slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
POVODNĚ 2002

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

POVODNĚ 2002 - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

POVODNĚ 2002. Obsah semináře:. 1/ Průběh nasazení Armády České republiky při záchranných pracích a odstraňování následků ničivých povodní v srpnu 2002. 2/ Seznámení s operací "OBNOVA". Část první:. Nasazení sil AČR v průběhu povodní. 7.- 10 . srpna 2002.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POVODNĚ 2002' - penn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Obsah semináře:

1/ Průběh nasazení Armády České republiky při záchranných pracích

a odstraňování následků ničivých povodní v srpnu

2002

2/ Seznámení s operací "OBNOVA"

slide3
Část první:

Nasazení

sil AČR

v průběhu povodní

slide4
7.-10. srpna 2002

Rozsáhlé povodně zasáhly jižní Čechy

V 39 městech Jihočeského kraje vyhlášen stav nebezpečí

Tisíce lidí evakuovány

V tomto období armáda postupně nasazovala síly a prostředky na základě operativních dohovorů

velitelů jednotlivých útvarů se

starosty a přednosty zasažených

obcí, měst a okresů.

slide5
Neděle 11. srpna 2002

Avizovány další vydatné srážky

Povodí Vltavy upouští přeplněné přehrady

Poznámka: Do dále uváděných počtů zasazených a záložních sil a prostředků jsou zahrnuty pouze centrálně řízené síly a prostředky AČR a nezahrnují ty, které vyčlenili velitelé jednotlivých útvarů na žádost orgánů státní správy a místní samosprávy v postižených oblastech.

 • Ve 22.00 hodin vydává NGŠ AČR nařízení velitelům operačních stupňů o
 • uvedení vojsk do vyššího stupně připravenosti
 • Na operačních velitelstvích začínají pracovat operační skupiny
 • Další jednotky AČR se přesunují do prostoru jižních Čech
 • Současně na GŠ AČR začíná pracovat operační středisko
slide6
Pondělí 12. srpna 2002

Silné srážky na celém území Čech

Očekává se další vlna povodní

 • Nejpočetnější nasazení sil AČR je v postižených oblastech Jihočeského
 • a Západočeského kraje
 • V Praze nasazeno 150 vojáků k budování ochranných hrází
 • Záchrana lidských životů vrtulníky vojenské letecké záchranné
 • a pátrací služby v nočních hodinách na Plzeňsku
slide7
Úterý 13. srpna 2002

Záplavy paralyzovaly téměř celé Čechy

200.000 lidí evakuováno

Stav nouze v šesti postižených krajích

Vláda na základě vývoje krizové situace rozhodla o povolání vojáků v činné službě pro plnění úkolů pořádkové a ochranné služby a pro plnění úkolů při živelních pohromách.

 • Armáda zahájila distribuci humanitární pomoci
 • Zajištění logistické podpory pro fungování sítě mobilního operátoravyužívané
 • vrámci krizového řízení Integrovaného záchranného systému
 • Vyslání sil a prostředků AČR do prostorů elektráren Kamýk a Štěchovice
 • Potopení remorkéru s pískem v Kralupech nad Vltavou
 • Soustřeďování mostních konstrukcí v posádce Bechyně
 • Záchrana lidských životů vrtulníky vojenské letecké záchranné a pátrací služby
 • v nočních hodinách na Plzeňsku
 • Aktivní dobrovolné zálohy v akci
slide8
Středa 14. srpna 2002

Povodeň udeřila plnou silou v hlavním městě

Zatopeny klíčové stanice metra

Povodňová vlna postupuje na sever

Na základě rozhodnutí Ministerstva obrany ČR a Ministerstva dopravy a spojů ČR jsou zakázány od půlnoci 14.srpna 2002 do 24.00 hodin 18.srpna 2002 lety všech letounů (všeobecného letectví a sportovních letounů) kromě letounů integrovaného záchranného systému, které pomáhají obyvatelům v oblastech postižených povodněmi

 • Těžiště nasazení AČR se přesouvá do oblasti hlavního města
 • a severních Čech
 • Vydáno zvláštní nařízení NGŠ AČR o urychleném řešení sociální situace
 • vojáků, jejichž rodiny byly zasaženy povodněmi
 • Vojenští psychologové pomáhají v evakuačních centrech
 • První letadla s humanitární pomocí dorazila do Prahy (z Belgie a Řecka)
 • Zahájeno přemosťování zničených mostů v postižených oblastech
slide9
Čtvrtek 15. srpna 2002

Severní Čechy se připravují na povodňovou vlnu

Hladiny řek v jižních a západních Čechách a v Praze začínají klesat

Problémy ve Spolaně Neratovice

 • Vrtulníky AČR zachraňují lidské životy v Zálezlicích a na Litoměřicku
 • Mi-17 nasazen při likvidaci havárie ve Spolaně Neratovice
 • Proveden chemický průzkum Spolany Neratovice
 • Postaveny tři mosty AM-50 (Malonty, Třeboň, rybník Svět)
slide10
Pátek 16. srpna 2002

Kulminace hladiny Labe v Ústí nad Labem

Začínají práce na odstraňování následků povodní

 • Těžiště nasazení sil AČR přeneseno do severních Čech
 • Policie ČR posílena o 1334 vojáků
 • MO ČR rozhodl o omezení výcviku v AČR, uvolněnými silami a prostředkypomoci při likvidaci následků povodní
slide11
Sobota 17. srpna 2002

