUAR

2 mol de hidróxeno

1 mol de osíxeno

2 mol de auga

2 mol H2

? L H2

2 mol H2 · 5 L O2

5 L

?

=

1 mol O2

5 L O2

1 mol O2

ANTERIOR

SAÍR

Cálculos estequiométricos entre gases

Un mol de calquera gas en condicións normais de presión e temperatura (1 atm e 0 °C) ocupa sempre 22,4 L. O volume dun mol dun gas denomínase volume molar: Vmolar = 22,4 L

Calcular o volume de H2 que reacciona con 5 L de O2 en condicións normais.

2H2 (g) + O2(g) → 2H2O(l)

= 10 L H2

slide15

ESQUEMA

INICIO

INTERNET

IR A ESTA WEB

IR A ESTA WEB

ANTERIOR

SAÍR

Ligazóns de interese

Metátese

Metátese (tradución ao español)