slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Category Management

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Category Management - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

Category Management.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Category Management' - pepin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Det flesta strategiska inköpare arbetar med sortimentsstrategier, varugruppsstrategier, försörjningsstrategier, anskaffningsstrategier eller leverantörsstrategier. Strategierna definieras inom ramen för organisationens verksamhetssystem och då i synnerhet processen för sortimentsstyrning.

val av strategimodell och positionering
Val av strategimodell och positionering

De flesta organisationer väljer att arbeta med en eller flera strategimodeller, varav några vanliga är Kraljic, Boston eller relationssegmentering. De flesta modeller bygger på någon form av matris, ofta i formatet 2x2. Sortimenten positioneras i modellen och därefter arbetar inköparteamet vidare med en detaljerad strategi.

category management kartl ggning
Category ManagementKartläggning
 • Spendanalys
 • ABC analys
 • Delkategorier
 • Bef leverantörsstuktur (typ av lev)
 • Beflev.marknadsfördelning
category management
Category Management
 • Konkurrentanalys (var köper andra)
 • Prisindex
 • Teknikutveckling
 • Upplevda problem
 • Framtida utmaningar
category management analys
Category ManagementAnalys

Kraljic nuläge

 • Bef inplacering i Kraljic
 • Vald position eller tvingad
 • Styrkeanalys
 • Tillämpas basstrategi
 • Framgångar och misslyckanden vid tillämpning
category management1
Category Management

Kraljic frammåt

 • Önskas förflyttning av position i Kraljic?
 • Vad krävs för att flytta?
 • Är det värt besväret?
 • Strategi för förflyttning
category management2
Category Management
 • Samordning vs Delegerat
 • Generationsskiften
 • Produktlivscykelskede
 • Behovsförändringar
category management strategisk plan
Category ManagementStrategisk plan
 • Kartläggning
 • Analys
 • Målformulering
 • Aktiviteter
strategi
Strategi
 • Beskriv problemet/utmaningen
 • Analys av orsaken till P/U
 • Beskrivning av mål
 • Plan för att nå mål
 • Aktiviteter
 • Hinder och ”Workaround”
 • Resurser
 • Tidplan
category management3
Category Management
 • I det moderna arbetet delar man i allmänhet in leverantörsbasen i olika leverantörskategorier eller "inköpsfamiljer". Syftet är att kunna hantera leverantörer med likartad påverkan på verksamheten, likartade marknadsförutsättningar eller likartade egenskaper, som en samlad kategori. För en sådan inköpskategori kan sedan en sortiments- eller kategoristrategi utvecklas för det kort- och långsiktiga arbetet.
category management4
Category Management
 • Kategoristyrning är ett mycket effektivt sätt att skapa ordning i leverantörsbasen och samtidigt ha en strukturerad metod för att hantera det strategiska inköpsarbetet.
category management5
Category Management
 • För att göra indelningen i kategorier används ofta Kraljics Matris som grund. För att ytterligare få en fördjupad bild av en kategorins strategiska betydelse och den position man själv som inköpare har, kan de s k Kraft-matrisen utnyttjas.
kraljic s purchasing matrix as a basis for choice of strategy
Kraljic’s purchasing matrix as a basis for choice of strategy

High

Leverage items

(Competitive procurement)

Strategic items

(Partnership)

Financial impact

Standard items

(System agreement + e-business solution)

Bottleneck items

(Reliable supply + search alternative)

Low

Low

Supply risk

High

Source: van Weele, Purchasing and Supply Chain Management, 2002

slide17

Kraljic’s matrix

 • Systems, working with reduction of administration and logistic costs (order, confirmations, invoice, controls and storage).
 • Reducing the number of suppliers – increase orders to fewer suppliers
 • Seek standardisation, standardize cooperation
 • Reduce transactional costs
 • Use frame agreements

Minimizing transactional costs

slide18

Kraljic’s matrix

 • Use safety storage and back-up planes
 • Make shortage analyses and risk analyses of assortment but also make/buy analyses
 • Seek substitutes
 • If possible integrate vertically, buy suppliers, constructions or patent
 • Try to make long term analyses concerning the coming market- and capacity development to avoid shortage

