slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DANE INFORMACYJNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
DANE INFORMACYJNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

DANE INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

DANE INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim ID grupy: 96/55_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Zakładanie i prowadzenie firmy. Restauracja ,,Ratuszowa” Semestr/rok szkolny: I - 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DANE INFORMACYJNE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript

  1. DANE INFORMACYJNE • Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim • ID grupy: 96/55_P_G1 • Kompetencja: Przedsiębiorczość • Temat projektowy: Zakładanie i prowadzenie firmy. • Restauracja ,,Ratuszowa” • Semestr/rok szkolny: I - 2010

  2. Zakładanie i prowadzenie firmy Restauracja ,,Ratuszowa" Autorzy: M. Pogorzelska, K. Latos, S. Karwecka, M. Popa, J. Najdowska, M. Miklasz, D. Grochowska, K. Krzeczkowski, M. Grochowski, J. Ratajczak, J. Rutkowska, W. Kędzia Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim

  3. Plan prezentacji • Etapy zakładania firmy • Budżet na otwarcie restauracji • Pozyskanie finansów na własną restaurację • Biznes plan • Podstawowe cele i usługi • Badanie rynku • Klienci • Reklama i marketing • Wybrane potrawy z naszego menu

  4. Etapy zakładania firmy Urząd Gminy Urząd Statystyczny (REGON) Pieczątka Bank Urząd Skarbowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowa Inspekcja Pracy Sanepid

  5. Rejestracja firmy w jednym okienku Zgodnie z ustawą wydaną 31 marca 2009 roku wraz z nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej weszła w życie koncepcja tzw. „Jednego okienka”. Wprowadzone zmiany ułatwiły nam procedurę rejestracji firmy.

  6. Wniosek ten zawiera: wpis do ewidencji działalności gospodarczej wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON – Urząd Statystyczny) zgłoszenie identyfikacyjne podatników i płatników (NIP– Urząd Skarbowy),Wniosek o rejestrację firmy są zwolnione z opłaty. Wypełnienie wniosku EDG-1

  7. Wniosek EDG-1

  8. Nadanie nr REGON W urzędzie wypełniamy wniosekRG-1 • W formularzu wpisaliśmy: • nazwę firmy, adres siedziby, nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i numer PESEL, • formę prawno-organizacyjną (Np.: sp. jawna, sp. z o.o., S.A.), • stan aktywności prawnej i ekonomicznej, • rodzaj prowadzonej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) ; dla naszej restauracji PKD to: 56.10A • Wraz z wnioskiem RG złożyliśmy kopię wpisu do rejestru.

  9. Pieczątka firmowa jest niezbędna do dokumentowania zawieranych transakcji między firmą i jej kontrahentami, potwierdzania dokumentów urzędowych, zatwierdzania operacji bankowych. Standardowo każda pieczątka powinna zawierać następujące dane: - pełną nazwę firmy,- dane teleadresowe firmy - NIP - REGON Wyrobienie pieczątki kosztuje w granicach: 20-50 zł. Pieczątka firmowa

  10. Niezbędne będzie zabranie ze sobą do banku: dowodu osobistego- ksera wpisu do ewidencji (oryginał do wglądu)- ksera dokumentu nadania numeru REGON (oryginał do wglądu) Zakładanie konta bankowego

  11. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nadawany jest podatnikowi będącemu osobą fizyczną na całe życie. W formularzu, który złożymy w urzędzie skarbowym podajemy następujące dane:- imiona, nazwisko, imiona rodziców- PESEL, - płeć,- rodzaj i numer dowodu tożsamości,- obywatelstwo,- adres miejsca zamieszkania i zameldowania,- dane kontaktowe,- datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,- numer REGON,- rodzaj przeważającej działalności, kod PKD,- numer rachunku bankowego,- rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowej i podmiot prowadzący taką dokumentację,- adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

  12. Podatki • Przedsiębiorca musi zdecydować, w jakiej formie chce płacić podatek dochodowy: • - w formie karty podatkowej, • ryczałtu ewidencjonowanego, • - na zasadach ogólnych, wypełniając księgę przychodów i rozchodów. • UWAGA! • Przed wizytą w urzędzie skarbowym musimy podjąć decyzję, czy prowadzimy sami księgowość, czy zlecimy to jakiejś firmie. Prowadzenie księgowości samemu nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy na ten temat. • W naszym przypadku założyliśmy, że prowadzeniem księgowości zajmie się Biuru Rachunkowe.

