Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Estadística 1ª Avaluació Curs 2011/12 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Estadística 1ª Avaluació Curs 2011/12

Estadística 1ª Avaluació Curs 2011/12

102 Views Download Presentation
Download Presentation

Estadística 1ª Avaluació Curs 2011/12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Estadística 1ª Avaluació Curs 2011/12

 2. Estadística 1ª Avaluació curs 2011/12 ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ MCA% : Mitjana de crèdits aprovats en %

 3. Estadística 1ª Avaluació curs 2011/12 COMERÇ I MÀRQUETING MCA% : Mitjana de crèdits aprovats en %

 4. Estadística 1ª Avaluació curs 2011/12 EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL MCA% : Mitjana de crèdits aprovats en %

 5. Estadística 1ª Avaluació curs 2011/12 ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA MCA% : Mitjana de crèdits aprovats en %

 6. Estadística 1ª Avaluació curs 2011/12 INFORMÀTICA I COMUNICACIONS MCA% : Mitjana de crèdits aprovats en %

 7. Estadística 1ª Avaluació curs 2011/12 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT MCA% : Mitjana de crèdits aprovats en %

 8. Estadística 1ª Avaluació curs 2011/12 QUÍMICA MCA% : Mitjana de crèdits aprovats en %

 9. Estadística 1ª Avaluació curs 2011/12 SANITAT MCA% : Mitjana de crèdits aprovats en %

 10. Estadística 1ª Avaluació curs 2011/12 SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT MCA% : Mitjana de crèdits aprovats en %

 11. Estadística 1ª Avaluació curs 2011/12 TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES MCA% : Mitjana de crèdits aprovats en %

 12. Estadística 1ª Avaluació curs 2011/12 BATXILLERAT MCA% : Mitjana de crèdits aprovats en %

 13. Estadística 1ª Avaluació curs 2011/12 PER ESTUDIS MCA% : Mitjana de crèdits aprovats en %

 14. Estadística 1ª Avaluació curs 2011/12 Moltes gràcies