slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZEYTİNLERDE BUDAMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZEYTİNLERDE BUDAMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71

ZEYTİNLERDE BUDAMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 684 Views
 • Uploaded on

ZEYTİNLERDE BUDAMA. BUDAMA. Zeytinde gelişme dönemleri ve budama teknikleri. Gençlik dönemi:( 20-25 yıl) 4-10 yıl verimsiz Verim Dönemi: (40-50 yıl) Yaşlılık Dönemi: (70-80 yıl). Devrelerin süreleri, uygulanacak kültürel işlemlere göre değişir. ZEYTİN AĞACINDA UYGULANAN BUDAMALAR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZEYTİNLERDE BUDAMA' - carissa-cleveland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
budama
BUDAMA

Zeytinde gelişme dönemleri ve budama teknikleri

 • Gençlik dönemi:(20-25 yıl) 4-10 yıl verimsiz
 • Verim Dönemi: (40-50 yıl)
 • Yaşlılık Dönemi: (70-80 yıl)
 • Devrelerin süreleri, uygulanacak kültürel işlemlere göre değişir.
zeyt n a acinda uygulanan budamalar
ZEYTİN AĞACINDA UYGULANAN BUDAMALAR
 • Şekil Budaması
 • Mahsul Budaması
 • Gençleştirme (yenileme) Budamaları

a- Tacın Tamamen Yenilenmesi (Tabladan Kabaklama)

b- Çeşit Değiştirme İle Birlikte Gençleştirme Budaması

c- Büyük Hacimli Ağaçların Gençleştirilmesi

d- Dipten Gençleştirme veya Yumrulu Kök Yardımıyla Yenileme

 • Dondan Zarar Görmüş Ağaçların Yenilenmesi
slide4

FARKLI DÖNEMLERDEKİ BUDAMA PRENSİPLERİ

 • Ürünsüz dönemde ağaç çok hafif budanmalı veya hiç budanmamalı,
 • Ağaç verime yattıktan sonra hafif budamalar uygulanmalı,
 • Yaşlılık döneminde yapılacak sert budamalarla ağaç gençleştirilmelidir.
budamanin f zyoloj s
BUDAMANIN FİZYOLOJİSİ

KÖK

 • Topraktan su ve besinleri alan organdır.
 • Alınan besinler dallar vasıtasıyla yapraklara iletilir.

YAPRAK

 • Fotosentez yapan organdır.
 • Fotosentez sonucu oluşan besinler en ince köklere kadar iletilir.
 • Büyüme ve verime yatma yaprağa bağlıdır.
budamanin f zyoloj s1
BUDAMANIN FİZYOLOJİSİ

GÖVDE VE DALLAR

 • Ağacın iskeletini oluştururlar
 • Kökten yapraklara ve yapraklardan köklere besin akışını sağlar.
 • Besin maddelerini depo eder.
 • Gövde ile kök arasındaki çok fazla sayıdaki yumru (turp) yedek besin maddesi deposudur.
budamanin f zyoloj s2
BUDAMANIN FİZYOLOJİSİ
 • Kök hacmi ile yaprak miktarı arasında sıkı bir ilişki vardır.
 • Yaprak / kök oranı yüksek olmalıdır.
 • Aşırı dal kesiminde yaprak / kök oranı düştüğü, kök sisteminin zayıfladığı, yeterli düzeyde beslenemediği ve ağacın zayıflayarak verimden düştüğü görülür.
budamanin f zyoloj s3
BUDAMANIN FİZYOLOJİSİ
 • Yaprak / odun veya yaprak / kök dengesi bozulduğunda ağaç verimden düşer.
 • Bu durumda ağaç vegetatif gelişmeye (sürgün gelişimi) kaçar.
 • Yaprak-odun oranı: genç ağaçlarda aralıklı hafif budamalarla, verimli ve yaşlı ağaçlarda daha sert budamalarla düzeltilir.
budamanin f zyoloj s4
BUDAMANIN FİZYOLOJİSİ
 • Yaprak / odun veya yaprak / kök dengesi bozulması kısa vadede verimin azalmasına, orta ve uzun vadede ağacın kuvvetten düşmesine neden olur
budama esaslari
BUDAMA ESASLARI
 • Büyüme ve meyve teşekkülünü dengelemek,
 • Verimsiz dönemi mümkün olduğunca kısaltmak,
 • Ağacın dengeli verimli dönemini uzatmak
 • Ağacın zayıflamasını ve erken yaşlanmasını önlemek,
 • Ekonomik olmak,
budama esaslari1
BUDAMA ESASLARI

