Klinika perinatologii i katedra ginekologii i po o nictwa uniwersytet medyczny w odzi
Download
1 / 50

Pol - PowerPoint PPT Presentation


 • 302 Views
 • Uploaded on

Klinika Perinatologii I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Połóg powikłany. Zakażenia połogowe - definicja. Przebiegający z gorączką proces chorobowy podczas połogu, powstający w wyniku wtargnięcia drobnoustrojów do ran porodowych: - miejsce łożyskowe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pol' - paul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klinika perinatologii i katedra ginekologii i po o nictwa uniwersytet medyczny w odzi

Klinika Perinatologii

I Katedra Ginekologii i Położnictwa

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Połóg powikłany


Zaka enia po ogowe definicja
Zakażenia połogowe - definicja

 • Przebiegający z gorączką proces chorobowy podczas połogu, powstający w wyniku wtargnięcia drobnoustrojów do ran porodowych:

 • - miejsce łożyskowe

 • - rana dolnego odcinka macicy

 • - obrażenia pochwy i krocza

 • - obrażenia szyjki macicy

 • - obrażenia sromu

 • - rana po nacięciu krocza


Drobnoustroje wywo uj ce zaka enia po ogowe
Drobnoustroje wywołujące zakażenia połogowe

Bakterie tlenowe:

 • Escherichia coli

 • Proteus

 • Klebsiella

 • Pseudomonas

 • Paciorkowce grupy A i B

 • Gronkowce

  Bakterie beztlenowe:

 • Bacteroides

 • Clostridium

 • Peptostreptococcus


Drogi zaka e po ogowych
Drogi zakażeń połogowych

 • Zakażenie egzogenne – zakażenie obcymi bakteriami, które wprowadzane są do dróg rodnych kobiety podczas badania przez pochwę , zabiegu położniczego lub połogu

 • Zakażenie endogenne – zakażenie drobnoustrojami saprofitycznymi, występującymi na sromie, w pochwie lub innych częściach ciała kobiety


Przebieg zaka enia po ogowego
Przebieg zakażenia połogowego

 • Miejscowe zakażenie połogowe – ograniczone do rany połogowej

 • Rozlane zakażenie połogowe – z zakażonej rany połogowej drobnoustroje rozprzestrzeniają się trzema możliwymi drogami :

  1.błony śluzowe – endometrium  jajowód  jajnik  otrzewna

  2.chłonka – endometrium  przymacicza  omacicza  otrzewna

  3.naczynia krwionośne  endometrium  myometrium  zakażenie uogólnione /posocznica połogowa/


Miejscowe zaka enia po ogowe definicja
Miejscowe zakażenia połogowe - definicja

 • Zakażenie rany poporodowej, np. zszytej rany po pęknięciu krocza, w obrębie której dochodzi do obrzęku, zaczerwienienia, rozejścia szwów i w rezultacie do powstania ziejącej rany

 • Objawy – bolesny obrzęk sromu, podwyższenie temperatury ciała


Miejscowe zaka enia po ogowe leczenie
Miejscowe zakażenia połogowe – leczenie

 • 1. okłady z Rivanolu

 • 2. przemywanie roztworem chlorhexydyny

 • 3. usunięcie szwów wrzynających się w ranę

 • 4. ewentualne wtórne zeszycie rany


Po ogowe zapalenie b ony luzowej jamy macicy definicja
Połogowe zapalenie błony śluzowej jamy macicy - definicja

 • Zakażenie miejsca łożyskowego i błony śluzowej jamy macicy, często obejmujące również górną część warstwy mięśniowej jest to wtedy połogowe zapalenie błony śluzowej i mięśnia macicy / endomyometritis puerperalis /


Po ogowe zapalenie b ony luzowej jamy macicy przebieg kliniczny
Połogowe zapalenie błony śluzowej jamy macicy – przebieg kliniczny

