slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tilskud til specialpædagogisk støtte (SPS) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tilskud til specialpædagogisk støtte (SPS)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Tilskud til specialpædagogisk støtte (SPS) - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on

Tilskud til specialpædagogisk støtte (SPS). Uddannelser. Frie grundskoler Frie kostskoler Erhvervsuddannelser, landbrugsuddannelse Gymnasiale uddannelser, Hf (Hf enkeltfag) Social- og sundhedsuddannelser, pædagogisk assistentuddannelse Videregående uddannelser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tilskud til specialpædagogisk støtte (SPS)' - pearl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Tilskud til

specialpædagogisk støtte

(SPS)

uddannelser
Uddannelser

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

Frie grundskoler

Frie kostskoler

Erhvervsuddannelser, landbrugsuddannelse

Gymnasiale uddannelser, Hf (Hf enkeltfag)

Social- og sundhedsuddannelser, pædagogisk assistentuddannelse

Videregående uddannelser

(AMU – Arbejdsmarkedsuddannelser)

regelgrundlaget
Regelgrundlaget

SPS-bekendtgørelsen vedr. ungdomsuddannelser :

BEK nr. 873 af 1. september 2008

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

tilskud gives til deltagelse i den almindelige undervisning
Tilskud gives til deltagelse i den almindelige undervisning

§ 2. Stk. 2. SPS kan anvendes i forbindelse med den almindelige undervisning på institutionen, i obligatorisk praktik, eller, når det er nødvendigt, i forbindelse med prøver og eksaminer samt uddannelsesophold, obligatoriske praktikophold og studierejser i udlandet, der gennemføres som led i tilskudsberettigende uddannelse efter de uddannelseslove, der er nævnt i § 1, stk. 1.

Stk. 3. Den specialpædagogiske bistand tilrettelægges af den pædagogisk ansvarlige i samarbejde med eleven eller kursisten på en sådan måde, at eleven eller kursisten kan deltage fuldt ud i den almindelige undervisning og i prøver og eksaminer.

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

hvem kan der s ges st tte til
Hvem kan der søges støtte til?
  • § 3. Institutionen kan efter ansøgning få SPS til elever og kursister, der
  • 1) som følge af fysisk eller psykisk handicap eller tilsvarende svære vanskeligheder har behov for specialpædagogisk bistand for at gennemføre uddannelsen,
  • 2) er optaget på og gennemgår en uddannelse, der er omfattet af de uddannelseslove, der er nævnt i § 1, stk. 1, og
  • 3) er uddannelsesaktive.
hvorn r kan st tte ydes
Hvornår kan støtte ydes?

§ 4. SPS kan ydes, hvis styrelsen vurderer, at

1) bistanden er fagligt velbegrundet og nødvendig for at kompensere handicap eller tilsvarende svære vanskeligheder i forbindelse med at gennemføre uddannelsen,

2) handicappet eller tilsvarende svære vanskeligheder kan kompenseres og

3) bistanden er praktisk mulig at anskaffe.

st tteformer
Støtteformer

§ 5. SPS kan ydes til en eller flere af følgende former:

1) Hjælpemidler og instruktion i brug heraf.

2) Personlig assistance og sekretærhjælp.

3) Tegnsprogstolkning og skrivetolkning.

4) Særligt udformede undervisningsmaterialer.

5) Støttetimer med henblik på kompensation af handicap eller tilsvarende svære vanskeligheder.

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

hvad giver vi ikke tilskud til
Hvad giver vi ikke tilskud til?

Stk. 2. SPS gives ikke til en institutions andre former for bistand, herunder

1) specialundervisning eller andre tilsvarende pædagogiske initiativer, der iværksættes med henblik på at afhjælpe utilstrækkelige generelle forudsætninger for at gennemføre uddannelsen,

2) bygningsmæssige ændringer, som nødvendiggøres af handicappede elevers eller kursisters behov for tilgængelighed,

3) befordring til og fra institutionen eller

4) sygeundervisning.

http spsu net spsu dk
http://spsu-net.spsu.dk/
  • SPSU-net er et administrativt netsted henvendt til institutionernes medarbej-dere, der har med SPS-administration at gøre. Giver vejledning om støtteformer og hjælpemidler, adgang og hjælp til Edb-systemet SPS2005 mm.
  • Brugernavn: spsu1026Adgangskode: s1026