Bilateral meeting bulgaria monte negro
Download
1 / 38

Bilateral Meeting Bulgaria Monte Negro - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

European Union. OPAC Experts in Action. European Social Fund Investing in People. Bilateral Meeting Bulgaria Monte Negro   . Ivan Stanev Coordinator in Program Extension of Bulgarian Government Electronic Administrative Services. 08 - 09 Jun 2011, Sofia, Bulgaria. Content.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bilateral Meeting Bulgaria Monte Negro' - paytah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bilateral meeting bulgaria monte negro

European Union

OPAC Experts in Action

European Social Fund

Investing in People

Bilateral MeetingBulgaria Monte Negro   

Ivan Stanev

Coordinator in Program

Extension of Bulgarian Government Electronic Administrative Services

08 - 09 Jun 2011, Sofia, Bulgaria


Content
Content

Part 1 Bulgarian E-government cloud. The ideology

Part 2 Cloud farm. Step by step. The cloud components in the Bulgarian e-Government IT Strategy 2011-2015

Part 3 E-governance-main barriers

2


Part 1

Part 1

Bulgarian E-government cloud. The ideology


Why soa based solution
Why SOA Based Solution

Big IT company,with 10 years experience in e-Gov solutions in central and local administration, uses mechanisms allowing the time for development of new applications to be reduced by 50%and cost reduction by70%.

Bulgarian IT company,experienced in the above mentioned technologies, has demonstrated how can be covered more than 70 business processes in local administration with slight changes in one template process.

Bulgarian IT company,developing applications for central administration has restructured its own staff reducing the number of programmers and test engineers and increasing the number of business analytics due to implementation of new methodology for automated generation of multilayer Java applications. Time for development and tests is reduced by 50 %.

4


Eg 2011 201 5 goals
eG 2011 – 2015 Goals

Reduction of user resources – safe time, and money for the citizen, and business

Improvement of state administration efficiency – optimization the operation time, and required resources (financial, human, equipment, etc.) of the state administration activities

More security – reduction of the fraud risks, through more automatic validations, and verifications

5


Main eg principles
Main eGPrinciples

Complexity – one service, or one business process with one I/O point

Automated information exchange – once received, multiple used data

Unification and modularization of eServices – once developed, multiple used services, and other components

6


Bilateral meeting bulgaria monte negro

Case Study: License for Excise Store Operation Business Process – Current State in Bg

Treatment of ask for license

Supply license

State Administration

Business

Ask for license

Company Year Reports Register

BULSTAT Register

Estate Plans

Trade Register

No convictions Certificate

Taxes inquiry

7


Bilateral meeting bulgaria monte negro

CaseStudy: License for Excise Store Operation Business Process – eG Manual Operation

Ask for license

State Administration

Business

Treatment of ask for license

Supply license

Taxes inquiry

Company Year Reports Register

BULSTAT Register

Estate Plans

Trade Register

No convictions Certificate

8


Bilateral meeting bulgaria monte negro

Case Study: License for Excise Store Operation Business Process – eG Automated Operation

Ask for license

State Administration

Business

Treatment of ask for license

Supply license

Company Year Reports Register

Taxes inquiry

BULSTAT Register

Estate Plans

Trade Register

No convictions Certificate

9
Eg development approach
eG Development Approach

Single Standards for Management of SA activities

Single SA Data Model

Single Repository of User Documents

Common Design of SA Business processes

eG cloud

Single eIdentification for all Bg subjects

Common standard for realization of SA AIS

Law of eG defining the Framework of the eG and Interoperability Rules for SA AIS

Use of Open IT Standards

12


Eg organisational principles
eG Organisational Principles

 • Unique eG Registers -Регистрите на ЕУ (РЕУ) са различни от регистрите на първичния администратор на данните (РПА). Тези регистри представляват съкратена извадка на данни от РПА, за които потребителите на РЕУ са заявили нормативно обоснован достъп. РЕУ се съхраняват при първичния администратор или в центъра за данни на ЕУ

 • Integral interpretation of Legal Base- При разработването на РЕУ ще бъдат спазени всички секторни нормативни документи разглеждани и в контекста на закона за електронно управление, както и придружаващите ги наредби

 • Best EU and Bg Practices studied- При разработването на РЕУ и техните ЕАУ ще бъдат отчетени както съществуващите до момента секторни добри практики, така и тези на ЕУ

13


Organisational eg principles
Organisational eG Principles

 • Consensus based management- всички решения при разработката на съответния РЕУ ще бъдат вземани чрез консенсус от съвместен екип на първичния администратор на данните, представителите на ДЕУ в МТИТС, както и представители на изпълнителя