 • Stany podgorączkowe bez pogorszenia stanu ogólnego

 • Cuchnące odchody

 • Opóźnione zwijanie macicy

 • Bolesność uciskowa macicy

 • Zatrzymanie odchodów / najczęściej między 4. – 7. dniem połogu / z towarzyszącymi bólami głowy w okolicy czołowej


Po ogowe zapalenie b ony luzowej jamy macicy leczenie
Połogowe zapalenie błony śluzowej jamy macicy - leczenie przebieg kliniczny

 • Podanie leków obkurczających macicę- metergina , oxytocyna

 • Ograniczenie wysiłku fizycznego

 • Rozważenie antybiotykoterapii

 • Rokowanie – najczęściej dobre, zależne od:

 • 1. zjadliwości drobnoustrojów

 • 2. ogólnej odporności organizmu

 • 3. czasu wystąpienia zakażenia


Szerzenie si zaka enia po ogowego drog b on luzowych po ogowe zapalenie przydatk w
Szerzenie się zakażenia połogowego drogą błon śluzowych – połogowe zapalenie przydatków

 • Definicja – zapalenie jednego lub obu jajowodów na drodze wstępowania procesu zapalnego z jamy macicy

 • Postacie:

  - zapalenie błony śluzowej jajowodu

  / endosalpingitis / może doprowadzić do ropienia i niszczenia błony śluzowej jajowodu i tworzenia zrostów jajowodowych

 • Połogowy ropniak jajowodu /pyosalpinxpuerperalis/ dochodzi do zamknięcia brzusznego ujścia jajowodu

 • Zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej /pelveoperitonitis/,

 • Ropień jajnika – pogarsza rokowanie, po jego pęknięciu oże dojść do rozlanego zapalenia otrzewnej


Po ogowe zapalenie przydatk w objawy rokowanie leczenie
Połogowe zapalenie przydatków – objawy, rokowanie , leczenie

 • Objawy – bóle ciągnące i kłujące zlokalizowane najczęściej po jednej stronie, podwyższenie temperatury ciała.

  - W przebiegu ostrego procesu występują bardzo silne dolegliwości bólowe podbrzusza

  - Objawy rozlanego zapalenia otrzewnej: nudności, wymioty, osłabienie perystaltyki jelit, zatrzymanie gazów, wzdęcia

 • Rokowanie – zawsze poważne

 • Leczenie – bezwzględne leżenie, hospitalizacja

  Antybiotykoterapia zgodna z antybiogramem

  Dieta lekkostrawna, regulowanie wypróżnień


Szerzenie się zakażenia połogowego drogą chłonki – zapalenie mięśnia macicy  połogowe zapalenie przymacicz

 • Połogowe zapalenie mięśnia macicy /myometritispuerperalis/ - ograniczony do części mięśnia macicy proces zapalny z obrzękiem zapalnym, ogniskami martwicy i tworzeniem ropni w mięśniu macicy

 • Połogowe zapalenie przymacicz -/parametritispuerperalis/ to ropne zapalenie zaotrzewnowej luźnej tkanki łącznej, występujące w wyniku szerzenia się procesu zapalnego z dolnej części trzonu macicy, szyjki macicy lub górnej części pochwy


Przebieg po ogowego zapalenia przymacicz
Przebieg połogowego zapalenia zapalenie mięśnia macicy przymacicz

 • Najczęstszym zejściem zapalenia przymacicz jest ograniczenie procesu zapalnego i resorpcja wysięku, o ile nie nastąpi zropienie tkanek

 • Zropienie z możliwością przebiia się do okolicznych narządów jamistych – najczęściej do odbytnicy, rzadziej do pochwy i bardzo rzadko do pęcherza moczowego lub przez skórę , zwykle powyżej więzadła pachwinowego


Po ogowe zapalenie przymacicz c d
Połogowe zapalenie zapalenie mięśnia macicy przymacicz c.d.