  13. Zgłoszenie w ZUS • Przedsiębiorca ma obowiązek samodzielnego opłacania składek na następujące ubezpieczenia społeczne i zdrowotne: • emerytalne, • rentowe, • wypadkowe, • zdrowotne, • dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy

  14. Zgłoszenie w ZUS Dane potrzebne przy zgłoszeniu w ZUS: • - REGON firmy, - numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr, - numer rachunku bankowego firmy, - dane personalne, - numery NIP,- dokumentów tożsamości. • Wizyta w ZUS-ie nie uszczupli naszego portfela. • Za zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie są • bowiem pobierane żadne opłaty.

  15. Składki na ubespieczenia społeczne UWAGA NIŻSZE SKŁADKI Dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

  16. Państwowa Inspekcja Pracy Gdy zakładajmy firmę zatrudniamy także pracowników to jesteśmy zobowiązani w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej zawiadomić na piśmie Państwową Inspekcję Pracy (PIP) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Zarówno zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy jak i sanepidu nie wiąże się z żadnymi opłatami. Pracownicy restauracji przed rozpoczęciem pracy muszą skierować się na badania wstępne (nosicielstwo, aktualna książeczka zdrowia, zaświadczenie od lekarza).

  17. Zgłoszenie do sanepidu obejmuje: - złożenie wniosku- przedstawienie inwentaryzacji wraz z opisem technologicznym- przedstawienie planów architektonicznych pomieszczenia- udostępnienie do wglądu danych dotyczących pomieszczenia: powierzchnia i wysokość lokalu, liczba okien, dostęp do wody itp. Sanepid

  18. Koncesja, licencje, pozwolenia W przypadku prowadzenia restauracji potrzebna nam będzie koncesja na sprzedaż alkoholu. Będzie to nas kosztowało około 3 tyś. złotych. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać: - dane dotyczące przedsiębiorcy, adres zamieszkania, siedziba firmy - numer w rejestrze przedsiębiorców, - informacje o rodzaju i zakresie wykonywania działalności.

  19. Odbiór lokalu • Po zakończeniu robót, w celu dokonania odbioru wykonanych prac należy powiadomić, następujące służby: • Straż Pożarna • PIP (BHP) • Nadzór Budowlany Urzędu Gminy • Sanepid • Odbiór budowlany dokonywany jest przez inspektorów Wydziału Architektury Gminy. Do dokonania tego odbioru konieczny jest wcześniejszy odbiór przez Straż Pożarną i PIP. • Sanepid wydaje opinię, która służy potem do wydania decyzji stwierdzającej spełnienie wymagań sanitarnych koniecznych do zapewnienia higieny przy prowadzeniu działalności gastronomicznej.

  20. Budżet na otwarcie restauracji Na otwarcie i początek działalności restauracji potrzebujemy ok.90 tysięcy złotych: • Nakłady na remont, dostosowanie i wyposażenie lokalu – 40,400zł • Wynagrodzenie pracowników – 7801,95 zł • Koszty związane z personelem (badanie lekarskie, szkolenie BHP) – 2,000zł • Zakup produktów – 12,000zł • Marketing – 1,000zł • Opłata na opłacenie biura rachunkowości – 200zł • Koszty koncesji – 2,200zł • Czynsz za lokal wynajęty od gminy – 1,000zł • Koszty mediów - 2,000zł • Elementy wystroju i ubioru pracowników – 5,000zł • Fundusze na pierwszy okres działalności – ok. 16,000zł

  21. Nakłady inwestycyjne • remont lokalu 5 500 zł • sprzęt AGD: kuchenka gazowa, kuchenka mikrofalowa, chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka, krajalnica, robot kuchenny, ekspres do kawy, czajnik bezprzewodowy) – 6 600 zł. • meble kuchenne – 9 800 zł • sprzęt kuchenny (sztućce, zastawa obiadowa na 40 osób, zastawa szklana i przybory kuchenne) – 3 700 zł. • regały barowe szklane – 1 500 zł. • meble barowe (wysoka lada barowa, stołki barowe 5 szt.) – 3 500 zł. • stoliki kute 8 szt. – 3 300 zł. • krzesła kute 40 szt. – 6 500 zł. Założyliśmy kupno używanych mebli i sprzętu.

