Zesp szkolno przedszkolny im mjra henryka sucharskiego w tylmanowej
Download
1 / 15

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej - PowerPoint PPT Presentation


  • 119 Views
  • Uploaded on

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej. „20 lat wspólnie” - TYLMANOWA. Gmina Ochotnica Dolna. STYL ZARZĄDZANIA SAMORZĄDU GMINNEGO PO 1989 ROKU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej' - peigi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zesp szkolno przedszkolny im mjra henryka sucharskiego w tylmanowej

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej

„20 lat wspólnie” - TYLMANOWA

Gmina Ochotnica Dolna


Styl zarz dzania samorz du gminnego po 1989 roku
STYL ZARZĄDZANIA SAMORZĄDU GMINNEGO PO 1989 ROKU

Po roku 1989 władzę wykonawczą stanowi wójt, natomiast ustawodawczą Rada Gminy. Decyzje o budżecie gminy podejmowane są na zebraniach wiejskich. W każdym sołectwie funkcjonuje Rada Sołecka i sołtys który ma bardzo szerokie uprawnienia. Mieszkańcy zgłaszają problemy do Rad Sołeckich ewentualnie do Rady Gminy. Przed 1989 rokiem wójta wybierali radni, natomiast teraz wybierają wszyscy mieszkańcy. Jest on bardziej zależny od mieszkańców niż przed 1989 rokiem.

Wypowiedź radnego Stanisława Bodziarczyka.


Sposoby komunikacji pomi dzy mieszka cami wsi a samorz dem po 1989 roku
SPOSOBY KOMUNIKACJI POMIĘDZY MIESZKAŃCAMI WSI A SAMORZĄDEM PO 1989 ROKU

Obecnie komunikacja gminy jest sprawniejsza. Sesje Rady Gminy są otwarte, nie jak przed 1989 rokiem. Podejmowane uchwały i decyzje umieszczane są na tablicach ogłoszeniowych, w biuletynie wydawanym bezpłatnie przez naszą gminę. Mieszkańcy gminy na bieżąco dowiadują się o prowadzonych inwestycjach na terenie wsi. Wszystkie te informacje można również znaleźć na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna.

Wypowiedź radnego Stanisława Bodziarczyka.


Wa ne inwestycje w miejscowo ci tylmanowa
WAŻNE INWESTYCJE W MIEJSCOWOŚCI TYLMANOWA

Dzięki pracy samorządu w Tylmanowej wiele się zmieniło na korzyść. Przykładów mamy dużo: rozbudowa i remont WOK-u, ośrodka zdrowia, szkoły, unowocześnienie budynku i sprzętu przeznaczonego dla straży pożarnej, wybudowanie chodników, wyremontowanie dróg osiedlowych, mostków, regulowanie potoków, rozpoczęcie budowy mostu na rzece Dunajec i wiele innych zmian, z których moim zdaniem mieszkańcy Tylmanowej są zadowoleni.

Wypowiedź radnego Mieczysława Trybulca.

Przed rokiem 1989 na terenie Tylmanowej była jedna utwardzona droga gminne, pozostałe były drogami polnymi. Po roku 1989 wyasfaltowano 20 km drogi gminnej. Największym moim zdaniem osiągnięciem samorządu w ostatnich latach jest wybudowanie drogi asfaltowej po prawej stronie Dunajca i rozpoczęcie budowy mostu, oraz zabezpieczenie skarpy naprzeciw kościoła.

Wypowiedź radnego Stanisława Bodziarczyka.


Pozyskiwanie i wykorzystywanie rodk w z unii europejskiej
POZYSKIWANIE I WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Wszystkie inwestycje jakie są prowadzone na terenie wsi dofinansowane są przez Unię Europejską. Gmina która stara się o pozyskanie pieniędzy musi zadbać o to aby dołożyć 15 - 20% kwoty do każdej inwestycji, czyli „własny wkład”.

Wypowiedź radnego Mieczysława Trybulca.

Z Unii Europejskiej najwięcej środków pozyskano na oczyszczalnię ścieków, kanalizację, budowę murów oporowych na rzece Dunajec, dróg oraz na remonty.

Wypowiedź sołtysa Jana Ligasa.


Kierunki rozwoju tylmanowej
KIERUNKI ROZWOJU TYLMANOWEJ WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Moim zdaniem wieś powinna rozwijać się turystycznie i agroturystycznie. W przyszłości planujemy budowę wyciągów, ścieżek rowerowych.

Wypowiedź sołtysa Jana Ligasa.

Przykładem dobrego zarządzania budżetem jest wydawanie pieniędzy na sport i kulturę. Przemija kultura ludowa naszej wsi dlatego konieczne jest funkcjonowanie Wiejskiego Ośrodka Kultury który organizuje imprezy dla mieszkańców podtrzymujące tradycje ludowe naszych mieszkańców.

Wypowiedź radnego Stanisława Bodziarczyka.


Zesp szkolno przedszkolny im mjra henryka sucharskiego w tylmanowej1
Zespół Szkolno-Przedszkolny WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJim. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej

Rozbudowano i wyremontowano budynek szkoły. W dobudowanej części mieszczą się: sala gimnastyczna, sala komputerowa, biblioteka, oraz pomieszczenia przedszkola.


Oczyszczalnia ciek w w tylmanowej
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJW TYLMANOWEJ

W obecnej chwili kiedy ekologia jest ważnym problemem dla naszego społeczeństwa Rada Gminy zdecydowała się na budowę oczyszczalni ścieków. Nadal prowadzone są prace związane z kanalizacją i podłączaniem gospodarstw domowych.


Osp w tylmanowej
OSP W TYLMANOWEJ WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Został unowocześniony budynek straży oraz zakupiono dwa nowe samochody z wyposażeniem dla ochotniczej straży pożarnej.


Budowa mostu na rzece dunajec
BUDOWA MOSTU NA RZECE DUNAJEC WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Rozpoczęto budowę mostu na rzece Dunajec. Most jest finansowany ze środków własnych oraz Unii Europejskiej.


Mury oporowe
MURY OPOROWE WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Mury oporowe zabezpieczają nowo wybudowaną drogę po drugiej stronie Dunajca, a wzdłuż niej biegnie główna linia kanalizacyjna do oczyszczalni.


Drogi osiedlowe
DROGI OSIEDLOWE WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Droga na Kotelnicę przed 1989 r. i obecnie.


O rodek zdrowia
OŚRODEK ZDROWIA WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Ośrodek zdrowia po przebudowie i remoncie.


Wiejski o rodek kultury
WIEJSKI OŚRODEK KULTURY WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Rozbudowa, remont i unowocześnienie Wiejskiego Ośrodka Kultury daje możliwość organizowania imprez kulturalnych, dzięki czemu nasza ludowa tradycja nie zanika.


W sk ad zespo u projektowego wchodz
W skład Zespołu Projektowego wchodzą… WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Maciej Kozub1997, klasa VI

Mateusz Kasprzak1997, klasa VI

Artur Ziajkiewicz1997, klasa VI

Zuzanna Węglarz

1997, klasa VI

Małgorzata Kozielec

1997, klasa VI

Bartłomiej Ciesielka

1997, klasa VI

Norbert Ligas

1998, klasa V

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej

Opiekun zespołu projektowego: Dariusz Trybała; ewtryb@poczta.onet.pl

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


ad