 • Objawy:

 • Podwyższenie temperatury ciała

 • Bóle promieniujące do kończyn

 • W badaniu ginekologicznym stwierdza się bolesny naciek w przymaciczach

 • Leczenie:

 • Hospitalizacja

 • Antybiotykoterapia

 • W przypadku zropienia – nacięcie i opróżnienie ropnia


Szerzenie si zaka enia drog krwi posocznica po ogowa
Szerzenie się zakażenia drogą krwi – posocznica połogowa

 • Definicja – uogólnione zakażenie w związku

  z porodem występujące z powodu wytworzenia się ogniska posocznicy,

  z którego stale lub okresowo do krążenia wysiewane są drobnoustroje chorobotwórcze


Posocznica po ogowa c d
Posocznica połogowa c.d. połogowa

 • Wrota zakażenia – każda rana połogowa

  Najczęściej dotyczy to miejsca łożyskowego.

  Zapalenie błony śluzowej macicy o ciężkim przebiegu i septycznym torze gorączki


Posocznica po ogowa c d1
Posocznica połogowa c.d. połogowa

 • Pierwotne ognisko posocznicy – znajduje się w pobliżu wrót zakażenia, czyli w ścianie macicy

 • Najczęściej znajduje się ono w miejscu zakrzepicy jednej z większych żył lub w całym obszarze odpływu żylnego macicy

 • W zmienionych zapalnie żyłach dochodzi do zakrzepów, gdzie wnikają bakterie doprowadzając do zakażenia

 • Skolonizowane zjadliwymi bakteriami zakrzepy przemieszczają się do obwodowych żył macicznych


Posocznica po ogowa c d2
Posocznica połogowa c.d. połogowa

 • Do posocznicy dochodzi kiedy pierwotne ognisko uzyska połączenie z układem krążenia

 • Z zakażonych zakrzepów do krążenia stale lub okresowo wysiewane są same bakterie lub bakterie z fragmentami zakrzepów

  i powstaje bakteryjny materiał zatorowy

 • Zatory bakteryjne są przyczyną ciężkiego, uogólnionego zakażenia – posocznicy połogowej


Posocznica po ogowa c d3
Posocznica połogowa c.d. połogowa

 • Wtórne ogniska posocznicy /przerzutowe/

 • Zlokalizowane najczęściej w płucach

  /ropień płuc z powstaniem rozedmy/

 • w obrębie zastawek serca – wrzodziejące zapalenie wsierdzia

 • W narządach wewnętrznych – ropnie nerek, śledziony, wątroby

 • Stawach – zapalenie stawów

 • Mięśniach, szpiku kostnym, oku, skórze, układzie nerwowym


Posocznica po ogowa przebieg kliniczny
Posocznica połogowa- przebieg kliniczny połogowa

1. Wysoka , okresowo spadająca gorączka z napadami dreszczy 1 lub 2 razy dziennie.

 • Stan taki może trwać kilka tygodni

  2. Występuje mniej lub bardziej stała gorączka z rzadkimi napadami dreszczy lub bez dreszczy

  3. Nieswoisty przebieg krzywej gorączki


Posocznica po ogowa objawy
Posocznica połogowa - objawy połogowa

- Twarz ciężko chorej osoby

- Znacznie przyspieszone, słabe tętno

- Przy temperaturze ciała 39- 40 st.C

tętno 130 – 160 / min.

