slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Autor: Mgr. Ilona Sadílková PowerPoint Presentation
Download Presentation
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Autor: Mgr. Ilona Sadílková

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Autor: Mgr. Ilona Sadílková - PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Autor: Mgr. Ilona Sadílková Materiál: VY_52_INOVACE_PV18.16 Téma: Videostop pro chemiky - paliva Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1826 Klíčová slova: ropa, uhlí, zemní plyn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Autor: Mgr. Ilona Sadílková' - penny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115

Autor: Mgr. Ilona Sadílková

Materiál:VY_52_INOVACE_PV18.16

Téma:Videostop pro chemiky - paliva

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1826

Klíčová slova: ropa, uhlí, zemní plyn

Anotace: Prezentace slouží pro opakování a zažití učiva z paliv v našem životě

-žáci si zopakují učivo paliva

-žáci si uvědomí použití chemie do běžného reálného života

-žáci se zamyslí nad bezpečností a ochraně ŽP

-žáci se zamyslí a zapřemýšlí nad otázkami ze všedního života

-žáci se dozví o něco více než základní učivo

videostop pro chemiky

VY_52_INOVACE_PV18.16

Videostop pro chemiky

sestavila: Mgr. Ilona Sadílková

DPS UK Praha, LS 2011

vyu it hry

při hodině opakovací, konkrétně při opakování paliv (ropa, uhlí, zemní plyn)

otázky jsou zaměřeny převážně na uvědomění si paliv v praxi

část otázek je pokládána tak, aby si žák nejen procvičil a zopakoval učivo, ale také aby se něco nového a pokud možno zajímavého dozvěděl

Využití hry
ot zka 1

Jaká oddělovací metoda, o které jsme se učili v minulém roce, se používá ke zpracování ropy?

Otázka č. 1:

ODPOVĚĎ: destilace

ot zka 2

STOP 1:55

Jaké další produkty se získávají destilací ropy?

Otázka č. 2:

ODPOVĚĎ: mazut, petrolej, benzín –(lehký, těžký), plynový olej

ot zka 3

Ropa a zemní plyn vznikly během milionů let pod vrstvami hornin z čeho?

z bahna

z nafty

ze sopečné lávy

z odumřelých živočichů a rostlin

Otázka č. 3:

ODPOVĚĎ: z odumřelých živočichů a rostlin d)

ot zka 5

STOP 0:50

Dá se propan-butan přelévat? Jestli ano proč?

Otázka č. 5:

ODPOVĚĎ: ANO, protože má směs propan-butanu větší hustotu než vzduch dá se přelévat

ot zka 6

Co znamená zkratka LPG a k čemu se používá?

Otázka č. 6:

ODPOVĚĎ: =liquidpetroleumgas, zkapalněný propan-butan.

Palivo do motorů aut nebo do topidel (domácí kotle, plynové topidlo zvané wafky). Řadí se mezi nejekologičtější využívaná paliva, protože při spalování vzniká daleko méně CO,popelu,žádný SO2 , tím pádem nezatěžuje tolik životní prostředí.

ot zka 7

Uveďte další palivo, které většinou má stejné místo ložiska a těžby jako ropa.

Otázka č. 7:

ODPOVĚĎ: zemní plyn. Většinou provází ropu, ale existují i jeho samostatná naleziště.

ot zka 8

STOP 0:43

Z čeho se skládá zemní plyn?

Otázka č. 8:

ODPOVĚĎ: Je směsí plynných uhlovodíků, v ní převažuje methan (75 a více %), ethan, propan, butan.

ot zka 9

Starší zděné komíny, kterými mají být odváděny produkty hoření zemního plynu, je nutné vyvložkovat chemicky odolným materiálem. Důvodem je, že:

Otázka č. 9:

komín by se mohl vznítit

vnitřek komínu narušuje při hoření vznikající oxid uhličitý

stavební materiál je rozrušován vodní párou, oxidem siřičitým a dalšími produkty hoření

komín je nutno zúžit, aby nedošlo k explozi při zapálení hořáků tepelných spotřebičů

ODPOVĚĎ: při spalování zemního plynu vzniká CO2, vodní páry a ze sirných nečistot zemního plynu vzniká SO2. Zároveň při vysoké teplotě plamene ze vzdušného dusíku a kyslíku vznikají i oxidy dusíku. Reakcí těchto oxidů s vodou vznikají kyseliny, které intenzivně narušují zdivo komína.

ot zka 10

Vyjmenuj tři oblasti, kde se těží v ČR uhlí?