Povodňová vlna opustila území ČR

Pokles hladin na všech tocích

Únik chlóru ve Spolaně Neratovice

 • Schválen plán operace "Povodeň 2002"
 • Nasazení speciálního chemického odřadu AČR k eliminaci nebezpečí ve
 • Spolaně Neratovice (142 osob)
 • Realizace opatření k omezení výcviku v AČR
operace povode 2002 zahrnuje
Operace „Povodeň 2002“zahrnuje:

Poskytnutí účinné pomoci silami a prostředky AČR při odstraňování následků povodní

- operaci „Obnova“

- operaci „Ochrana“

Vyčleněné síly AČR pro potřeby policie ČR k zabezpečení ochrany majetku osob a zabezpečení pořádkové služby.

- operacihumanitární pomoci

CÍL : Poskytnout pomoc orgánům státní správy a samosprávy při řízení humanitární pomoci, nabídnout volné ubytovací, školící, rekreační a výcvikové kapacity AČR pro obyvatelstvo postižené povodněmi k ubytování rodinných příslušníků obyvatel, kteří nejsou schopni se zapojit do likvidace následků povodní (nezletilí, fyzicky handicapovaní)

- psychologickou a zdravotnickou operaci

Příslušníkům AČR nasazeným do operace „Obnova“ a postiženému obyvatelstvu zabezpečit v souladu s platnou legislativou primární, odbornou a specializovanou zdravotní péči, psychologickou podporu, běžný a zvýšený hygienický dozor, protiepidemická a veterinární opatření v prostoru nasazení a ubytování vojsk a v nezbytném rozsahu i v nevojenském sektoru. Zajistit dostatečný počet zdravotnického personálu, nezbytné množství léčiv, dalšího zdravotnického materiálu a techniky, jeho průběžné doplňování a údržbu a plynulé zásobování zasazených vojsk.

slide13
Neděle 18. srpna 2002

V Ústí nad Labem zahájeny odklízecí práce

Zřícení podmáčených objektů v zasažených oblastech

 • AČR provádí přeskupení nasazených sil a prostředků
 • Dva letouny z Velké Británie s humanitární pomocí přistály v Praze
 • Posílení chemického odřadu k eliminaci nebezpečí v neratovické Spolaně
 • na 180 osob
 • Vydáno nařízení pro operaci „Obnova“
 • Příprava účelového uskupení k nasazení ženijní techniky v
 • severních Čechách
 • Rozvinuta humanitární základna pro 70 dětí v prostoru Uhříněvse
slide14
Pondělí 19. srpna 2002

Pokles hladin řek pokračuje

Pokračují práce na odstraňování následků

Škody mohou dosáhnout až 90 miliard

 • Zahájení činnosti vojenských statiků
 • AČR nasazuje další síly a prostředky ze zálohy
 • Zvýšená pozornost věnovaná eliminaci nebezpečí úniku škodlivin
 • ze Spolany Neratovice
slide15
Úterý 20. srpna 2002

V řadě míst zasažených povodní zůstávají rozsáhlé zatopené oblasti

Dochází k narušení statiky staveb a borcení podmáčených objektů

Pokračují práce při odstraňování následků povodní

Do postižených oblastí je přidělována zahraniční pomoc na základě rozhodnutí Ústředního krizového štábu

 • 8.00 hodin – zahájena operace „Obnova“
 • Předání řízení operace „Povodeň“ Velitelství sil územní obrany AČR
 • Na odstraňování následků povodní se podílí také 69 příslušníků
 • aktivních dobrovolných záloh
slide17
Souhrn nasazení sil a prostředků Vzdušných sil AČR se stavem k 18.00 hodin 19. 8. 2002

Byly nasazeny vrtulníky typu: Mi-17, W-3A Sokol a Mi-24

slide18
Část druhá:

Operace „OBNOVA“

slide19
Cíl operace „Obnova“:

poskytnout účinnou pomoc silami a prostředky AČR při odstraňování následků povodní

slide20
Schéma řízení operace:

Velitelství sil územní obrany

Tábor

20. VeÚzO

21. VeÚzO

21. VeÚzO

21. VeÚzO

21. VeÚzO

Kraj

Okres

Pracovní skupiny

slide21
Způsob řízení operace na operačním stupni:

Velitelství sil územní obrany:

 • Celková podpora operace
 • Evidence sil a prostředků
 • Koordinace nasazení lidí a strojů
 • Uvolňování větších celků
 • Výstavba mostů
 • Humanitární pomoc
slide22
Způsob řízení operace na

taktickém stupni:

Kraj:

 • Podpora okresů
 • Přehled o lidech a technice
 • Přesun sil a prostředků v rámci kraje
 • Uvolnění sil a prostředků z kraje

Okres:

 • Efektivní řízení prací
 • Logistika
slide23
Časový plán operace „Obnova“:
 • do 20. 8. 2002
 • 20. 8. 2002 v 8.00
 • 19. 8. – 28. 8. 2002
 • 29. 8. – 4. 9. 2002
 • od 4. 9. 2002

- přeskupení sil a prostředků

- zahájení operace

- masové nasazení sil a prostředků

- propuštění nezbytných specialistů,

(např. vojáků pro zahraniční mise)

 • pohyb sil, zejména ženijních
 • specialistů
ad