- Suchy, spękany język

- przyspieszony oddech

- zasinione policzki, „szkliste” oczy

- w niewydolności krążenia – bladość powłok,

sinica obwodowa, spłycenie oddechu


Posocznica po ogowa c d4
Posocznica połogowa c.d. połogowa

 • W obrazie krwi – leukocytoza 20.000 – 30.000

  ze znacznym przesunięciem obrazu białokrwinkowego w lewo

 • Niedokrwistość – hemoglobina < 9,0 g%


Posocznica po ogowa c d5
Posocznica połogowa c.d. połogowa

 • Rokowanie – cały czas bardzo poważne

 • Duża umieralność , w zależności

  od drobnoustroju chorobotwórczego, sięgająca 20 -50 % w przypadkach tzw. posocznicy galopującej


Posocznica po ogowa c d6
Posocznica połogowa c.d. połogowa

 • Powikłania

 • Zaburzenia krzepnięcia ze zmniejszeniem liczby płytek krwi i zwiększeniem aktywności niektórych czynników krzepnięcia, co powoduje skłonność do wzmożonej krzepliwości

 • Endotoksyny powodują uwalnianie trombokinazy tkankowej co może powodować wytrącanie fibryny i tworzenie mikrozakrzepów w naczyniach włosowatych głównie nerek i płuc / wewnątrznaczyniowe wykrzepianie/


Posocznica po ogowa leczenie
Posocznica połogowa- leczenie połogowa

Współpraca położnika , anestezjologa i mikrobiologa

 • Wzmożony nadzór – regularne pomiary temperatury ciała, częstości oddechu, ciśnienia tętniczego, ocena wydalanego moczu,

 • Badania laboratoryjne: morfologia, gazometria, jonogram, stężenie kreatyniny, mocznika, fibrynogenu, czas krzepnięcia, liczba płytek krwi


Posocznica po ogowa leczenie c d
Posocznica połogowa – leczenie c.d. połogowa

 • Zapewnienie drogi dożylnej , najlepiej przez cewnik w ośrodkowych naczyniach żylnych

 • Kroplowe wlewy dożylne:

 • heparyna 10000 j.m./24 h

 • Osocze świeżo mrożone

 • W przypadku trombocytopenii- koncentrat płytkowy

 • Kortykosterydy w dużych dawkach

 • Albuminy

 • Immunoglobuliny

 • W hipotonii i/lub hypotonii – wlew dopaminy


Posocznica po ogowa leczenie c d1
Posocznica połogowa – leczenie c.d. połogowa

 • W przypadku niewydolności oddechowej

   intubacja i oddech zastępczy

  Wczesne rozpoczęcie antybiotykoterapii

  Przed rozpoczęciem terapii pobieramy krew na

  posiew i antybiogram oraz wymazy z szyjki

  i jamy macicy

  Do czasu uzyskania wyniku posiewu

  i antybiogramu podajemy antybiotyki szerokowidmowe

  bardzo często w skojarzeniu z Metronidazolem, który działa

  na bakterie beztlenowe


Posocznica po ogowa leczenie c d2
Posocznica połogowa – leczenie c.d połogowa.

 • Leczenie chirurgiczne – wycięcie macicy

 • Celem usunięcia ogniska posocznicy

 • Bardzo poważna i trudna decyzja lekarzy

  w przypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego

  Jeżeli w ciężkim stanie chorobowym po ok.

  6 godzinach od rozpoczęcia leczenia nie ustępują objawy wstrząsu należy rozważyć wycięcie macicy


Po ogowe zapalenie otrzewnej
Połogowe zapalenie otrzewnej połogowa

 • Objawy – wyjątkowa duża bolesność uciskowa całego brzucha

 • Wrażliwość na każdy dotyk i wstrząs

 • Bolesność na ucisk i zwolnienie ucisku

 • Napięcie obronne mięśni przedniej

  i bocznych ścian brzucha /brzuch deskowaty/

  Objawy niedrożności : zatrzymanie stolca

  i gazów , wzdęcie brzucha, nudności , wymioty


Po ogowe zapalenie otrzewnej c d
Połogowe zapalenie otrzewnej c.d. połogowa

Objawy :

 • szybkie, słabe tętno

 • Gorączka

 • Ogólne bardzo złe samopoczucie

 • Zaostrzenie rysów twarzy

 • Zimny nos

 • cierpiący wyraz twarzy

 • Suchy, popękany język


Po ogowe zapalenie otrzewnej leczenie
Połogowe zapalenie otrzewnej- leczenie połogowa