 • Primary administrator is master of the development process- готовият продукт се приема за въвеждане в експлоатация от представители на ДЕУ на МТИТС, единствено след изричното писмено съгласие на първичния администратор на данните за внедряването на продукта

 • Common Project Management Approach- ще бъде използван унифициран процес при разработка, внедряване и експлоатация на софтуерни приложения в областта на е-управление - RUP

14


Technological eg principles
Technological eG Principles

 • Full Ownership under developed IT Systems Code- изпълнителят задължително предоставя програмния код на РЕУ на първичния администратор на съответния регистър и МТИТС, ако съществува такава договорка между първичния администратор и МТИТС

 • Compatability ot new eService in the Primary administrator, or MTITC Infrastructure– РЕУ ще бъдат написани с такива технически средства, че да могат да бъдат експлоатирани върху съществуващата инфраструктура на първичния администратор на данните или МТИТС, съгласно предварителна договорка между тях, отговорност качеството носи първичния администратор, а за сигурността на данните носи собственика на обслужващата инфраструктура

 • Flexibility of the Developed ReGs– разработката трябва да позволява възможно най-бърза и евтина промяна на съответните услуги при промяна на нормативната база, организационни или технически промени

15


Technological eg principles1
Technological eG Principles

 • System Design before Law Construction–РЕУ ще бъдат разработени така, че да бъде постигната най-добрата възможна ефективност, при необходимост ще бъдат направени предложения за промени в съществуваща нормативна уредба, техническите проекти ще отчитат направените предложения, услугите ще бъдат разработени в рамките на проекта, съгласно направените предложения РЕУ ще се въвеждат в експлоатация след влизане в сила на промените в нормативната уредба

 • ReG Standartisation - изпълнителят е длъжен: да подготви РЕУ за вписване съгласно ЗЕУ, да подготви стандартни протоколи за обмен на данните, да подготви стандартни тестове и процедури за тяхното провежданеприсъединяването на нови потребители е отворен процес, който се извършва в съответствие с разработената документация

16


Bulgarian egovernment road map
Bulgarian eGovernment Road Map

Interoperability Registers

Improvement of Single Environment for Treat of Electronic Documents (SETED)

Legal Base 3.2

Legal Base 3.1

Interoperability Registers

Legal Base

Decision Making system

eAdministrative Services

ePortal 3.1

ePortal

Single Sign On Register

eAdministrative Services 3.1

Reference Architecture

Monitoring of Interoperability

Infrastructure and Communications Real Time Monitoring

Mobile Notification System

Data Center

National Funds

EU Funds 3.2

EU Funds 3.1


Part 2

Part2

Cloud farm. Step by step. The cloud components in the Bulgarian e-Government IT Strategy 2011-2015


Beg technological framework

Business Modeling and Monitoring

Business Integration Server

Portal

BusinessIntegration

Ministry

Process Integration Services

Process Automation

User Interaction Services

Human Activity

Citizens

Partner Services

Presentation

Business Protocol

Agency

ProcessChoreography

Cross-Reference

Transaction /Compensation

StateManagement

Audit

Staff

Personalization

Business Partner

Business

Municipality

Common Business Object Model

Events

Application Connectivity Services

Pub/Sub

Transformation

Mediation

Routing

Transport

eServices Adapers

HR

eG Data Register

System eG Registers

Common eG Service Repository

Serv

Min 1

Serv

Min n

Serv

Mun 1

Serv

Mun k

Syst

Serv

BeG Technological Framework

Beg results achieved
BeG Results Achieved

The IT Strategy of BeG is developed for the period 2011 – 2015. A Road Map for the IT Strategy is created.

The legal base and procedures for certification of Administrative Information Systems (AIS) of Bulgarian Government (BG) are created. The process of Certification of BG AISs is in progress.

The legal base and procedures for registration of Electronic Administrative Services (EAS) of AIS are created. The process of registration of EAS is in progress.

The legal base and procedures for registration of Information Data Objects (IDO) of AIS are created. The process of registration of IDO is in progress.

The legal base and procedures for realisation of Single Environment for Electronic Documents Exchange (SEEDE) are created. The SEEDE establishment is in progress.

The BeG Portal version 1 is created. A version 2 of this portal is under construction.