Budama şiddeti ve seviyesini belirlerken

 • Budamadan önceki sonbahar ve kış yağışları
 • Bir önceki yıl alınan ürün miktarı
 • Ağacın beslenme ve gelişme durumu
 • Ürün değerlendirme şekli (sofralık, yağlık)
 • Dikim aralığı ve ağaca verilen şekil

dikkate alınmalıdır.

budamanin uygulama zamani
BUDAMANIN UYGULAMA ZAMANI
    • Zeytin budaması genellikle hasattan sonra başlar. Soğuk ve don zararının söz konusu olmadığı ılıman bölgelerde Aralık ayından itibaren.
 • İklimin soğuk olduğu bölgelerde, soğuk tehlikesinin geçtiği Mart-Nisan aylarında budama yapılmalıdır.
 • Don ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerde don tehlikesi tamamen geçtikten sonra, budamaya başlanmalıdır.
 • Dal kanserli ağaçlar yazın budanmalıdır. Belli bir sıcaklık derecesinde ve kuru havada hastalık etmeninin bulaşması ve gelişmesi mümkün değildir.
budama arali i
BUDAMAARALIĞI
 • Budama genellikle iki yılda bir yapılır (çok verim yılının başında).
 • Muhtemelen bol ürün yılından sonra zayıf bir çiçek oluşumu söz konusudur. Ürün elde etmek için bu çiçeklerin tümü gereklidir.
 • Periyodisiteyi (alternans) hafifletmek amacıyla budamayı bol ürün yılından sonra yapmamak gerekir.
budamada kes mler
BUDAMADA KESİMLER

Budamada kesimler gerek ince gerekse kalın

dallarda iki şekilde yapılabilir

Seyreltme budaması

slide17

BUDAMADA KESİMLER

Uç alma budaması

slide21

BUDAMADA KESİMLER

1- Kesimden önceki dal

2- Kötü Kesim (Çok dipten)

3- İyi Kesim

4- Hatalı Kesim (Bırakılan tırnak üzerindeki yara zor iyileşecek ve dal kuruyacaktır.)

ekil budamas
Gelişme durumuna göre ikinci yılda başlanır

Yerden 40 cm yukarıdan itibaren gelişme durumuna göre 3-5 ana dal seçilir

Dallar farklı yönde gelişmelidir

Dallar aynı noktadan çıkmamalıdır

Şekil budaması
r n budamas
Ürün budaması
 • Ağaç fizyolojik dengede tutulmalı,
 • Her tarafı güneş ışıklarından faydalanacak şekilde dallar kesilmeli,
 • Kesime önce hastalıklı, yaralı dallar,kalın dallar, birbirine rakip dallar alınarak başlanmalı,
 • Şiddetli soğuklar geçince budama yapılır.
gen le tirme budamas
Gençleştirme budaması
 • Verimden düşmüş yaşlı ağaçlara uygulanır.
 • Değişik seviyelerden yapılabilir.
 • Kademeli yapılmalıdır.
 • Kalın kesilen yerler macunlanmalı.
 • Gençleştirmeden sonraki bakımda önemli

Sulama, gübreleme, şekil verme (gereksiz dalların alınması)

tacin tamamen yen lenmes
TACIN TAMAMEN YENİLENMESİ

GENÇLEŞTİRME (YENİLEME) BUDAMALARI

 • Bu sistem daha çok 3-4 gövdeli ağaçlarda tatbik edilir.
 • Uygulama bütün dalları gövdeden kesmek yani kabaklamak suretiyle yapılır.
e t de t rme le b rl kte gen le t rme budamasi
ÇEŞİT DEĞİŞTİRME İLE BİRLİKTE GENÇLEŞTİRME BUDAMASI

GENÇLEŞTİRME (YENİLEME) BUDAMALARI

 • Bu durumlarda aşılama ile çeşit değiştirme budamalarından yararlanılabilir.
 • Bu yöntemde aşıdan elde edilen sürgünler kullanılır.
b y k hac ml a a larin gen le t r lmes
BÜYÜK HACİMLİ AĞAÇLARIN GENÇLEŞTİRİLMESİ

GENÇLEŞTİRME (YENİLEME) BUDAMALARI

pten gen le t rme veya yumrulu k k yardimiyla yen leme
İPTEN GENÇLEŞTİRME VEYA YUMRULU KÖK YARDIMIYLA YENİLEME

GENÇLEŞTİRME (YENİLEME) BUDAMALARI

dal kanseri yo un olan a a lar n budanmas
Dal kanseri yoğun olan ağaçların budanması
 • Aşırı sıcakların olduğu temmuz ağustos aylarında yapılır
 • Kanserli dallar kesilir
 • Yaralar temizlenir.
 • Yara yerlerine %5 lik göz taşı eriyiği atılır