wyniki mpec sp z o o w mielcu za 2008 rok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2008 rok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2008 rok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2008 rok - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu. Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2008 rok. Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 9.09.2009 /. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu. Rok powstania spółki.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2008 rok' - penelope-adams


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rok powstania sp ki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

Rok powstania spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki CieplnejSp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 rokuw wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec.

Natomiast MPEC jako przedsiębiorstwo państwowe powstało w 1988 roku.

cel funkcjonowania i zakres dzia alno ci

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

Cel funkcjonowania i zakres działalności

Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb

na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy

prowadzeniu rentownej działalności.

Podstawowym przedmiotem działalności jest

dystrybucja ciepła.

Pozostała działalność obejmuje:

- produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych

- wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie

- obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu

dane charakterystyczne stan na 31 12 2008

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

Danecharakterystyczne/ stan na 31.12.2008 /

długość sieci cieplnych 49 km

ilość węzłów cieplnych 260 sztuk

ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk

moc zamówiona 76,5 MW

ilość odbiorców 302

ilość pracowników 61

g wne zadania wyznaczone przez w a ciciela i rad nadzorcz

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą

Przychody ze sprzedaży – 22.310 tys. zł

Koszty działalności oper. – 22.240 tys. zł

Zysk netto – 60 tys. zł

Nakłady inwestycyjne – 1.770 tys. zł

przychody ze sprzeda y

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

Przychody ze sprzedaży

plan 2008 - 22.310 tys. zł

wykonanie 2008 - 22.160 tys. zł

Plan zrealizowano w 99%, sprzedając 518 tys. GJ ciepła (średnia ostatnich pięciu lat wynosi 540 tys. GJ). Średnia cena brutto 1 GJ wyniosła 50,62 zł /wzrost o 4%/.

Planowane przychody w 2009 roku to 25.105 tys. zł.

koszty dzia alno ci operacyjnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

Koszty działalności operacyjnej

plan 2008 - 22.240 tys. zł

wykonanie 2008 - 22.245 tys. zł

Założenia planu zrealizowano w 100%.

Planowane koszty działalności operacyjnej w 2009 roku to 25.020 tys. zł.

zysk netto

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

Zysk netto

plan 2008 – 60 tys. zł

wykonanie – 68 tys. zł

Plan zrealizowano w 113 %.

Planowany zysk netto w 2009 roku to 52 tys. zł.

inwestycje

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

Inwestycje

plan 2008 – 1.770 tys. zł

wykonanie – 2.040 tys. zł

Nastąpiło przekroczenie nakładów inwestycyjnych o 15% głównie ze względu na dodatkowe podłączenia nowych odbiorców.

Planowane nakłady inwestycyjne w 2009 roku to 1.094 tys. zł.

najwa niejsze zadania inwestycyjne

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

Najważniejsze zadania inwestycyjne

podłączenia nowych odbiorców – 856 tys. zł

modernizacja sieci cieplnej – 419 tys. zł

zakup koparki – 244 tys. zł

montaż węzłów cieplnych – 186 tys. zł

modernizacja budynku spółki – 162 tys. zł

najwa niejsze pod czenia

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

Najważniejsze podłączenia

Budynek mieszkalny MSM ul. Dąbrówki 7

Budynek mieszkalny MSM ul. Wyszyńskiego 7

Budynek mieszkalny MZBM ul. MMR 40

Obiekty MKS sp. z o.o. ul. Moniuszki 12

Budynek Firmy Intesa ul. Pułaskiego 1

monta w z w cieplnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

Montaż węzłów cieplnych

Pawilon Pasaż ul. Dworcowa 4

Przychodnia Zdrowia nr 7 ul. Chałubińskiego 6

Linde Gaz ul. Przemysłowa 24

Baza MPB ul. Przemysłowa 10

Veolia ul. Przemysłowa 2

Pawilon ul. Pisarka 3

Przedszkole ul. Drzewieckiego 11

g wne zagro enia i problemy sp ki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

Główne zagrożenia i problemy spółki

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na:

-wykonywanie prac termomodernizacyjnych

-akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych

-anomalie pogodowe w sezonie grzewczym

Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/

Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła

analiza swot

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

Analiza SWOT

Mocne strony:

-dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią

Słabe strony:

-zdekapikalizowany majątek trwały

Szanse:

-możliwość poszerzenia udziału w rynku

-możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE

Zagrożenia:

-spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło

-konkurencja ze strony innych mediów

podsumowanie 2008 roku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

Podsumowanie 2008 roku

Zaprezentowane dane pokazują, że w 2008 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła.