kohti oikeudenmukaista palkkaa valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kohti oikeudenmukaista palkkaa – valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Kohti oikeudenmukaista palkkaa – valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Kohti oikeudenmukaista palkkaa – valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset. Pentti Arajärvi Liike- ja virkanaisten liitto 12.10.2013. Samapalkkaisuusohjelman toiminnasta. Hyvät uutiset naisille työurien tasa-arvosta Naisten ja miesten palkoista Suomessa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kohti oikeudenmukaista palkkaa – valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset' - payton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kohti oikeudenmukaista palkkaa valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset

Kohti oikeudenmukaista palkkaa – valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset

Pentti Arajärvi

Liike- ja virkanaisten liitto

12.10.2013

samapalkkaisuusohjelman toiminnasta

Samapalkkaisuusohjelman toiminnasta

Hyvät uutiset naisille työurien tasa-arvosta

Naisten ja miesten palkoista Suomessa

Samapalkkaisuusohjelman toimenpiteistä

Arvio samapalkkaisuustoimenpiteiden vaikutuksesta

Kipinää: Samapalkkaisuusohjelman ajankohtaista

sama palkka samasta ja samanarvoisesta ty st
Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä
 • Samapalkkaisuusperiaate suojaa työntekijöitä sukupuoleen kohdistuvalta syrjinnältä työehdoissa
 • ILO -sopimuksella pyritään turvaamaan naisille ja miehille sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

- työtehtävien ja töitten arviointi sen perusteella, ovatko ne samoja ja/ tai voidaanko töitä pitää yhtä vaativina

 • EU: n tasa-arvodirektiivin mukaan välitön tai välillinen sukupuoleen perustuva syrjintä on kielletty, ja palkkaluokitteluun ei saa sisältyä sukupuoleen perustuvaa syrjintää
 • Samapalkkaisuutta käsitellään Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa (ILO -sopimus, YK: n Naisten syrjinnän poistamista koskeva sopimus), EY -oikeudessa ja tasa-arvolaissa
sukupuolten eripalkkaisuuden syit
Sukupuolten eripalkkaisuuden syitä
 • Naiset työskentelevät naisvaltaisilla aloilla, joiden palkkataso on matalampi kuin miesten
 • Ammatillinen eriytyminen
  • tehtävien eriytyminen suurinta yli 40 -vuotiailla, erot pienentyneet eniten 30 -40 -vuotiailla
  • naisia vähemmän johtopaikoilla
 • Naisten todennäköisyys olla vaativissa tehtävissä on pienempi kuin samankaltaisilla ominaisuuksilla varustetuilla miehillä
 • Naiset käyttävät huomattavasti enemmän perhevapaita kuin miehet. Perhevapaat pienentävät äitien palkkaa sitä enemmän mitä pidempi vapaa on ollut
 • Naisilla miehiä enemmän epätyypillisiä työsuhteita
keinoja sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi
Keinoja sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi
 • Samapalkkaisuusohjelma on suomalainen innovaatio, joka kokoaa naisten ja miesten palkkaeroon vaikuttavat toimijat yhteisen pöydän ääreen
 • Ohjelma toimii kolmikantaisesti
 • Ohjelman päätavoitteena on sukupuolten palkkaeron kaventaminen 15 prosenttiin vuonna 2015
 • Osa samapalkkaisuusohjelman tavoitteista liittyy suoraan palkkaan tai sen määräytymiseen, osalla parannetaan erityisesti naisen työmarkkina-asemaa
 • - keskeisiä tavoitteita sopimus- ja palkkapolitiikka, palkkausjärjestelmien kehittäminen sekä työpaikkojen tasa-arvosuunnittelu ja palkkakartoitus, työn ja perheen yhteensovittaminen
 • - koulutuksen ja työelämän perinteisen työnjaon muuttaminen tärkeätä, vaikka palkkavaikutukset ovat hitaita
hyv t uutiset naisille ty urien tasa arvosta
Hyvät uutiset naisille työurien tasa-arvosta
 • Naisten ja miesten työurien pituudet ovat lähes samat, eroa on enää 0,5 vuotta
 • Naisten työuraodote on pidempi kuin miehillä
 • Naisesimiesten määrä on lisääntynyt, 40 prosentilla palkansaajista on naisesimies
 • Naisten miehiä korkeampi koulutustaso on edistänyt esimies- ja asiantuntijatehtäviin siirtymistä, tällä on yhteys on myös työurien pituuteen
 • Naisten matalapalkkatyö huomattavasti vähäisempää kuin EU- maissa keskimäärin
naisten ja miesten palkoista suomessa
Naisten ja miesten palkoista Suomessa
 • Sukupuolten eripalkkaisuudella Suomessa pitkä perinne, palkkaepätasa-arvo ollut sitkeä tasa-arvo-ongelma
 • Naisten ja miesten palkkaero on kaventunut voimakkaasti pitkällä aikavälillä, erityisesti 1960-luvun lopulla ( v. 1960 naisten palkat miesten palkoista 66%, v. 1970 70% , v. 1980 75,5%n, v. 1985 79% ja vuonna 1990 80%)
 • Noin parikymmentä vuotta naisten ja miesten palkkaero keskimäärin 18 -20 prosenttia
 • Naisten keskiansiot tällä hetkellä keskimäärin miesten ansioista 83 prosenttia koko työmarkkinoilla (ansiotasoindeksi, Tilastokeskus, 2012)
naisten ja miesten palkoista suomessa1
Naisten ja miesten palkoista Suomessa
 • Keskimääräinen palkkaero on euroissa 590 euroa kuukaudessa koko työmarkkinoilla (sektorien sisällä pienempi)
 • Ansiotasoindeksissä on mukana kokoaikainen säännöllisen työajan ansio
 • Euroopan unionin jäsenmaissa sukupuolten palkkaero on keskimäärin 16 prosenttia ( tässä luvussa mukana osa-aikatyö), työllisyysaste vaikuttaa
 • Koulutustason noustessa palkkaero kasvaa eli työntekijä-ammateissa sukupuolten palkkaero perinteisesti pienempi
 • Iän myötä palkkaero kasvaa
samapalkkaisuusohjelman toimenpiteist
Samapalkkaisuusohjelman toimenpiteistä
 • Sitkeän naisten ja miesten palkkaeron kaventamiseksi käynnistettiin v. 2006 ohjelma, jossa mukana hallitus ja kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt

- lähtökohtana pyrkimys kaventaa sukupuolten palkkaero enintään 15 prosenttiin koko työmarkkinoilla

- tasa-arvolain samapalkkaisuusperiaatteen toteuttaminen

 • Osa toimenpiteistä liittyy suoraan palkkaan tai sen määräytymiseen, osalla parannetaan erityisesti naisten työmarkkina-asemaa

- keskeisiä toimenpiteitä palkka- ja sopimuspolitiikka, palkkausjärjestelmien kehittäminen sekä työpaikkojen tasa-arvosuunnittelu ja palkkakartoitukset

- myös koulutus- ja uravalintoihin vaikuttaminen sekä työelämän työnjaon muuttaminen keskeistä, vaikka niiden palkkavaikutukset hitaita

- perhevelvoitteiden tasaisempi jako sukupuolten kesken

samapalkkaisuusohjelman toimenpiteist1
Samapalkkaisuusohjelman toimenpiteistä
 • Samapalkkaisuusohjelma on toteuttanut keskeisillä toiminta-alueilla merkittäviä hankkeita
 • Erityisesti on panostettu:

- palkkausjärjestelmien tutkimiseen ja kehittämiseen

- työpaikan tasa-arvosuunnitelmiin ja palkkakartoituksiin

- perinteisen työnjaon purkamiseen koulutus- ja uravalinnoissa

- palkkaratkaisuihin on kuulunut useasti tasa-arvo- ja samapalkkaisuuseriä, joilla pyritty tukemaan naisvaltaisten ja matalapalkka-alojen palkkatasoa

- palkkatietämyksen parantamiseen, mm. työmarkkinajärjestöjen tutkimus ja

STM: n Puhutaan palkoista -kampanja syyskuun alussa

arvio samapalkkaisuustoimenpiteiden vaikutuksesta
Arvio samapalkkaisuustoimenpiteiden vaikutuksesta
 • Naisten ja miesten palkkaeroa ovat eniten kaventaneet:

- työehto- ja virkaehtosopimusratkaisut

- uusien analyyttisten palkkausjärjestelmien käyttö

- tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset

- naisten eteneminen työuralla

 • Palkkaeron supistumiseen on ollut vain vähän vaikutusta:

- sukupuolijaon muutoksilla eri toimialoilla ja ammateissa

- määräaikaisten työsuhteiden osuuden muutoksilla

- perhevapaita koskevilla muutoksilla

Työmarkkinajärjestöt ovat avainasemassa samapalkkatavoitteen saavuttamisessa

kipin samapalkkaisuusohjelman ajankohtaista
Kipinää: Samapalkkaisuusohjelman ajankohtaista
 • Keskitetty Kasvu- ja työllisyyssopimus sisältää erittäin maltilliset palkankorotukset. Ensi vuoden korotus on euromääräinen ja suosii näin pienituloisia, seuraavan vuoden yleiskorotus (0,4%)

- vauhti vuoden 2015 tavoitteeseen ei riitä

- sukupuolten tasa-arvoa tukevat laadulliset kirjaukset

 • Ohjelman loppukaudella tarvitaan ripeitä työelämän kehittämistoimia, mm.

- palkkausjärjestelmien kehittäminen erityisesti yksityisellä sektorilla

- työpaikan tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten tehostaminen

- perhevapaiden nykyistä tasaisempi jakaminen

- työelämän perinteisen työnjaon muuttaminen

- määräaikaisen työn haittoihin puuttuminen

kipin samapalkkaisuusohjelman hankkeet
Kipinää: Samapalkkaisuusohjelman hankkeet
 • Tasa-arvon vahvistaminen palkka- ja sopimuspolitiikassa - tutkimus- ja kehittämishanke yksityisillä palvelualoilla ( 2012 -2013), STM

- selvittää kaupan ja majoitus sekä ravintola-alan palkkauksen tasa-arvoa, suvaatessit ja tekee johtopäätökset palkkausjärjestelmien kehittämistarpeista

 • Työelämän rakennemuutostutkimushanke (2013 -2014), STM

- selvittää työelämän muutosten ja talouden suhdanteiden vaikutuksia miesten ja naisten työmarkkina-asemaan, urakehitykseen ja palkkaukseen

 • NaisUrat -kehittämishanke (2013-2014), Euroopan sosiaalirahasto ja STM

- hanke tukee toimihenkilö- ja asiantuntija- sekä keskijohdon tehtävissä toimivien naisten pääsyä vaativampiin tehtäviin

slide25

1. Tulevaisuutta ei voi ennustaa2. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty3. Tulevaisuuteen voi vaikuttaa omilla valinnoilla ja teoilla