 • Jak najwcześniejsze otwarcie jamy otrzewnej

 • Zabieg polega na odessaniu i osuszeniu jamy otrzewnej, płukaniu dużą ilością 0,9 % NaCl

 • Podanie roztworu antybiotyku do jamy otrzewnej, drenaż i stały wlew dożylny antybiotyku

 • Ewentualne przetoczenie krwi

 • Kontrola jonogramu

 • Uruchomienie perystaltyki jelit


Krwawienia podczas po ogu
Krwawienia podczas połogu połogowa

Przyczyny :

 • Resztki tkanki łożyskowej

 • Połogowe zapalenie błony śluzowej macicy

 • Krwawienia z ran porodowych


Krwawienie z powodu resztek tkanki o yskowej
Krwawienie z powodu resztek tkanki łożyskowej połogowa

 • Najczęściej występują pod koniec 1. tygodnia lub w przebiegu 2. tygodnia połogu

 • Zwykle występuje nagle i od początku jest obfite, często niebezpiecznie obfite

 • Powikłania

 • zakażenie resztek łożyska

 • Miejscowe zapalenie błony śluzowej i mięśnia macicy


Krwawienie z powodu resztek o yska leczenie
Krwawienie z powodu resztek łożyska - połogowaleczenie

 • Usunięcie resztek łożyska / wyłyżeczkowanie jamy macicy /

 • Antybiotykoterapia


Uszkodzenie spojenia onowego
Uszkodzenie spojenia łonowego połogowa

 • Rozejście spojenia łonowego /poszerzenie szpary spojenia /

 • Rozerwanie spojenia łonowego

  / przemieszczenie obu kości łonowych względem siebie /


Rozerwanie spojenia onowego
Rozerwanie spojenia łonowego połogowa

 • Prawie zawsze spowodowane ciężkim urazem porodowym /niewspółmierność porodowa, ciężki zabieg kleszczowy/

 • W obecnych czasach bardzo rzadko spotykane


Rozej cie spojenia onowego
Rozejście spojenia łonowego połogowa

 • Najczęściej spowodowane przyczynami czynnościowymi

 • Znacznie rzadziej spowodowane urazem porodowym

 • Bardzo często objawy występują już w III trymestrze ciąży


Rozej cie spojenia onowego objawy
Rozejście spojenia łonowego - połogowaobjawy

 • Znaczna bolesność uciskowa okolicy spojenia łonowego , zgłaszana bezpośrednio po porodzie lub w pierwszych dniach połogu

 • Ból nasila się podczas ruchu, wstawania, zwłaszcza podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów

 • Ból promieniuje do ud i kości krzyżowej


Rozej cie spojenia onowego diagnostyka i leczenie
Rozejście spojenia łonowego diagnostyka i leczenie połogowa

 • W badaniu usg poszerzenie szpary spojenia łonowego

 • Potwierdzenie badaniem rtg – przemieszczenie kości łonowych

 • Rokowanie – najczęściej pomyślne

 • Leczenie – ograniczenie wysiłku, leczenie przeciwbólowe, unikanie obciążeń, zwolnienie z pracy zawodowej

 • W przypadku dużych dolegliwości stosuje się mocny pas z bocznymi podkładkami

 • Rehabilitacja ortopedyczna


Po ogowe zapalenia sutka
Połogowe zapalenia sutka połogowa

 • Częstość- dotyczy około 1 % wszystkich położnic

 • Czynnik chorobotwórczy – w 90 % przypadków zapalenie sutka jest wywołane przez gronkowca złocistego hemolizującego