Otázka č. 10

ODPOVĚĎ: Černé uhlí: Ostravsko, Kladensko

Hnědé uhlí: Mostecko, Sokolovsko

ot zka 11

Patří uhlí mezi obnovitelné nebo neobnovitelné energetické zdroje?

Otázka č. 11

STOP 1:05

ODPOVĚĎ: neobnovitelné zdroje.

ot zka 12

Uveďte dva největší problémy využívání uhlí jako paliva:

a) uhlí je vzácné

b) Obtížně se spaluje

c) Bývá znečištěno sloučeninami síry

d) Uvolňuje plyn, který může způsobovat skleníkový efekt

e) Spalování uhlí ztenčuje ozonovou vrstvu

Otázka č. 12

ODPOVĚĎ: c) d)

ot zka 13

Mezi obnovitelné zdroje energie patří:

zemní plyn

bioplyn

svítiplyn

koks

benzín

Otázka č. 13

ODPOVĚĎ: bioplyn b)

ot zka 14

STOP 0:22

Otázka č. 14

Co bude farma Stonava dělat s takovým množstvím kukuřice?

ODPOVĚĎ: k výrobě bioplynu, z kterého se vyrábí elektřina a tepelná energie.

slide20

Použité zdroje:

Vacík: Přehled středoškolské chemie, SPN

Beneš,Pumpr,Banýr: Základy chemie II,Fortuna

Internet

Zbirovský: Chemická technologie I,SNTL

Beneš,Pumpr: Minimum chemie, Kvarta

Videa:

http://www.youtube.com/watch?v=Dl9iGmmD2us

http://www.youtube.com/watch?v=sBsjKAAuTsM

http://www.youtube.com/watch?v=iUxqR-Y9Obk

http://www.youtube.com/watch?v=9TtZldvfHnY

http://www.youtube.com/watch?v=b1ZYuaHsda4

http://www.youtube.com/watch?v=smdvNArMFN8

Obrázky:

http://www.google.cz/imgres?q=destilace&hl=cs&biw=1280&bih=822&gbv=2&tbm=isch&tbnid=yZ3-BCNXfEhphM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Destilace&docid=XxD_wx2cAz2_cM&w=320&h=360&ei=EfmGTvieCKiQ4gSJqNiHDw&zoom=1&iact=rc&dur=370&page=1&tbnh=140&tbnw=124&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=103&ty=90

http://www.google.cz/imgres?q=propan+butan&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=-Wllx7UhIAwIgM:&imgrefurl=http://www.plynoserviskail.cz/www-plynoserviskail-cz/eshop/15-1-Varice-na-Propan-Butan/0/5/196-1-horakovy-varic-MEVA-SOLO-2153&docid=zMaMd_iP4rtbhM&w=225&h=250&ei=q_qGTpKCKOb74QTMz82SDw&zoom=1&iact=rc&dur=120&page=2&tbnh=135&tbnw=122&start=24&ndsp=24&ved=1t:429,r:2,s:24&tx=53&ty=76

http://www.google.cz/imgres?q=LPG&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=ws1tJ3XANtrt8M:&imgrefurl=http://www.topprodukt.cz/sluzby.14/cerpaci-stanice-lpg-a-prestavba-pohonu-na-lpg-litvinov-janov.761.html&docid=bDaAH8PAh7epXM&w=425&h=476&ei=O_uGToXyH8WH4gSzo9nAAg&zoom=1&iact=rc&dur=153&page=9&tbnh=134&tbnw=120&start=170&ndsp=21&ved=1t:429,r:14,s:170&tx=67&ty=62

