Ansvarlige innkjøp i OPPLAND
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on

Ansvarlige innkjøp i OPPLAND Omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - juliet-joseph


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ansvarlige innkj p i oppland omd mmehensyn milj og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i OPPLAND

Omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser


Ansvarlige innkj p i oppland omd mmehensyn milj og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og

samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Knutepunktet skal hjelpe de statlige og kommunale innkjøperne i fylket med å inkludere miljø- og

etiske krav i deres konkurransegrunnlag

Formålet med regjeringens handlingsplan er:

• at miljøbelastningen fra innkjøp av varer og tjenester skal være så liten som mulig

• å bidra til etisk forsvarlig produksjon, handel og forbruk

• en effektiv bruk av ressurser

• å bidra til innovasjon og et konkurransedyktig næringsliv

Regjeringen ønsker at offentlig sektor skal gå foran og vise vei når de selv handler på markedet, og

mener at økt vekt på miljø, livsløpskostnader og positivt omdømme kan bidra til en mer økonomisk

effektiv offentlig sektor

Dette heftet omhandler omdømmebegrepet og hvordan gode, ansvarlige innkjøp blant offentlige

virksomheter i Oppland kan bidra til et bedre omdømme for virksomhetene, og videre til bedre, mer

effektive og kostnadsbesparende innkjøp


Ansvarlige innkj p i oppland omd mmehensyn milj og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Hva er omdømme? regjeringens handlingsplan for miljø- og

Det finnes flere definisjoner av et hva et omdømme er.

En god generell definisjon er at omdømme er:

”summen av de oppfatningene ulike interessentgrupper har om en

Virksomhet”

For offentlige virksomheter kan disse interessentgruppene være

ansatte, leverandører, samarbeidspartnere, bevilgende myndigheter,

media, forskjellige interesseorganisasjoner og befolkningen generelt.


Ansvarlige innkj p i oppland omd mmehensyn milj og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Hva påvirker omdømme? regjeringens handlingsplan for miljø- og

En virksomhets omdømme er hele tiden i endring, og påvirkes av

faktorer som er både innenfor og utenfor virksomhetens kontroll:

1. Egne erfaringer

Egne erfaringer med en virksomhet vil prege vår oppfatning av den.

2. Hva andre sier

I tillegg til egne erfaringer, lytter vi også til andres erfaringer. Det være

seg fra familie og venner, eller hva media sier om virksomheten.

3. Hva virksomheten selv sier

Alt en virksomhet gjør eller sier, f. eks. gjennom brev, brosjyrer,

nettsider, annonser, skilting, plakater, e-poster, telefonsamtaler, direkte

møter m.m. påvirker hvordan vi oppfatter virksomheten.


Ansvarlige innkj p i oppland omd mmehensyn milj og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Hva du gjør regjeringens handlingsplan for miljø- og

Hva andre sier

OMDØMME

Hva du sier


Ansvarlige innkj p i oppland omd mmehensyn milj og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Hvorfor er det viktig med et godt omdømme? regjeringens handlingsplan for miljø- og

Menneskers holdninger styrer handlingene deres. Derfor vil en

virksomhet med et godt omdømme lettere få støtte fra sine omgivelser,

og møte på færre hindringer:

• Det er lettere å rekruttere nye medarbeidere

• Ansatte vil være mer stolte og motiverte til å gjøre en god jobb

• Journalister vil gi mer positiv dekning og ha en mer lyttende holdning

• Politikere, organisasjoner og andre interessegrupper vil være mer

imøtekommende og mindre skeptiske

• Et godt omdømme kan fungere som buffer i krisetider

• Bedre samarbeid med leverandører og andre samarbeidspartnere


Ansvarlige innkj p i oppland omd mmehensyn milj og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

For offentlige innkjøpere kan et godt omdømme helt konkret bidra til at flere kvalifiserte leverandører ønsker å levere inn anbud.

Dette kan gi bedre priser , leveranser og tjenester, som igjen kan føre til en mer effektiv bruk av samfunnets ressurser.


