Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zkušenosti s internacionalizací klastrů v projektu Clusters Cord 23. října 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zkušenosti s internacionalizací klastrů v projektu Clusters Cord 23. října 2012

Zkušenosti s internacionalizací klastrů v projektu Clusters Cord 23. října 2012

112 Views Download Presentation
Download Presentation

Zkušenosti s internacionalizací klastrů v projektu Clusters Cord 23. října 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zkušenosti s internacionalizací klastrů v projektu Clusters Cord 23. října 2012 Dana Krejsová, RRA ÚK. This project is implemented through the Central Europe Programme co-financed by ERDF.

  2. Projekt Cluster Cord - přehled • Jméno projektu: Clusters & Cooperation for Regional Development in Central Europe • Začátek projektu: Duben 2010 • Konec projektu: Únor 2013 • Projektoví partneři: 10 partnerůz 8 zemí (CZ, DE, SK, SI, HU, PL, AT, IT) působící jako regionální rozvojové agentury nebo centra pro podporu regionálního rozvoje/obchodu • Obecné cíle projektu • Posílit konkurenceschopnost regionu CE: • prostřednictvím výměny zkušeností / best practices • spoluprácí klastrů z různých zemí, ale stejných oborů

  3. Projektové nástroje:

  4. Projektové nástroje (pokr.):

  5. Důvody pro spolupráci s jinými projekty • Předejití překrývání aktivit jednotlivých projektů • Využití získaných znalostí a budování na nich • Poučení se z příkladů dobré praxe a z chyb

  6. Mezinárodní tematické klastrové projekty v České republice

  7. Děkuji za Vaši pozornost Kontakt: Vedoucí partner: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Projektová manažerka: Dana Krejsová, krejsova@rra.cz, www.rra.cz Projektový web: www.clusterscord.eu