Tõde ja õigus V - PowerPoint PPT Presentation

t de ja igus v n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tõde ja õigus V PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tõde ja õigus V

play fullscreen
1 / 7
Tõde ja õigus V
292 Views
Download Presentation
payton
Download Presentation

Tõde ja õigus V

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tõde ja õigus V Merlin Metslang Christian Sibul

  2. Sündmused: 1) Indrek tuleb tagasi kodukohta – Vargamäele. 2) Indrek otsustab kindlameelselt hakata kraavi kaevama ja jõge süvendama, et soomaad saaks viljakaks ja isa ammune unistus täide viidud. 3) Indrek tuleb Andresega jõe juurest koju. Tagasiteel küünis puhates aga Andres enam ei ärka. Ta suri.

  3. Miks Indrek tuleb tagasi Vargamäele ja hakkab kraavi kaevama? Indrek tahab oma eelnevast elust üle saada ja arvab, et lahenduseks on Vargamäel raske töö tegemine. Samas tahab ta ka oma isa kauaaegse unistuse täide viia, kuna viimane on selleks juba liiga vana ja väeti.

  4. Kas ja kuidas Indrek muutub Vargamäel oldud aja jooksul? Indrek muutub töökamaks. Iseloomu poolest jääb ta ikka samaks – oma kindlate eesmärkide ja tahtmistega. Mareti pere kõrval elades näeb ta ka täpsemalt pereprobleeme.

  5. Tiina Vargamäel Tiinal ei olnudki päris kindlat eesmärki Vargamäele saabumisel. Tundis muret lihtsalt oma peremehe vastu, et kas tal ikka hästi läheb ja kõik korras on. Indrek ise aga ei suhtunud sellesse just kõige paremini. Tiina oli aga Indreku kunagistest sõnadest kinni võtnud ja tuli nüüd tema juurde.

  6. V osa tsitaate: “Maailmas on juba nõnda, et kui miski enam ei aita, siis töö aitab ikka.” (Indrek) “Inimene arvab ikka, kui on täna, siis peab ka homme olema.” “Inimesest saab vanas eas uuesti laps!” (Andres)

  7. “Ilmas on ikka nõnda, et üks teeb ja teine hävitab, aga sellepärast pole veel keegi oma tööd seisma pand, milleks siis mina peaks Vargamäel esimene olema?!!” (Andres) “Ootad, ei tule, ei oota, tuleb!” (Andres) “Isad koguvad varandust, pojad pillavad ja muutuvad kerjusteks – üks põlv teeb tööd, teine laseb lilla.” (Indrek)