 • Drogi zakażenia – jama nosow0- gardłowa personelu pielęgnującego i matki  przez jamę nosowo- gardłową dziecka 

  na brodawkę sutkową matki


Po ogowe zapalenie sutka
Połogowe zapalenie sutka połogowa

 • Objawy – bóle w jednym ograniczonym miejscu, początkowo o niewielkim nasileniu

 • Gorączka – najczęściej pojawia się po wystąpieniu dolegliwości bólowych

 • Zaczerwienienie skóry i zwiększone jej ucieplenie /najczęściej dotyczy to jednego z kwadrantów sutka – górnego lub dolnego zewnętrznego /

 • Zropienie – w przypadku braku wdrożenia skutecznego leczenia we wczesnej fazie zapalenia


Po ogowe zapalenie sutka1
Połogowe zapalenie sutka połogowa

Leczenie

 • Antybiotykoterapia – najczęściej penicyliny cefalosporyny

 • Leczenie chirurgiczne – nacięcie ropnia

  - nie wolno nacinać nacieku przed jego

  całkowitym upłynnieniem i wystąpieniem

  objawu chełbotania

 • Ograniczenie laktacji


Zakrzepica y miednicy
Zakrzepica żył miednicy połogowa

 • Definicja – niezapalne, częściowe lub całkowite zamknięcie zakrzepami światła żyły biodrowej wewnętrznej i jej dopływów i żyły biodrowej zewnętrznej


Zakrzepica y miednicy1
Zakrzepica żył miednicy połogowa

Etiologia i patogeneza

-utrudnienie powrotu żylnego z kończyn dolnych na skutek powiększonej macicy

i dłuższego przebywania w łóżku po porodzie

-Zmiany zwyrodnieniowe w ścianach naczyń żylnych

Częstość ok. 2 %


Zakrzepica y miednicy2
Zakrzepica żył miednicy połogowa

Objawy kliniczne:

 • Wywiad obciążony powikłaniami zakrzepowo- zatorowymi - przebyte zakrzepice w wywiadzie, nadwaga, nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą, żylaki, powikłania okresu łożyskowego, porody zakończone operacjami położniczymi

 • Objawy ogólne- podwyższone tętno, podwyższona temperatura ciała,


Zakrzepica y miednicy c d
Zakrzepica żył miednicy c.d. połogowa

Objawy miejscowe:

 • Niesymetryczna bolesność uciskowa przymacicz

 • Wypełnienie lub zakrzepica żylaków odbytu

 • Samoistna i uciskowa bolesność okolicy pachwin i na przebiegu dużych naczyń kończyny dolnej, obrzęk zastoinowy kończyny dolnej, błyszcząca skóra lub zasinienie


Zakrzepica y miednicy3
Zakrzepica żył miednicy połogowa

 • Diagnostyka

  – badanie ultrasonograficzne metodą Dopplera i flebografia , umożliwiające stwierdzenie i ewentualne umiejscowienie zakrzepu, określenie jego rozległości i ewentualne ustalenie jego wieku


Zakrzepica y miednicy4
Zakrzepica żył miednicy połogowa

Leczenie

 • Stosowanie heparyny w dawce dobowej 30.000 jm. dożylnie

 • Ewentualne podanie pochodnych kumaryny- należy wówczas odstawić karmienie piersią

 • Leczenie doustnymi antykoagulantami stosuje się do 2 lat

  Badania laboratoryjne podczas terapii:

 • INR, APTT, czas protrombinowy

 • Antidotum przeciwko heparynie to 1-5% siarczan protaminy, przeciwko kumarynie – witamina K


Zakrzepica y miednicy5
Zakrzepica żył miednicy połogowa

 • Profilaktyka choroby zakrzepowej

  Powinna być stosowana i przestrzegana

  u ciężarnych i położnic, u których występują czynniki ryzyka – rozległe żylaki, porody operacyjne, otyłość, , cukrzyca

  Postępowanie:

  - wczesne uruchamianie

  - stosowanie pończoch elastycznych o odpowiednim rozmiarze i sile ucisku

  - podskórne injekcje heparyny 5000 jm. 2 x dziennie


ad