Download
prefixed verbs of motion n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prefixed Verbs of Motion PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prefixed Verbs of Motion

Prefixed Verbs of Motion

110 Views Download Presentation
Download Presentation

Prefixed Verbs of Motion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Prefixed Verbs of Motion For each of the following sentences, supply a suitable prefixed verb of motion. Vzor: Ten hoch řekl, že chce ___ domů. Ten hoch řekl, že chce jít domů. *Taken from Lesson 9, pg. 114, ex. 8 of Contemporary Czech by Michael Heim.

  2. Prefixed Verbs of Motion 1. Pavle a Mileno, ____ zítra ke mně.

  3. Prefixed Verbs of Motion 1. Pavle a Mileno, přijďte zítra ke mně. 2. Kdy ___ jejich helikoptéra z jihu?

  4. Prefixed Verbs of Motion 1. Pavle a Mileno, přijďte zítra ke mně. 2. Kdy přiletí jejich helikoptéra z jihu? 3. Vlak dnes ___ ještě šest mostů.

  5. Prefixed Verbs of Motion 1. Pavle a Mileno, přijďte zítra ke mně. 2. Kdy přiletí jejich helikoptéra z jihu? 3. Vlak dnes přejede ještě šest mostů. 4. Obešli jsme město, abychom jím nemuseli ___.

  6. Prefixed Verbs of Motion 1. Pavle a Mileno, přijďte zítra ke mně. 2. Kdy přiletí jejich helikoptéra z jihu? 3. Vlak dnes přejede ještě šest mostů. 4. Obešli jsme město, abychom jím nemuseli projít. 5. Jdeš do knihovny? Prosím ___ mi tam několik knih.

  7. Prefixed Verbs of Motion 5. Jdeš do knihovny? Prosím odnes mi tam několik knih. 6. Co ___ Ivanovi z venkova?

  8. Prefixed Verbs of Motion 5. Jdeš do knihovny? Prosím odnes mi tam několik knih. 6. Co přivezeš Ivanovi z venkova? 7. ___ jsem do jejího pokoje a pak hned ___.

  9. Prefixed Verbs of Motion 5. Jdeš do knihovny? Prosím odnes mi tam několik knih. 6. Co přivezeš Ivanovi z venkova? 7. Vešla jsem do jejího pokoje a pak hned vyšla. 8. Zítra ráno máme ___ až do Bratislavy.

  10. Prefixed Verbs of Motion 5. Jdeš do knihovny? Prosím odnes mi tam několik knih. 6. Co přivezeš Ivanovi z venkova? 7. Vešla jsem do jejího pokoje a pak hned vyšla. 8. Zítra ráno máme jet až do Bratislavy.