Grunnkurs IT-ansvarlige - PowerPoint PPT Presentation

grunnkurs it ansvarlige n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grunnkurs IT-ansvarlige PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grunnkurs IT-ansvarlige

play fullscreen
1 / 10
Grunnkurs IT-ansvarlige
70 Views
Download Presentation
peri
Download Presentation

Grunnkurs IT-ansvarlige

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Grunnkurs IT-ansvarlige PXE-installasjon av Windows Hva er det og hvordan brukes det 22/4-09 Mads Lomholt

  2. Henskikt / bakgrunn • Ca 12.000 maskiner, 100-vis installeres pr mnd • Installasjon fra CD/DVD tar for lang tid, pluss: • Krav og tilpasninger for å komme på UiO-nett • Installasjon av programvare, med mer... • PXE startet i 2002, før det ”MK-disk” Trenger et håndtak å dra i for å få en maskin ferdig installert, klar til bruk. PXE er håndtaket!

  3. Hva erPrebootEXecutionEnvironment, PXE? • Oppstart av maskin uten eget operativsystem • Operativsystem og kommandoer fra server • Forberedt operativsystem, ”image” kopieres inn • Sysprep installerer OS og drivere(Sysprep ”anonymiserer” en installasjon) • Filer og skript kopieres og kjøres • Mål: Ferdig maskin uten å ”ta” på den

  4. Forutsetninger • Nettkort må kunne starte selv - ”støtte PXE” Bl.a derfor innkjøpsavtaler på maskiner Må kanskje slås på i BIOS avhengig av maskin Tastetrykk varierer; F12, F10, Delete eller andre • Nett må gi dhcp-adresse Bestilles for sub-nett, nett-drift og windows-drift ordner Brukes bare til installasjon, bør sperre for annen trafikk • Og uiolkpc - Det er alt  Eksempel i praksis og på tavlehttp://www.usit.uio.no/it/windows/installasjon/

  5. Innvolverte servere • DHCP -> styres av UNIX-drift • Windows Deployment server, WDS-> styres av Windows-drift (RIS) • \\serimne.uio.no\felles-> her er det vi holder på: • Alle valg for hver enkelt maskin • Mal-filer, egne skript, logger

  6. Et eksempel i kritt og elektroner: • NettbootPXE/tftp henter WinPE (mini-OS) • Logg inn • PXE-meny bestemmer installasjonenpartisjoner, OS, type, programvare, OU i AD, skript, etc Start installasjonen og forlat maskinen 

  7. Eksempler fra serimne \\serimne\felles\data\01422C5E.D98 Tivoli Endpoint=yes Avansertnett=no Instpath=standard Programvare=egendefinert Programvalg=office2007full tbirdhj vpn_u_oppstart acroread pluginclass putty quicktime cdburnerxp flashplayer sunjre concorde Maskintype=Laptop_uio Kontakt(mail)=drift@jus.uio.no Maskin navn=macait27 Kommando fil=stuer OU=jus:sekr Eier=oveeb SDHCP=no Egnescripts=jus\sit\laptop.cmd MAC adresse=00-14-22-C5-ED-98 IP adresse=129.240.178.177 Operativsystem=winxp32 Partisjoneringsoperasjon=4 Partisjonsstorrelse=50 CalculatedGateway=129.240.178.1 \\serimne\felles\data\stdcfg\mads-test.cfg Tivoli Endpoint=yes Avansertnett=no Instpath=standard Programvare=egendefinert Programvalg=acroread putty sunjre concorde maskinmodell=1 Maskintype=Kontor Kontakt(mail)=mads.lomholt@usit.uio.no OU=usit:test Operativsystem=Vista32 Admingruppe=mads, progdist-gruppe SDHCP=no Egnescripts=usit\mads\mads-test.cmd Partisjoneringsoperasjon=1 Mal som brukes for en gruppe maskiner, for eksempel termstue

  8. Trinn i prosessen DHCP ”PXE-client” • WinPE • PXE-meny • evt Diskpart • imageX • Skript kopierer filer lokalt • SysprepFørste gang maskinen starter selv, men ikke Windows • Windows stage1:navn og IP, F-secure første gang • Windows stage2:F-secure fortsetter • Windows stage3: *.pol-filer, ntp, AD, Tivoli, programvare, egne skript -> ferdig DHCP ”Win-install”

  9. Hva stoppet og når? Hvilket trinn i prosessen ga feil..? • C:\etc\uio\logs\post.txt -> kikk her • C:\etc\uio\data\machineconf.txt • MAC-adresse til nettkort identifiserer konfigurasjon, logg, etc. Altid MAC-adresse! • C:\etc\uio\logs\pre.txt =>\\serimne\felles\data\logs\00-22-64-AB-61-43_2009.04.21 14_11_06.log

  10. Lenker / referanser PXE-installasjon: http://www.usit.uio.no/it/windows/installasjon/ Sysprep: http://social.msdn.microsoft.com/Search/en-US/?query=microsoft%20sysprep&ac=1 DHCP http://en.wikipedia.org/wiki/DHCP ..og Spørsmål!? windows-drift@usit