23


Modeling of registry eservice
Modeling of Registry eService

Legend:

Tn - task

PA – Primary Administrator

eGT – eG Team

V - Vendor

24


Implementation of registry eservice
Implementationof Registry eService

Legend:

Tn - task

PA – Primary Administrator

eGT – eG Team

V - Vendor

25


Testing and deployment of registry eservice
Testing and Deploymentof Registry eService

Legend:

Tn - task

PA – Primary Administrator

eGT – eG Team

V - Vendor

26


Beg business processes

Knowledge Processor

Product Generator

No

Formal BP Specification

Complete BP Specification

Yes

IT & DA Users

(End User. Report User, B2B Interface, Sys Admin)

Formal Ontology Specification

IS Generator

Runtime Manager

BP Specification Processor

Complete Ontology Specification

No

Activity Specification Editor

Ontology Specification Processor

1

Yes

Generated IS

Non Formal BP Specification

Activity Results

Ontology Generator

1

Non Formal Ontology Specification

Activity Specification

Ontology

BP Editor

Ontology Editor

IS Runtime Manager

Ontology KB

IS DB

BP Tasks Repository

Ontology Primitives Repository

1

IT & DA Knowledge Engineers

Activities DB

Knowledge Base

BeG Business ProcessesPart 3

Part 3

E-governance-main barriers


Scope of the project
Scope of the Project

 • Project name: Development of administrative services as e-services

 • Project NoК10-31-1/07.09.2010

 • Project duration:

  • start:7Sep 2010

  • end:7 Mar 2012

 • Budget:18М BGN.

 • Target groups:Central and local government, citizens and business organizations


Project goals
Project Goals

Common goal: Better administrative services for citizens and the businessand users satisfaction increase using e-Government

Specific goals

Improved legal framework focused on administrative e-services.

Realization of G2G Administrative Services.

Improved processesfor e-services delivery.

Realization of Single Window Concept.

Capacity building for realization of eG politics.

31


The project actions
The Project Actions

Activity 2, 3

Admin. Processes business modeling

Activity 1Legal framework, standards, policies

E-Gov Strategyand Road map

Activity 4Reference model

Activity 5Organizational model and e-Portal

32


Analyzed administrative services
Analyzed Administrative Services

Summarized information for2143 services:

1946forCentral/Special adminand regional administration

197forlocal administration

Detailed information for685priority services according to decision of CoM 619 for Central/Special admin

Summarized results for priority 685 services in 2009:

162АdmSare used0 to 99 times;

83 АdmSare used100 to 499 times;

94 АdmSare used500 to 4 999 times;

67 АdmSare used5 000 to 49 999 times;

38 АdmSare used50 000 to 499 999 times;

9 АdmSare usedmore than 500 000 times.

The result is a list containing415administrative services, candidates for realization:

218forcentral and regional administration

197forlocal administration

33


Analyzed administrative registers
Analyzed Administrative Registers

Summarized results for the expected usage of theidentified registers and internal e-services:

Expectedregister usage in number of adminservices:

49are used in more than5 admin services;

42are used in more than10 admin services;

29are used in more than20 admin services;

16 are used in more than30 admin services.

Expectedannual transactions per register

68 are used in more than1 000 times;

60are used in more than10 000 times;

49are used in more than100 000 times;

28are used in more than1 000 000 times.

34


Analyzed it infrastructures in the state administration
Analyzed IT Infrastructures in the State Administration

The data are collected during internal MTITC investigation which took place in 2010. The resultsdo not reflect the precise picture in IT sector, but illustrates thesector tendencies. Data is as precise as they are provided by the respective organization participated in the investigation.

Analyzed structures – 48, includingCentral administrations - 11, Agencies – 36, 8of which have less than50employees, 16 – up to 300employees, 8 – up to 600employees, 4 – up to 1000employeesand2with more than 1000employees.

7organisationsarewithout IT employes

17organisationsarewithout IT department

27organisationshaven’t data reservation

17organisationsdon’t use DBs

20organisationsare not included inthe National State Administration Network

8 organisationsnaven’t any internal connections

7 organisationshaven’t any protection from hackers attacs

35


Identified problems for realisation of eas
Identified Problems for Realisation of EAS

 • P1 Contradictory legal base in e-Gov area.

 • P2 Poorly standardized information model of State administration

 • P3 Not effective andpoorly standardized technological framework for AIS integration

 • P4 Poorly standardized communication amongthe different IT component in State administration

 • P5 Poorly standardized e-service nomenclatures,used in State administration.

 • P6 Lack of common methodologyfor business processes description and realization


Identified problems for realisation of beg tfr
Identified Problems for Realisation of BeG TFr

 • P1 Lack of Single Methodological Base for development and support of AIS in State Administration.

 • P2 Not Effective and not Synchronized planning of sectoral AIS development.

 • P3 Big Contrast in the realised AISs concerning TFrs, used tools and instruments.

 • P4 Bad technological discipline of the AISs support teams.

 • P5Lack of standartisation in communication area of AISs.


Thank you

Thank you

Contact Data:

email: instanev@gmail.com

gsm: +359-882-117345