Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGRAMMA VAN DEZE OUDERAVOND HAVO 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGRAMMA VAN DEZE OUDERAVOND HAVO 3

PROGRAMMA VAN DEZE OUDERAVOND HAVO 3

107 Views Download Presentation
Download Presentation

PROGRAMMA VAN DEZE OUDERAVOND HAVO 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HARTELIJK WELKOM.Ouderavondhavo 3profielkeuzePeter Tilman conrector havoGerard van Gorkum decaan havo

 2. PROGRAMMA VAN DEZE OUDERAVOND HAVO 3 • PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING • MOGELIJKHEDEN NA HAVO 3 • DE TWEEDE FASE - OPZET • UITLEG PROFIELEN • UITLEG PROFIELKEUZEFORMULIER • UW VRAGEN

 3. PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING (1) • LESSEN QOMPAS • ************************************* • Vakkencarrousel: economie en m&o, • kunstvakken, wiskunde A en B • en N(atuur) L(even) T(echnologie) 22 januari ************************************* ADVIEZEN DOCENTEN • 11 februari

 4. PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING (2) INLEVEREN VOORLOPIGE PROFIELKEUZE 14 februari Rapportvergaderingen met bespreking van adviezen van docenten 28 maart

 5. PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING (3) • GESPREK (n.a.v. de adviezen) MET DECAAN • OF VAKDOCENT indien noodzakelijk • week 13 t/m 15 • ****************************** • OUDERAVOND voor de grote twijfelaars • 10 en 11 april • ************************** • DEFINITIEVE KEUZEUITERLIJK • 15 april

 6. NA 3 HAVO 3H 4HMBO Bij voldoende rapport

 7. TWEEDE FASE - OPZET 1. GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 2. PROFIELDEEL 3. VRIJ DEEL (= 1 vak naar keuze)

 8. HET GEMEENSCHAPPELIJKE DEEL • Verplichte vakken: • Nederlands, Engels, Maatschappijleer, CKV ( Culturele Kunstzinnige Vorming ) en LO ( Lichamelijke Opvoeding ). • Schoolkeuze: • Godsdienst, OSB ( Oriëntatie op Studie en Beroep ) en Profielwerkstuk

 9. PROFIELEN Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek

 10. ProfielCultuur en Maatschappij (1) • Verplichte profielvakken: • 2e MVT ( Duits of Frans ) en Geschiedenis • Profielkeuzevakken: • 1 keuzevak uit: Duits, Frans of Kunstvak ( Beeldende Vorming, Muziek of Drama ) en • 1 keuzevak uit: Aardrijkskunde of Economie

 11. ProfielCultuur en Maatschappij (2) • Vrije deel (1 vak kiezen uit ): • Aardrijkskunde , Duits, Frans, Biologie , Economie, Kunstvak ( Beeldende Vorming, Muziek of Drama ) ( mits het geen tweede kunstvak is ),M&O of Wiskunde A • Trefwoorden: • hulpverlening, toneel, film, muziek, kunstsector, vertalen, reclame, welzijn, opvoeding

 12. ProfielEconomie en Maatschappij (1) • Verplichte profielvakken: • Wiskunde A of Wiskunde B • Economie en Geschiedenis • Profielkeuzevakken: • 1 keuzevak uit: Aardrijkskunde, Duits, Frans of M&O

 13. ProfielEconomie en Maatschappij (2) • Vrije deel (1 vak kiezen uit ): • Aardrijkskunde, Duits, Frans , Kunstvak ( Beeldende Vorming , Muziek of Drama ) , M&O of Biologie . • Trefwoorden: • administratie, accountancy, handel, bankwezen, management toerisme/recreatie, economie

 14. ProfielNatuur en Gezondheid (1) • Verplichte profielvakken: • Wiskunde A of Wiskunde B, Biologie en Scheikunde • Profielkeuzevakken: • 1 keuzevak uit: Aardrijkskunde, Natuurkunde of N(atuur) L(even) T(echnologie)

 15. ProfielNatuur en Gezondheid (2) • Vrije deel ( 1 vak kiezen uit ): • Aardrijkskunde, Duits, Frans , Economie, Kunstvak ( Beeldende Vorming , Muziekof Drama ) , M&O ( mits er geen NLT is gekozen ) , Natuurkunde of N(atuur) L(even) T(echnologie) • Trefwoorden: • gezondheidszorg, milieuzorg, plantenteelt, zoölogie, voeding, laboratoriumwerk

 16. ProfielNatuur en Techniek (1) • Verplichte profielvakken: • Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde • Profielkeuzevakken: • 1 keuzevak uit Biologie of N(atuur) L(even) T(echnologie)

 17. ProfielNatuur en Techniek (2) • Vrije deel ( 1 vak kiezen uit): • Aardrijkskunde, Duits , Frans, Economie, M&O ( mits er geen NLT is gekozen ), Biologie , N(atuur) L(even) T(echnologie) of Kunstvak ( Beeldende Vorming, Muziek of Drama ) • Trefwoorden: • techniek, informatica, chemie, milieu, landbouw, laboratoriumwerk

 18. Het Profielkeuzeformulier

 19. ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP • HAVO 3: QOMPAS PROFIELKEUZE, VAKKENCARROUSEL (10 slu’s) • HAVO 4: QOMPAS STUDIEKEUZE HET BEZOEKEN VAN OPEN DAGEN VAN MOGELIJKE VERVOLG OPLEIDINGEN EN HET MEELOPEN BIJ BEDRIJVEN etc. (15 slu’s) • HAVO 5: ACTIVITEITEN ZOALS IN HAVO 4 MET UITEINDELIJK EEN EINDGESPREK MET DE DECAAN. (15 slu’s)

 20. UW VRAGEN !

 21. Ik wens uw kind en u succes met het kiezen van het juiste profiel.