Ansvarlige innkj p i oppland omd mmehensyn milj og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Hva er oppskriften på et godt omdømme? bidra til at flere kvalifiserte leverandører ønsker å levere inn anbud.

Et godt omdømme bygger på en god virkelighet.

En virksomhet som ønsker å utvikle omdømmet sitt bør derfor både

kjenne og forbedre virkeligheten, og kjenne og forbedre omverdenens

oppfatninger av virksomheten.

Det er viktig å sørge for at virkeligheten er god, før man begynner å

kommunisere at den er det. I motsatt tilfelle, altså at oppfatningen av

virksomheten er bedre enn virkeligheten, står virksomheten ovenfor

en omdømmerisiko.

Derfor må man bygge omdømme fra innsiden og ut.


Ansvarlige innkj p i oppland omd mmehensyn milj og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

OP bidra til at flere kvalifiserte leverandører ønsker å levere inn anbud.

P

F

A

TN

I

NG

God oppfatning og god virkelighet

God oppfatning og dårlig virkelighet

Dårlig oppfatning og dårlig virkelighet

Dårlig oppfatning og god virkelighet

V I R K E L I G H E T

  • Kommunikasjon er nødvendig for

  • å endre den dårlige oppfatningen

Virkeligheten må forbedres for å

redusere risiko for omdømmetap


Ansvarlige innkj p i oppland omd mmehensyn milj og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

For offentlige innkjøpere bør et godt omdømme bygges på bidra til at flere kvalifiserte leverandører ønsker å levere inn anbud.gode rutiner

gjennom hele innkjøpsprosessen – fra behovsavklaring til kontrakts-

oppfølging.

Dette betyr:

• god planlegging og behovsdefinering

• innkjøp som følger regelverket for offentlige anskaffelser

• presise kontrakter, som gjør det enkelt å følge opp kontraktene for

både innkjøper og leverandør

Først når de gode rutinene er på plass kan man eventuelt gå ut og

kommunisere med omverdenen for å endre dens oppfatninger.


Ansvarlige innkj p i oppland omd mmehensyn milj og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Hvilke konsekvenser kan dårlige anskaffelser ha for bidra til at flere kvalifiserte leverandører ønsker å levere inn anbud.omdømmet?

Det aller viktigste for offentlige innkjøpere er at de følger regelverket

for offentlige anskaffelser.

Brudd på regelverket kan føre til sanksjoner i form av erstatningskrav,

overtredelsesgebyr, mislykkede anskaffelser og redusert tillit(svekket

omdømme) hos både befolkning, myndigheter, leverandører og

Samarbeidspartnere.


Ansvarlige innkj p i oppland omd mmehensyn milj og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Leverandøroppfølging er også av stor betydning for virksomhetens

omdømme.

Selv om det er inngått en god avtale med en leverandør, kan den

offentlige virksomhetens omdømme svekkes dersom leverandørene

bryter vilkårene i avtalen, og særlig hvis dette avdekkes av andre enn

den offentlige virksomheten selv.

Dårlig leverandøroppfølging gir inntrykk av en offentlig virksomhet som

enten ikke bryr seg eller ikke har kontroll.

Begge deler kan oppfattes som at virksomheten ikke tar oppdraget

med å forvalte samfunnets ressurser på alvor.


Ansvarlige innkj p i oppland omd mmehensyn milj og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

PLANLEGGING virksomhetens

GJENNOMFØRING

OPPFØLGING

Ønsket adferd

- Innkjøper som følger regelverket for offentlige anskaffelser. - Presise og styringsdyktige avtaledokumenter

Grundig behovsdefinering og planlegging av anskaffelsen

Tett oppfølging av leveran-dørenfor å sikre at avtalt pris og kvalitet leveres gjennom hele avtaleperioden

Uønsket adferd

Mangelfull behovsdefinering og planlegging av anskaffelsen

- Ulovlige direkteanskaffelser - Upresise og lite styrings-

dyktige avtaledokumenter

Mangelfull oppfølging av leverandøren etter avtale-inngåelse