http://www.google.cz/imgres?q=lo%C5%BEiska+zemn%C3%ADho+plynu&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=cQdWMjU41pbFmM:&imgrefurl=http://filip-sellner.byl.cz/sem/&docid=QPBjumUm3n6ZEM&w=177&h=159&ei=4vyGTuXkMezb4QTu1pmiDw&zoom=1&iact=rc&dur=173&page=1&tbnh=127&tbnw=141&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:4,s:0&tx=68&ty=86

http://www.google.cz/imgres?q=methan&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=5PlHgEcX3Hg5FM:&imgrefurl=http://www.hems-renewables.de/energiekonzept-2050/chem-speicher.html&docid=LHTnUg3j8fQ2MM&w=182&h=214&ei=QP2GTr-SAqvU4QS6p4TUDw&zoom=1&iact=rc&dur=233&page=1&tbnh=148&tbnw=127&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=85&ty=74

http://www.google.cz/imgres?q=komin%C3%ADk&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=wGNa9eQ4IZheNM:&imgrefurl=http://www.kominik.borec.cz/&docid=wjlQAqicHrwlGM&w=208&h=334&ei=bv2GTr_fBqej4gSu_KmWDw&zoom=1&iact=rc&dur=409&page=1&tbnh=136&tbnw=85&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:20,s:0&tx=39&ty=103

http://www.google.cz/imgres?q=t%C4%9B%C5%BEba+uhl%C3%AD+%C4%8CR&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=_r2v7XEWTRFsVM:&imgrefurl=http://www.energyweb.cz/web/index.php%3Fdisplay_page%3D2%26subitem%3D1%26ee_chapter%3D2.4.1&docid=pgCRfyDij-iZdM&w=280&h=177&ei=AP6GTt77EI_74QSR9PnFDw&zoom=1&iact=rc&dur=146&page=1&tbnh=121&tbnw=192&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=68&ty=94

http://www.google.cz/imgres?q=zdroj+energie-slunce&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=kjutwsHb8IUPpM:&imgrefurl=http://www.ekostrazce.cz/texty/obnovitelne-zdroje&docid=_TUFlEzDJN-RvM&w=97&h=200&ei=3TOHTqbGKuzR4QSkntizDw&zoom=1&iact=rc&dur=120&page=1&tbnh=138&tbnw=67&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:12,s:0&tx=47&ty=74

http://www.google.cz/imgres?q=biomasa&um=1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=Yn7WGFyDquVDAM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa&docid=87179L-7YOtWGM&w=420&h=334&ei=kDSHTtrXIOmj4gT1pdnBDw&zoom=1&iact=rc&dur=112&page=1&tbnh=136&tbnw=150&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=99&ty=52

Člověk a příroda, chemie, paliva

Autor: Mgr. Ilona Sadílková

Univerzita Karlova v Praze

Přírodovědecká fakulta

Katedra učitelství a didaktiky chemie

2011

videostop pro chemiky didaktick pozn mky

Slouží pro opakování a zažití učiva z paliv v našem životě

-žáci si zopakují učivo paliva

-žáci si uvědomí použití chemie do běžného reálného života

-žáci se zamyslí nad bezpečností a ochraně ŽP

-žáci se zamyslí a zapřemýšlí nad otázkami ze všedního života

-žáci se dozví o něco více než základní učivo

Pravidla hry:

Žáci ve třídě se rozdělí do tří skupin. Každá skupina dostane zvoneček. Jeden z nich se vybere jako hlavní zvonič, který zareaguje v případě, že otázku jeho skupina bude umět odpovědět.

Bude 5 ukázek. Před každým videem bude jedna otázka na rozstřel, kdo bude vědět, má právo odpovědět na druhou otázku. V průběhu videa učitel zastaví a zeptá se na druhou otázku. Jen v případě, že nebude vědět, tak bude odpovídat ta skupina, která dříve zazvoní.

Třetí otázka směřovaná na skupinu, která správně odpověděla, odpoví až potom, co se zeptá ostatních dvou skupin, které mají právo „blafovat“ nebo mluvit pravdu a je jen na skupině, jestli poslechnou nebo budou důvěřovat své odpovědi.

Za každou správnou odpověď dostane skupina bod a ta skupina s největším počtem bodů vyhrává. Ta skupina, která oblafne skupinu ptající se na odpověď poslední otázky má bod.

Videostop pro chemiky-didaktické poznámky