avrupa b rl gen lemeler ve tarim n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMELER VE TARIM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMELER VE TARIM - PowerPoint PPT Presentation


 • 301 Views
 • Uploaded on

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMELER VE TARIM. ATAUM Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN A.Ü. Ziraat Fakültesi. AB SÜRECİ- NEREDEN NEREYE?. AB AÇISINDAN ? TÜRKİYE AÇISINDAN?. AT’a Yapılan Başvurular Yunanistan 8 Haziran 1959 Türkiye 31 Temmuz 1959 İrlanda 1 Ağustos 1961,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMELER VE TARIM' - pello


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
avrupa b rl gen lemeler ve tarim

AVRUPA BİRLİĞİGENİŞLEMELER VE TARIM

ATAUM

Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN

A.Ü. Ziraat Fakültesi

ab s rec nereden nereye

AB SÜRECİ- NEREDEN NEREYE?

AB AÇISINDAN?

TÜRKİYE AÇISINDAN?

slide3

AT’a Yapılan Başvurular

Yunanistan 8 Haziran 1959

Türkiye 31 Temmuz 1959

İrlanda 1 Ağustos 1961,

İngiltere ve Danimarka 10 Ağustos 1961

Norveç30 Haziran 1962

İngiltere,İrlanda,Danimar. 10 Mayıs 1967

Bu üç ülke ve Norveç'le tam üyelik görüşmelerinin başlaması 30 Haziran 1970

22 Ocak 1972 de katılma anlaşmaları

slide5

Ortaklık Anlaşmaları

Malta 1 Nisan 1971

Kıbrıs 1 Haziran 1973

de mler
AB açısından

1958- Altılar

1973- Dokuzlar

1981- Onlar

1986- Onikiler

1995- Onbeşler

2004- Yirmibeşler

2007- Yirmiyediler

?

Türkiye açısından

1959- Başvuru

1964- Ortaklık süreci

1970- Katma Protokol

1978-80 ve1980-86 dondurma

1987- Tam üye. başvuru

1996- Gümrük Birliği

1999- Helsinki Zirvesi

2005- Görüşme. baş.

DEĞİŞİMLER
baz kar la t rmalar
Bazı Karşılaştırmalar
 • GSYH’da tarımın payıTürkiye’de %11.1 AB-25’de % 2.1;
 • Türkiye’deki tarım alanı AB-25’in %23’ü;
 • Türkiye’de tarım işletmesi sayısı 3 milyon, AB-25’de 13 milyon;
 • Türkiye’de ortalama işletme genişliği 6 ha., AB-25’de 13 ha.;
geni leme s recinde otp
Genişleme Sürecinde OTP
 • 6lar: Ortak fiyatlar
 • 9lar: Üretim artışı ve yapısal iyileştirme;
 • 10lar: Yükselen harcamalar ve stoklar;
 • 12ler: Reform arayışları;
 • 15ler: Mali disiplin, üretimde azalma ve kırsal kalkınma;
 • 25ler: Yardım-üretim bağının kesilmesi ve kırsal kalkınma
geni lemenin tar m a s ndan eski yelere etkisi
Genişlemenin Tarım Açısından Eski Üyelere Etkisi
 • Tarım ve üretim yapısı ile tarım politikalarındaki değişiklikler;
 • Ek bütçe harcamaları;
 • AB idari kuruluşlarının yükü;
 • Büyüyen pazar olanakları
geni lemenin tar m a s ndan yeni yelere etkisi
Genişlemenin Tarım AçısındanYeni Üyelere Etkisi
 • Büyüyen pazar ve tarımsal gelişme olanakları,
 • Yeni standartlara uyum,
 • Üstlenilen taahhütler,
 • AB-15 üreticileri karşısında varlıklarını sürdürme ve rekabet gücünü artırma zorunlulukları
slide26
Pazar Genişlemesi:
 • Onbir milyon çiftçi yaklaşık yarım milyarlık bir tüketici kitlesine hitap edecek
 • Satın alma gücü AB-15 dekinden iki misli hızlı büyüyecek, işlenmiş ürünlere karşı talep artacaktır.
slide27
Ücret düzeyleri yeni üye ülkelerde eski üyelerdekinden %40 daha düşüktür.
 • Ama emek verimliliği ücret düzeylerindeki artışın altında bir artış gösterecektir.
slide30
2006’da tarım harcamalarının toplam bütçe içindeki payı %45 olacaktır. 2013’te Bulgaristan ve Romanya’nın da katılımına rağmen bu oran %35’e inecektir.
slide31