Delivery precision

slide19

Kraljic’s matrix

 • Portfolio management - create larger volumes and fewer variations/adjustments
 • Coordinate purchasing with other units for maximal purchasing/negotiation power
 • Reduce the number of suppliers, though at least two
 • Seek a mix ox contracting and spot buying
 • Total cost thinking (TCO, LCC) e.g through improved information and Supply Chain Management
 • Follow price and index development
 • Change volumes and suppliers to maximize competition

Price focus

slide20

Kraljic’s matrix

 • Stable and long term relations
 • Mutual trust and seek win-win
 • Cooperation and shared product development
 • Early involvement of supplier in product and market development, sharing risk, costs and competences
 • Certify supplier, shared goals
 • Shared projects and teams with frequent and open information exchange
 • Top management commitment, stimulate benchmarking
 • Consider make/buy, often ”single sourcing”

TCO- focus and cooperation

category management6
Category Management
 • Förbättrad produktspecifikation
 • Processförbättringar med leverantör
 • Ändra leverantörsrelationen
 • Volymkoncentration
 • Global sourcing
 • Kostnad/Pris analys
slide22

Bostonmatrisen

Hög

Problembarn

Stjärnor

Tillväxthastighet

Låg

Byrackor

Mjölkkossor

Liten

Stor

Marknadsandel

slide23

Ansoffs matris

Existerande produkter

Nya produkter

Skydda, bygg upp,

marknadspenetration

Existerande marknader

Produktutveckling

Nya marknader

Marknadsutveckling

Diversifiering

Källa: Ansoff HI; Implementing Strategic management; Prentice Hall International; 1984

slide25

Där strategiska partners är den yttersta formen av samarbetsinriktad relation. Dessa relationer är långsiktiga och tillitsbaserade med gemensam utvecklings-, risk- och vinstfördelning. Med dessa bedrivs löpande gemensamma processförbättringar.

Samarbetsinriktade relationer är medellånga relationer där leverantörerna involveras i den egna utvecklingen eller särskilda leverantörsutvecklingsprogram.

Transaktionsinriktade relationer som är kortsiktiga avtalsrelationer som endast uppfyller företagets behov. Dessa bygger ofta på beslut från gång till gång genom konurrensutsatt upphandling.

Respektive sortiment kan sedan delas in efter grad av samarbetsinriktad eller transaktionsinriktad relation, exempel:

generiska f rh llningss tt
Generiska förhållningssätt

generiska förhållningssätt

slide29

Kraljics inköpsmatris

Hög

LH

HH

Hävstång

Strategisk

Inköps-

kategori

Affärsrisk

Lönsamhetspåverkan

Stapel

Icke kritisk

Flaskhals

LL

HL

Låg

Hög

Leveransrisk

Leveranskedjans komplexitet

Placera in den röda punkten och anpassa storleken efter spendvolymen

slide30

Hävstång

Strategisk

Elektronik

Mekanik

Stapel

Icke kritisk

Flaskhals

Chassidelar

Kontors-

material

Montage-

material

Kraljics inköpsmatris – positionering av samtliga inköpskategorier

Hög

LH

HH

Affärsrisk

Lönsamhetspåverkan

LL

HL

Låg

Hög

Leveransrisk

Leveranskedjans komplexitet

Placera in samtliga inköpskategorier i kraljicsmatrisen

slide31

Hävstång

Strategisk

Stapel

Icke kritisk

Flaskhals

Kraljics inköpsmatris – Företagets ”fingeravtryck”

Hög

LH

HH

Affärsrisk

Lönsamhetspåverkan

LL

HL

Låg

Hög

Leveransrisk

Leveranskedjans komplexitet

Samtliga inköpskategorier ger oss en samlad bild, ofta benämnd ”fingeravtrycket”. Denna bild kan sedan ge oss en sammantagen uppfattning om hur företagets strategier bör se ut.

slide32

LH

HH

Hävstång

Hävstång

Hävstång

Hävstång

Strategisk

Strategisk

Strategisk

Strategisk

LH

HH

LL

HL

LL

HL

Stapel

Icke kritisk

Stapel

Icke kritisk

Stapel

Icke kritisk

Stapel

Icke kritisk

Flaskhals

Flaskhals

Flaskhals

Flaskhals

LH

HH

LH

HH

LL

HL

LL

HL

Kraljics inköpsmatris – Olika företag har olika ”fingeravtryck”

Systemleverantör fordonsindustrin

Byggföretag

Grossistföretag

Medicinteknikföretag

Exemplen är hypotetiska, verkligheten kan skilja sig väsentligt

slide33

Hävstång

Strategisk

Stapel

Icke kritisk

Flaskhals

Kraljics inköpsmatris - inköpsstrategierna

Källa: van Weele 2005, sid 153

alternativa portf ljstrategier bensaous modell
Alternativa portföljstrategier - Bensaous modell

Höga

Köparen fjättrad

Strategiskt partnerskap

Köparens specifika investeringar

Låga

Marknadsrelation

Leverantören fjättrad

Låga

Höga

Leverantörens specifika investeringar

Källa: Bensaou (1999); samt Skjött-Larsen sid 246

Inköpsmodeller

35

2009-09-25

alternativa portf ljstrategier persons modell
Alternativa portföljstrategier - Persons modell

Många leverantörer, kort

ledtid, få kvalitetsproblem

Strategi: Prispress, mark-

nadsorientering, alternativa

leverantörer

Hårda krav på ledtid och

kvalitet. Köparen beroende.

Strategi: Ram- och sam-

arbetsavtal

Repititiva

Typ av köp

Långa ledtider, hårda kval-

itetskrav. Styrningsproblem

Strategier: Förhandlingar

och referenser

Liknande ovan, samt prob-

Lem att känna leverantörer

och prisnivå. Köparen är

beroende.

Strategi: Prispress och

referenser

Engångs

Standard

Special

Typ av produkt

Källa: Persson 1998

Inköpsmodeller

36

2009-09-25

alternativa portf ljstrategier andra modeller och deras egenskaper
Alternativa portföljstrategier – Andra modeller och deras egenskaper

Samtliga modeller liknar Kraljics modell.

Inköpsmodeller

37

2009-09-25

leverant rer skapar portf ljstrategier f r sin kunder p liknande s tt
Leverantörer skapar portföljstrategier för sin kunder på liknande sätt

Högt

Utvecklingsbara

Kärnkunder

Kundkontots attraktivitet

Lågt

Plågoris

Exploaterbara

Lågt

Högt

Ekonomiskt värde av kundkontot

Inköpsmodeller

38

2009-09-25

leverant rsportf ljstrategier och kundportf ljstrategier kan kombineras
Leverantörsportföljstrategier och kundportföljstrategier kan kombineras

Hävstång

Strategisk

LH

Utvecklingsbara

Kärnkunder

Kundkontots attraktivitet

+

Affärsrisk

Stapel, standard

Icke kritisk

Flaskhals

Plågoris

Exploaterbara

Leveransrisk

Leveranskedjans komplexitet

Ekonomsikt värde av kundkontot

Strategi: Exploatera

Strategi: Diversifiera

Strategi: Balansera

Inköpsmodeller

39

2009-09-25

de kombinerade matriserna ger ett flertal strategier
De kombinerade matriserna ger ett flertal strategier

Standard

Hävstång

Flaskhals

Strategiska

Diversifiera

eller balansera

Exploatera

Balansera

Kärnkunder

Exploatera

Diversifiera

eller balansera

Exploatera

Exploatera

Balansera

Utvecklingsbara

Beroendet av kunden

Diversifiera

Diversifiera

Diversifiera

Diversifiera

Exploaterbara

Diversifiera

Diversifiera

Diversifiera

Diversifiera

Plågoris

Beroendet av leverantören

Inköpsmodeller

40

2009-09-25

kamanns kub r en annan portf ljmodell som kombinerar synen p k par och s ljarmarknaden
Kamanns kub är en annan portföljmodell som kombinerar synen på köpar- och säljarmarknaden

Många köpare

Köparmarknadens

komplexitet

Generisk

design

Mönsterskyddad

design

Kundanpassad

design

En köpare

Skräddarsydd

design

Hög

Hävstång

Strategisk

Lönsamhetspåverkan

Standard

Flaskhals

Låg

Många leverantörer

Leverantörs-

marknadens komplexitet

En leverantör

slide42

Portfolio Management - Kraljic

Customer portfolio analysis

Seller perspective

High

 • Development
 • segment
 • Pamper customer
 • Provide new ideas and new products
 • Core segment
 • Keep customer at all cost
 • Provide superior service and quality

