Download
mandala n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MANDALA PowerPoint Presentation

MANDALA

381 Views Download Presentation
Download Presentation

MANDALA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MANDALA Parengė R. Juknevičienė 2011 09 09

  2. Sanskritas: मण्डल • Kinų k.: 曼荼羅 • Japonų k.: 曼荼羅 • Korėjiečių k.: 만다라 • Vietnam. k.: Mạn-đà-la • Tibetiečių k.: dkyil.vkhor • Lietuvių k.: MANDALA

  3. MANDALA • Mandala (sanskrito kalba मण्डल, reiškia ratas, diskas, sfera) yra apskritimo arba kvadrato formos geometrinė kompozicija, simboliškai vaizduojanti tam tikrą dvasinę, kosminę arba psichologinę tvarką. • Žodis „mandala“, išvertus iš sanskrito kalbos, reiškia „ratą su centru“. Ratas arba apskritimas yra vienovės simbolis. Taip pat jis siejamas su saugumu. • Pagrindinės geometrinės sudedamosios mandalos dalys yra: taškas centre, apskritimas, kvadratas, simbolinis lotoso lapelių vainikas, trikampis.

  4. Kaip piešti mandalą? Iš tikrųjų, bet koks spontaniškas piešinys, nupieštas apskritime, gali būti vadinamas mandala. Yra įvairių mandalos piešimo technikų. Norint nupiešti tikrai simetrišką, harmoningą mandalą, reikia šiokių tokių žinių. Pirmiausia, skriestuvu nubrėžiame apskritimą ir padalijame jį į dvi, tris, keturias ar daugiau lygių dalių. Tai tarsi rėmai būsimam piešiniui. Piešiant mandalą galima naudoti įvairias priemones: skriestuvą, liniuotę, matlankį, lekalus. Pagrindinė taisyklė, kurios reikėtų laikytis – simetrija. Nepatartina laikyti neužbaigtų piešinių... • Manoma, kad mandalų piešimas ramina. Tai savotiška meditacija, būdas padedantis įvesti tvarką savo viduje. • Teigiama, kad neįmanoma nupiešti dviejų vienodų mandalų...

  5. AČIŪ