  22. Firma zatrudni 5 pracowników : Plan kadrowy • Na początek przewidujemy płacę minimalną + premie! • Kucharz 1560,39 zł • Pomocnik kucharza 1560,39zł • Kelner 1560,39 zł • Kelner/barman 1560,39 zł • Sprzątaczka 1560,39 zł

  23. Urzędu Pracy – ,,Praca na własny rachunek” – 18,500zł Preferencyjny kredyt bankowy – 25,000zł Dotacje ze środków Unii Europejskiej – 40,000zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Na pierwszy okres działalności potrzebne również będą pewne fundusze ponieważ restauracja nie od razu będzie przynosiła duże zyski. Pozyskanie pieniędzy na własny biznes

  24. Warunki stawiane przedsiembiorcom przez Urząd Pracy • ,,Praca na własny rachunek” – 18,500zł • Złożenie deklaracji uczestnictwa w programie • Statut osoby bezrobotnej • d) Nie otrzymanie dotychczas z Funduszu Pacy bezpowrotnych środków • Ukończenie szkolenia ,,ABC Biznesu’’ • Brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczej • Przedstawienie sposobu zabezpieczenia zwrotu środków • Niekaralność za przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu • Zamiar prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Powiatu Bydgoskiego.

  25. Kwota kredytu – 25,000zł Kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej Kredyt w Banku Spółdzielczym w Koronowie Karencja w spłacie kapitału do 12 m-cy Zabezpieczenie np. poręczenie, weksel lub hipoteka Oprocentowanie przy udziale własnym – 8,85% Okres spłaty do 8 lat Kredyt bankowy

  26. Unijna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 40tyś. zł Warunki uzyskania dotacji: osoba bezrobotna, najlepiej do 25 lat, mieszkająca na wsi lub w małym mieście nie posiadanie zarejestrowanej działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadzenie firmy przez minimum 12 miesięcy. przeznaczenie środków na pokrycie wydatków inwestycyjnych Można uzyskać również co miesiąc na pół roku dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie 1,1 tys. zł (z możliwością przedłużenia do roku). Dotacje ze środków UE Dotacja na własny biznes w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  27. Uzyskanie finansowania wiąże się z przedstawieniem biznes planu! Podstawowy biznes plan zawiera Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1. Dane o właścicielach 2. Podstawowe cele działalności 3. Formę usług Plan marketingowy 1. Oferta firmy 2. Klienci 3. Konkurencja 4. Cele, które firma chce osiągnąć na wybranym rynku docelowym: 5. Strategia marketingowa 6. Oddziaływanie na rynek Plan techniczny Struktura, organizacja i plan zatrudnienia Biznes plan

  28. Podstawowe cele i usługi Cele: • - Zaspokojenie kulinarnych i kulturalnych potrzeb mieszkańców i turystów • umacnianie pozycji na rynku lokalnym, Usługi: IMPREZY- organizowanie wesel, komunii, studniówek, urodzin RESTAURACJA- posiłki o każdej porze dnia: kuchnia polska, dania kuchni regionalnej, oraz w weekendy kuchnia francuska, niemiecka, włoska) SZKOLENIA- szkolenie kucharzy, kelnerów, barmanów DOSTAWA ŻYWNOŚCI NA ZAMÓWIENIE- catering: dania obiadowe, przekąski, kanapki, oraz wynajmowanie obsługi.

  29. Badanie rynku Postanowiliśmy przeprowadzić analizę rynku. W Koronowie istnieje 5 restauracji, ale żadna nie znajduje się na rynku. Koronowo leży nad Zalewem Koronowski gdzie często przyjeżdża mnóstwo turystów. W dni targowe miasto odwiedzane jest przez mieszkańców okolicznych miejscowości. W pobliżu Koronowa jest również kilka ogródków działkowych.

  30. Klienci: Mieszkańcy Koronowo i okolic Turyści Działkowicze Urzędnicy pobliskiego Urzędu Miasta Pracownicy pobliskich firm Klienci naszej restauracji

  31. Reklamowanie naszej restauracji • reklama w gazetach • stworzenie strony internetowej naszej restauracji • reklama radiowa • reklama w telewizji lokalnej • ulotki reklamowe • plakaty reklamowe • kalendarz na bieżący rok z adresem restauracji • akcje promocyjne

  32. Menu naszej restauracji • Kuchnia polska • Kuchnia regionalna • Kuchnia niemiecka • Kuchnia włoska • Kuchnia francuska • Koktajle, desery i napoje

  33. Polecamy z naszego menu Pierogi Żur kujawski Gęś nadziewana Łosoś we francuskim cieście

  34. Polecamy z naszego menu Przegrzebki z pomidorową Salsą Vierge Eintopf z wędliną i fasolką Lasagne Pizza

  35. Zaproszenie Restauracja ,,Ratuszowa” Serdecznie zapraszamy na otwarcie naszej restauracji . Dla pierwszych 20 klientów przewidziane są specjalne zniżki na najlepsze potrawy z naszego menu. Specjalnie dla naszych klientów przygrywać będzie zespół muzyczny ,,Mewa”. Piwo lub drink dla każdego klienta gratis! Serdecznie zaprasza restauracja ,,Ratuszowa” Plac Zwycięstwa 7

  36. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!