Yeni Üyelere Getirilen Kurallar

 • Tek çiftlik ödemesinde kademeli artış (2005’te %25, 2013’te %100)
 • Basitleştirilmiş program (ha. başına ödeme),
 • Çapraz uyumdan geçici istisna
 • Desteği katılım öncesi verilen devlet yardımına kadar yükseltebilme seçeneği
devam
Devam..
 • 10lara AB15’te kişi başına düşen yardımın iki misli kırsal kalkınma yardımı,
 • Bölgesel yardımlardan halihazırdaki üyelerden daha az yararlanma
 • Piyasa destek önlemlerinden üyelik tarihinden itibaren yararlanma
 • Modülasyon ve mali disiplinden istisna
slide33

Yeni Üye Devletlere Getirilen Zorunluluklar

 • Şeker ve süt kotalarında referans dönem 1995-99 üretim düzeyi
 • Tarımsal-gıda tesisleri ile ilgili (geçiş dönemlerinde) hijyen, çevre kuralları
 • Entegre İdare ve Kontrol Sistemi/ ödeme ajansları, ticaret mekanizmaları, kuruluşlar için veteriner denetimi
slide34

Genişlemenin Tarım Açısından Etkisi

Eski üyelere etkisi:

 • Tarım ve üretim yapısı ile tarım politikalarındaki değişiklikler,
 • Ek bütçe harcamaları,
 • AB idari kuruluşlarının yükü
geni lemenin tar m a s ndan etkisi
Genişlemenin Tarım Açısından Etkisi

Yeni üyelere etkisi:

 • Büyüyen pazar ve tarımsal gelişme olanakları,
 • Yeni standartlara uyum,
 • Üstlenilen taahhütler,
 • Daha yüksek rekabet gücüne sahip AB-15 üreticileri karşısında varlıklarını sürdürme ve rekabet
slide36

Beklenen:

 • Onbir milyon çiftçi yaklaşık yarım milyarlık bir tüketici kitlesine hitap edecek
 • Satın alma gücü AB-15 dekinden iki misli hızlı büyüyeceği beklentisi altında bu ülkelerde katma değer, yüksek kaliteli ve (et-peynir gibi) işlenmiş ürünlere karşı talebin artması ve 15lerin bundan faydalanması
devam1
Devam..
 • Çek Cumhuriyeti’nin Avusturya’dan şarap ithalatı 1997 yılında 2.5 milyon lt., 2003 yılında 15.5 milyon lt.
devam2
Devam..
 • Ücret düzeyleri yeni üyelerde %40 düşüktür.
 • Ücretler emek verimliliğinden daha hızlı yükselecek, emek verimliliği ücret düzeylerindeki artışın altında kalacaktır.
 • Ücret düşüklüğünün yarattığı mukayeseli avantajlar. yararlanma ?
devam3
Devam..
 • Çifte yarar ve çifte sıfır
 • AB-15 de sektör geliri DGD dahil, OTP reformundan fazla ölçüde etkilenmeyecek.
 • 2010 dan sonra durum daha iyileşebilecek. AB-15’de bu, genişleme olmasaydı olacak olandan daha iyi bir görünüm arz etmekte.
 • Genişlemiş AB’de daha olumlu piyasa dinamikleri
slide41
İstatistik veri tabanları;

Çiftçi, arazi ve hayvan kayıt sistemleri; İdari yapılanmalar;Tarım sektöründe örgütlenme; Kalite standartları, Bitki ve hayvan sağlığı şartları, veteriner kontrol noktaları;Balıkçılık avlanma ve kontrol sistemleri açısından gerekli düzenlemeler.

ad