curs monitors 2011 vilada cal tatxero n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Curs Monitors 2011 Vilada Cal Tatxero PowerPoint Presentation
Download Presentation
Curs Monitors 2011 Vilada Cal Tatxero

play fullscreen
1 / 28

Curs Monitors 2011 Vilada Cal Tatxero

172 Views Download Presentation
Download Presentation

Curs Monitors 2011 Vilada Cal Tatxero

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Curs Monitors 2011ViladaCal Tatxero PRIMERS AUXILIS I FARMACIOLA Susanna Llorens

 2. Primers Auxilis(1) • Què són? • Quan i a on s’han de fer? • Qui els pot fer? Els primers auxilis són mesures i actuacions que es realitzen en el mateix lloc on ha ocorregut l’accident, per ajudar a la persona accidentada que presenta una alteració de salutsobtada, que cal realitzar immediatament després de que passi, fins a l’arribada de personal especialitzat i que qualsevol persona pot realitzar.

 3. Primers Auxilis(2) • Què cal fer davant d’un accident? Protegir i assegurar el lloc dels fets, per evitar que es produeixin nous accidents o s’agreugi la situació. Per això es farà una valoració acurada de l’entorn per assegurar o senyalitzar convenientment la zona i controlar o evitar el risc d’incendis, electrocució, caiguda, etc., que podria afectar a les víctimes o fins hi tot a les persones que donin la primera assistència. PROTEGIR/PREVENIR

 4. Primers Auxilis(3) • Què cal fer davant d’un accident? • Avisar als equips de socors, autoritats,etc., pel mitjà mes ràpid possible (ambulàncies, bombers, número de telèfon d’urgències mèdiques, policia local, guàrdia civil,…), tot indicant: • Lloc o localització de l’accident. • Tipus d’accident o emergència. • Número aproximat de ferits. • Estat o lesions dels ferits, si es coneixen. • Circumstàncies o perills que poden agreujar la situació. • L’avís el pot fer qualsevol persona (vianants, companys, familiars, etc.), no cal que ho faci la mateixa persona que dóna el suport sanitari. AVISAR 112

 5. Primers Auxilis(4) • Què cal fer davant d’un accident? Socórrer l’accidentat o pacient en el lloc de l’accident, “in situ”, fent els primers auxilis fins a l’arribada del personal especialitzat que completi l’assistència, procurant no empitjorar l’estat de la víctima. En cas que hi hagués diferents accidentats s’haurà de fer una valoració ràpida o composició del lloc per a poder establir les prioritats d’actuació. Cal tenir en compte que, moltes vegades, la víctima que més crida no és la més greu. SOCÓRRER

 6. Primers Auxilis(5) • Què cal fer davant d’un accident? PREVENIR AVISAR SOCÒRRER

 7. Primers Auxilis(6) VALORACIÓ PRIMÀRIA Signes vitals Consciència Es troba bé? Per saber si una persona accidentada o malalta està conscient cal agenollar-se al seu costat, a l’alçada del tòrax, i preguntar-li en veu alta i clara: Què li passa? Que em sent? Es troba bé? Si la víctima contesta, senyal inequívoc que manté les constants vitals de consciència, respiració i pols, es passa directament a fer l’exploració secundària.

 8. Primers Auxilis(7a) VALORACIÓ PRIMÀRIA Signes vitals Respiració V: Vista O: Oïda S: Tacte Per a comprovar la presència de la respiració en una víctima, la persona que dóna el suport immediat ha d’utilitzar la vista, l’oïda i el tacte. Per a això aproparà la seva pròpia galta a la boca i el nas de l’accidentat i mirarà el tòrax, Així podrà observar els moviments toràcics i abdominals, escoltar la sortida de l’aire i sentir a la seva galta l’escalfor de l’aire expirat. Això és fàcil si la persona es troba en decúbit supí (boca amunt), altrament utilitzarà només el dors de la mà sense bellugar la víctima.

 9. Primers Auxilis(7b) VALORACIÓ PRIMÀRIA Signes vitals Maniobra front-mentó Es realitza col·locant els dits índex i mitjà d’una mà sota la barbeta, estirant cap amunt i aplicant l’altre mà sobre el front i fent força cap avall. Amb això aconseguirem un desplaçament de la base de la llengua pel moviment de la mandíbula cap a dalt i endavant; així es desenganxa la llengua de la seva base i es permet el pas de l’aire. En cas de sospita de lesió vertebral, la tècnica més recomanada és avançar la mandíbula sense mobilitzar el front ni la columna vertebral.

 10. Primers Auxilis(8) VALORACIÓ PRIMÀRIA Signes vitals Pols Per localitzar les artèries caròtides s’han d’utilitzar dos dits (índex i mitjà) de la mà (mai el dit polze, ja que amb aquest notem el seu propi pols) i es faran lliscar pel costat del socorrista fins al sot que fa la laringe amb el múscul esternocleidomastoïdal, i s’enfonsaran fermament en aquest espai. No s’han de palpar ambdues caròtides alhora, ja que si s’interromp o dificulta el pas de sang al cervell, pot posar-se en perill al ferit.

 11. Primers Auxilis(9) ORGANIGRAMA D’ACTUACIÓ AVALUAR LA SITUACIÓ (Prevenir) AVALUAR LA VÍCTIMA Consciència? sí Valoració secondària i si és necessari no Trucar 112 DEMENAR AJUDA Posició lateral de seguretat sí Respiració? no CONTINUAR RCP 30/2 Continuï fins que arribi l’ajuda, fins que la víctima recuperi la respiració normal o fins que vostè se senti massa cansat per continuar. Iniciar compressions toràsiques i respiració artificial Adult: 30/2 Nen o ofegat:5/30/2 Utilitzar el DEA si és possible!

 12. Desfibril·lador extern automàtic DEA És un aparell que administra una descàrrega elèctrica controlada al cor per interrompre la fibril·lació ventricular i restablir la funció cardíaca.

 13. Primers Auxilis(10) POSICIONS D’ESPERA Decúbit supí El pacient està panxa enlaire, amb les mans el costat i horitzontal al pla. S’utilitza en accidentats amb probable fractura de columna, de les extremitats inferiors i per a donar suport vital bàsic.

 14. Primers Auxilis(11) POSICIONS D’ESPERA Trendelemburg El pacient està amb les cames aixecades. És indicada en víctimes amb xoc, hemorràgies internes i pèrdua de consciència.

 15. Primers Auxilis(12) POSICIONS D’ESPERA Cames flexionades El pacient està estirat al terra amb els genolls flexionats. Emprada en casos de ferides o lesions a l’abdomen.

 16. Primers Auxilis(13) POSICIONS D’ESPERA Fowler El pacient està amb la part superior del cos aixecada i inclinada 45-90º. S’utilitza en accidentats amb problemes respiratoris o toràcics. També s’anomena posició semi-assegut.

 17. Primers Auxilis(14) POSICIONS D’ESPERA Posició lateral de seguretat Aquesta posició, també anomenada posició de Sims, és la posició d’espera i transport adequada per a persones inconscients no traumàtiques que tinguin respiració i un pols estable. En aquesta posició podem controlar el vòmit i evitem la caiguda de la llengua cap endarrere. Un cop comprovada la inconsciència i la presència de respiració i pols, i feta l’exploració secundària del ferit, procedim a manipular-lo.

 18. Primers Auxilis(15) Posició lateral de seguretat • Estendre el braç i estirar les cames: • Agenolli’s al costat de la víctima. • Elimini les ulleres i qualsevol objecte voluminós de les butxaques (com telèfon mòbil o clauers). • Estiri-li les cames. • Posi el braç de la víctima més proper a vostè formant angle recte amb el cos, amb el colze doblegat i el palmell de la mà cap amunt.

 19. Primers Auxilis(16) Posició lateral de seguretat • 2. Col·locar l’altre braç, la mà i el genoll: • -Dugui el braç més allunyat de vostè sobre el pit de la víctima i recolzi el dors d’aquesta mà contra la galta més propera a vostè. • Usi la seva altra mà per agafar el genoll més llunyà i aixecar-lo fins que el peu quedi recolzat al terra.

 20. Primers Auxilis(17) Posició lateral de seguretat • 3. Girar la víctima cap a vostè: • Mantenint la mà de la víctima enganxada a la galta, estiri la cama més allunyada i faci’l roda cap a vostè sobre aquest costat. • Acomodi la cama superior de forma que el maluc i el genoll quedin doblegats en angle recte. • Inclini una mica el cap perquè quedi oberta la via aèria.

 21. Primers Auxilis(18) Posició lateral de seguretat • 4. Controlar signes vitals: • Controli i anoti els signes vitals: nivell de consciència, pols i respiració. • Tapar la víctima i abrigar-la.

 22. Primers Auxilis(19) Maniobra de Heimlich És una tècnica que, mitjançant la compressió de l’abdomen, crea una força expulsora que actua des dels pulmons fins a les vies superiors. L’elevació del diafragma, equivalent a la que es fa quan tossim, provoca que els pulmons expulsin l’aire i es generi un corrent de 205l/min i una pressió de 31mmHg. La força de projectil així generada empeny qualsevol obstrucció de la via aèria.

 23. Primers Auxilis(20) Maniobra de Heimlich • 1.Donar fins a cinc cops interescapulars: • Primer de tot, animi la víctima a tossir per intentar eliminar l’obstrucció. • Si la víctima s’embussa, inclini-la cap endavant. • Doni-li fins a cinc cops secs entre els omòplats amb el palmell (taló) de la mà. Observi-li la boca. • Si no es desobstrueix segueix amb el pas dos.

 24. Primers Auxilis(21) Maniobra de Heimlich • 2. Subjectar la víctima per darrera: Maniobra de Hemlich. • Situï’s darrere de la víctima. • Envolti la víctima amb tots dos braços i posi-li un puny entre el melic i la base de l’estèrnum.

 25. Primers Auxilis(22) Maniobra de Heimlich • 3. Donar fins a cinc compressions abdominals: • Agafi’s el puny amb l’altre mà i faci fins a cinc contraccions seques, cap endins i cap amunt. Per augmentar la pressió intratoràcica a nivell de diafragma. Amb la persona lleugerament inclinada cap endavant. • Si no s’aclareix l’obstrucció, torni a comprovar la boca per buscar algun objecte i elimini’l si és possible.

 26. Primers Auxilis(23) Maniobra de Heimlich • 4. Repetir la sèrie completa: • Repeteix els passos un al tres fins a eliminar l’obstrucció. Si tres cicles no són suficients, avisi al 112. • Continuï la seqüència fins a l’arribada d’ajuda, fins a eliminar l’obstrucció, o fins que la víctima quedi inconscient. Si la víctima perd la consciència, obri les vies aèries i comprovi la respiració. Estigui preparat per fer insuflacions i compressions toràciques.

 27. Primers Auxilis(24) Maniobra de Heimlich Resum • Donar fins a 5 cops interescapulars. Comprovar boca. • Fer fins a 5 compressions abdominals. Comprovar boca. • Repetir 3 vegades la seqüència i trucar 112. • Repetir la seqüència fins que arribi ajuda o la víctima estigui inconscient.

 28. MOLTES GRÀCIES