Attractiveness

account

 • Nuisance segment
 • Give little attention to customer
 • If not profitable: say goodbye to customer
 • Exploitation segment
 • Charge premium price
 • Beware for losing customer

Low

Competitive Position

Relative to other suppliers

Low

High

Source: A van Weele, Purchasing and Supply Management 2002

slide43

Portfolio Management - Kraljic

Allocating staff

High

Leverage

products

Tough Guy

Strategic

products

Diplomate

Impact on

financial

result

Routine

products

Adfmin pro

Bottleneck

products

Problem solver

Low

Low

High

Supply risk

Source: A van Weele, Purchasing and Supply Management 2002

slide44

Market

Demand &

Agreement

Supply

Follow up

analysis

requirement

process

process

process

process

analysis

Role description Category manager

The role description describes the main tasks for a Category manager connected to the different setups in the purchasing process. The overall description of the process is based on Generic Purchasing Process.

-

-

 • Demand & requirement analysis

The process step includes mapping and determining the company’s sourcing need by looking at the nature of the product, quality, volumes e t c in other words pin-pointing those internal company needs that can be satisfied by external resources.

Responsibility: question and challenge demand specifications with the purpose of open a lager supplier market, and/or standardisation of used products and services

Main tasks

 • Analyse the company spend data
 • Analyse in- or out-sourcing opportunities
 • Determining the purchasing requirements by examining the functional or technical specification regarding quality-, logistics-, maintenance specifications, legal and environmental requirements and target budget etc
 • Compare with needs from other user situations to determine possible benefits from economies of scale
 • Suggest alternative or adjustments to the demand specification
 • Transform the functional or technical specification to a RFQ- document or a purchasing order content.
slide45

Market

Demand &

Agreement

Supply

Follow up

analysis

requirement

process

process

process

process

analysis

Role description Category manager

The role description describes the main tasks for a Category manager connected to the different setups in the purchasing process. The overall description of the process is based on Generic Purchasing Process.

-

-

 • Market analysis process Mapping the supplier market total possibilities to solve the company’sneeds and to make a selection of potential suppliers that can for fill this need.Responsibility: To compare the purchasing order content with the supplier market offering and match them together Main tasks
  • Inquire if there is a frame agreement with the preferred supplier
  • Examine how the product previously been sourced. Examine the evaluation of previously used suppliers.
  • If there is no previous suppliers or the used suppliers has a bad record scan the market for new suppliers.
  • Determine, depending on the characteristics, if you should scan global, national or local.
  • Pre-qualification of possible suppliers
 • Agreement processThe process step includes transforming the matching internal needs and external offerings to a purchasing agreement.

Responsibility: To include and optimize al, necessary but no more, agreement content that is required to assure AstraZeneca the best possible deal with the most suitable supplier for that order taking al aspects into the decision.

Main tasks

 • Preparation of the request for quotation
 • Analysis of the bids received.
 • Semi qualification of suppliers to select suppliers to negotiate with.
 • Preparing and conducting negotiation with supplier in order to establish an agreement.
 • Final selection of supplier
slide46

Market

Demand &

Agreement

Supply

Follow up

analysis

requirement

process

process

process

process

analysis

Role description Category manager

The role description describes the main tasks for a Category manager connected to the different setups in the purchasing process. The overall description of the process is based on Generic Purchasing Process.

-

-

 • Supply process

The ordering and delivery stages including establish efficient ordering and payment routines between the buying company and the supplier

Responsibility: To transfer the order form to the selected supplier using IT-supported system included al other administrative instructions needed to achieve a firm administrative process.

Main tasks

 • Issue PO´s
 • Take action if needed to adjust instruction on supply of al kind.
 • Take action on al reclamations or deviations
 • If needed conduct invoice control
 • Follow up process The process step includes: measuring and follow up on the hole purchasing process as well as the suppliers efficiency and identifying areas for improvements and developmentResponsibility: To measure the indicators needed to give feedback to internal customers and data to analyze and discuss with suppliers if the result of the supply have reach the goals set.

Main tasks

 • Carry out supplier evaluation
 • Identify other areas that shall be measured
 • Assure that the measurement is correct
 • Collect and present data in a communicative way
 • Discuss and value the data with the responsive functions